Aktualności

Kto zatrudni Smerfa Marudę z Ustki- uaktualnienie.

Kto zatrudni Smerfa Marudę z Ustki- uaktualnienie.

 285 Od kwietnia 2018 roku mam tzw. II grupę inwalidzką, czyli każda firma która mnie zatrudni dostanie 1725 zł dopłaty z...

Ambasadorzy Ustki za 2017 rok.

Tytuł Ambasadora otrzymali Beata i Adam Jakubiakowie za zaangażowanie w działania promujące Ustkę i stworzenie „Krówki usteckiej” oraz...

Koncepcja modernizacji portu w Ustce

Koncepcja modernizacji portu w Ustce

Koncepcja modernizacji portu w Ustce. Kolorem czerwonym zaznaczono obszar projektowania, kolorem niebieskim pierwszy etap przebudowy,...

Czy powstanie Ustecki Park Kulturowy.

Czy powstanie Ustecki Park Kulturowy.

Grupa 51 mieszkaniowców Ustki zaprotestowała przeciwko projektowi stworzenia „Usteckiego Parku Kulturowy. Jest to powrót do pomysłu sprzed...

Przetargi w Ustce tylko dla znajomych królika?

Przetargi w Ustce tylko dla znajomych królika?

Czy ktoś z Urzędu Miasta w  Ustce ma rodzinę w okolicy Iławy i Grudziądza ? Ostatni firmy z tego małego rejonu wygrywają większość...

Chcecie rozwoju Ustki? Startujcie na radnych w listopadowych wyborach.

Czy głupota, indolencja , ciamajdowatość, tępota, złośliwość naszych "psów ogrodnika” sorry niektórych radnych  ma granice...

Konsultacje w sprawie kolejności remontów ulic w Ustce oraz planu konsultacji w 2018.

Konsultacje w sprawie kolejności remontów ulic w Ustce oraz planu konsultacji w 2018.

Spotkanie w sprawie Rocznego Planu Konsultacji Społecznych  15 Marca o godz. 16:30. Na konsultacje przyszło 5 osób, w tym dwóch...

Stanica kajakowa powstanie w tym roku w Ustce

Stanica kajakowa powstanie w tym roku w Ustce

Do dnia 29 czerwca 2018 r. powstanie w Ustce porządna stanica kajakowa z 2 wiatami, ławkami, miejscem na ognisko,prysznic, WC i pomostem....

Nowa droga i scieżka rowerowa do ul. Wczasowej

Nowa droga i scieżka rowerowa do ul. Wczasowej

Nareszcie zostanie wykonany łącznik drogowo-rowerowy ul.Rybacka z Wczasową. Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do użytkowania w...

Kalendarz imprez Ustka 2018 - relacja ze spotkania.

Kalendarz imprez Ustka 2018 - relacja ze spotkania.

Na dzisiejsze spotkanie informacyjne dotyczące planowych imprez, wydarzeń sportowych i kulturalnych w sezonie letnim 2018. przyszło 6...

 • Kto zatrudni Smerfa Marudę z Ustki- uaktualnienie.

  Kto zatrudni Smerfa Marudę z Ustki-...

  poniedziałek, 28, maj 2018 12:33
 • Ambasadorzy Ustki za 2017 rok.

  niedziela, 27, maj 2018 10:21
 • Koncepcja modernizacji portu w Ustce

  Koncepcja modernizacji portu w Ustce

  piątek, 25, maj 2018 07:27
 • Czy powstanie Ustecki Park Kulturowy.

  Czy powstanie Ustecki Park Kulturowy.

  wtorek, 17, kwiecień 2018 18:31
 • Przetargi w Ustce tylko dla znajomych królika?

  Przetargi w Ustce tylko dla znajomych...

  czwartek, 05, kwiecień 2018 20:56
 • Chcecie rozwoju Ustki? Startujcie na...

  poniedziałek, 02, kwiecień 2018 09:08
 • Konsultacje w sprawie kolejności remontów ulic w Ustce oraz planu konsultacji w 2018.

  Konsultacje w sprawie kolejności...

  wtorek, 13, marzec 2018 19:16
 • Stanica kajakowa powstanie w tym roku w Ustce

  Stanica kajakowa powstanie w tym roku...

  poniedziałek, 05, marzec 2018 03:38
 • Nowa droga i scieżka rowerowa do ul. Wczasowej

  Nowa droga i scieżka rowerowa do ul....

  niedziela, 04, marzec 2018 04:10
 • Kalendarz imprez Ustka 2018 - relacja ze spotkania.

  Kalendarz imprez Ustka 2018 - relacja...

  poniedziałek, 05, luty 2018 19:13

Polityka NIE dla lemingów.

Klub Ronina

Klub Ronina

Klub Ronina – prawicowy dyskusyjny klub polityczny istniejący w Warszawie od stycznia 2007 roku. - z Wikipedii  Twórcami...

Te filmy, wykłady powinien obejrzeć każdy.

Zestaw filmów z dziedziny cybernetyki społecznej,czyli jak steruje, manipuluje się ludźmi. Można to również nazwać...

Najlepsze komentarze tygodnia wg. Smerfa Marudy

  Tutaj będa umieszczane najlepsze  warte obejrzenia filmy.  NIE DLA LEMINGÓW. Nie zapomnij zasubskrybować...

Komentarz Tygodnia Witolda Gadowskiego

Komentarz Tygodnia Witolda Gadowskiego

  Zapraszam na kanał niezależnego dziennikarza ...

Koci Tygiel Jerzego Targalskiego

                Jeden z najlepszych polskich analityków geopolitycznych....

 • Klub Ronina

  Klub Ronina

  niedziela, 11, marzec 2018 09:56
 • Te filmy, wykłady powinien obejrzeć...

  niedziela, 11, marzec 2018 07:41
 • Najlepsze komentarze tygodnia wg....

  niedziela, 11, marzec 2018 07:25
 • Komentarz Tygodnia Witolda Gadowskiego

  Komentarz Tygodnia Witolda Gadowskiego

  sobota, 10, marzec 2018 16:57
 • Koci Tygiel Jerzego Targalskiego

  sobota, 10, marzec 2018 04:45

Grupa 51 mieszkaniowców Ustki zaprotestowała przeciwko projektowi stworzenia „Usteckiego Parku Kulturowy. Jest to powrót do pomysłu sprzed kilkunastu lat.

- Ścisłe centrum miasta powinniśmy chronić przed zmianami i pojawianiem się w nim nowoczesności, bo w naszym mieście zostało już niewiele zabytków - mówi Piotr Wszółkowski, radny miejski i pomysłodawca UPK. - Teraz miasto nie ma żadnej kontroli nad tym co się buduje. Gdy utworzymy park żaden inwestor nie wybuduje nic wbrew naszej woli i nie oszpeci miasta. Takie parki ma już wiele kurortów, na przykład Zakopane.

http://www.gp24.pl/wiadomosci/ustka/art/4299843,zabytki-pod-szczegolna-ochrona,id,t.html

Cała petycja i uchwała Rady Miasta w Ustce w tej sprawie na stronie www.facebook.com/Ustka.i.tylko.Ustka

 

PETYCJA 

Rada Miasta Ustka, Burmistrz Miasta Ustka
Jako niżej podpisane osoby mieszkające i pracujące W Ustce składamy W interesie   wł  asnymi publicznym petycję W sprawie wstrzymania prac podjętych W wykonaniu uchwały RadyMiasta Ustka z dnia 29 marca 2018r. nr XLVI/409/2018 W sprawie podjęcia prac nadstworzeniem parku kulturowego W mieście Ustka o nazwie „Ustecki Park Kulturowy” .Protestujemy przeciwko samemu pomysłowi utworzenia na obszarze naszego zamieszkania i
pracy ,,Usteckiego parku kulturowego”. Nie chcemy mieszkać W skansenie czy W getcie.

Uzasadnienie

Przede wszystkim Uchwała Rady Miasta W sprawie podjęcia prac nad stworzeniem parku  Zdjęcie użytkownika Ustka i tylko Ustka.kulturowego W mieście Ustka 0 nazwie „Ustecki Park Kulturowy” powirma zostać przez Radę Miasta uchylona, gdyż jest niezgodna z obowiązującą W Ustce uchwałą Rady Miasta z dn. 29 grudnia 2016r. W sprawie przyjęcia „Gmimiego programu opieki nad zabytkami dla miasta Ustka na lata 2016-2019 Nie tylko uchwała ta nie realizuje priorytetu I uchwały o gminnym programie opieki nad zabytkami miasta Ustka, ale nie jest też realizacją priorytetu 11 „promocja zabytków i krajobrazu kulturowego”, który zawiera sześć obszemych szczegółowo opisanych zadań, ani priorytetu III ,,Poszerzenie świadomości społecznej w sferze ochrony zabytków”, który określa sześć konkretnych zadań.Łącznie „Gminny program opieki nad zabytkami dla miasta Ustka na lata 2016-2019” przewiduje 39 priorytetowych zadań do wykonania, nie ma w śród nich zadania podjęcia prac nad utworzeniem Usteckiego parku kulturowego, ani wprost, ani nie wynika taka inicjatywa z całości tego dokumentu Iiczącego 57 stron. Park kulturowyjest formą ochrony zabytków przewidzianą art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad nimi podmiotem uprawnionym do podejmowania decyzji W sprawie utworzenia parku kulturowego jest gmina, którą tworzą jejmieszkańcy działająca W ramach obowiązującego prawa przez Radę gminy (Radę Miasta Ustka). Zgodnie więc z art. 16 tej ustawy utworzenie parku kulturowego może nastąpić wyłącznie z inicjatywy gminy po zasięgnięciu opinii konserwatora zabytków, i powinna być zgodna z wolą mieszkańców.

Taka procedura jest tym bardziej zdumiewająca, że na terenie miasta Ustka nie ma zbyt wielu prawdziwych zabytków, a z tych najważniejszych jakie posiadamy, takie jak Villa Red, latamia morska, tereny parku wzdłuż promenady, nie zostały uwzględnione W projektowanym przedsięwzięciu. Jakie więc były kryteria i kto określił ustalenia czyje nieruchomości mają podlegać potencjalnie restrykcyjnym a jednocześnie nie wskazanym W projekcie ograniczeniom?

Zdjęcie użytkownika Ustka i tylko Ustka.

 

 Zdjęcie użytkownika Ustka i tylko Ustka.

 

Należy wskazać, ze uwzględniając ochronę W ramach gmimiego rejestru zabytków W Ustce

jest obecnie blisko czterysta nieruchomości objętych specjalną ochronąjako zabytki, z tego co

najmniej czterdzieści budynków przy ulicy Marynarski Polskiej. W czerwcu 2017 roku

wykreślono część budynków z rejestru zabytków prowadzonego przez Burmistrza, bo nie

były to żadne zabytki.

Na spotkaniu prelegent informował, że utworzenie parku kulturowego pozwoli na ochronę

przed nieestetycznymi reklamami, nie przewidzianymi zmianami użytkowania obiektów czy

niewłaściwemu ustawianiu obiektów małej architektury etc. Były to W zasadzie jedyne

wskazane konkretne powody powołania usteckiego parku kulturowego. Tymczasem, ich

wskazanie jest wyrazem nieznajomości przez przedstawicieli urzędu ustawy z dnia 27 marca

2003r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U. z 2015 poz. 199 i 443), w

szczególności po jej nowelizacji art.7 tzw. ustawy krajobrazowej (Dz.U. z 24.04.2015).Zgodnie z obowiązującym art. 37a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzemym

Rada Miasta może uchwałami regulować szczegółowo kwestie reklam, małej architektury,

ustanawiać W tym zakresie zakazy i nakazy, zarówno dla całego obszaru gminy, jak i dla

poszczególnych jasno wydzielonych obszarów. Dla osiągnięcia celów, które przedstawiono

na zebraniu jako główny powód ustanowienia usteckiego parku kulturowego istniejące

narzędzia prawne, W postaci wskazanego art. 37a ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym i też odpowiednich zapisów obowiązujących planów zagospodarowania

przestrzemego miasta Ustki są zupełnie wystarczające. Nie ma więc potrzeby dla osiągnięcia

tych celów podejmowania szczególnych i rodzących skutki finansowe działań ochronnych w

postaci ustanawiania parku kulturowego na podstawie art. 16 wskazanej ustawy o ochronie

zabytków i opiece nad zabytkami.

Na zebraniu W dn. 9 kwietnia zupełnie nie chciano rozmawiać o wynikającym z art. 16 ust 6

ustawy o ochronie zabytków obowiązku utworzenia nowego planu zagospodarowania

przestrzennego dla terenów objętych parkiem kulturowym, W obecnym kształcie projektu

dotyczy to terenów objętych W sumie kilkunastoma planami miejscowymi. Jeśli to jest

warunek ustawowy, to twierdzenie, że przystąpienie do sporządzania projekt parku

kulturowego nie rodzi skutków finansowych jest co najmniej W uchwale Rady Miasta bardzo

nieprecyzyjne, bo przecież z góry zakłada się, że taki park kulturowy prawdopodobnie

powstanie skoro rozpoczyna się nad nim prace, a więc trzeba z góry założyć odpowiednio

wysokie koszty społeczne i finansowe takiego przedsięwzięcia. Plany na tym terenie są

stosunkowo nowe, niektóre były jeszcze modyfikowane W 2015 roku, czy naprawdę nie ma

pilniejszych potrzeb W Ustce jeśli chodzi o wydatki publiczne niż unieważnienie kilkunastu

planów miejscowych na terenach, które nie obejmują w praktyce większości prawdziwych

zabytków wpisanych do rejestrów ponad gminnych, takich jak latamia morska, czy Villa Red,

a dla odmiany obejmują też budynki, które nie mają nic Wspólnego 2 kulturowym

dziedzictwem miasta? Czy możemy poznać z jakich inwestycji i zadań na rzecz

społeczności lokalnej mialy zostać wycofane środki miasta Ustki.

Zgodnie z art. 16 ust la ustawy o ochronie zabytków powinno nastąpić zawiadomienie

mieszkańców W prasie miejscowej i przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo

przyjęty W danej miejscowości, o podjęciu prac nad utworzeniem parku kulturowego,

określając formę, miejsce i termin składania wniosków dotyczących projektu uchwały o

utworzeniu parku kulturowego, nie krótszy jednak niż 21 dni od dnia ogłoszenia.Mieszkańcom tymczasem nigdy nie przedstawiono projektu uchwały, której dotyczyć

mogłyby ich wnioski. Informacja o przystąpieniu do sporządzania projektu nie jest

projektem, do którego ktokolwiek mógłby składać precyzyjne uwagi.

Uważamy, że to nie jest właściwe procedowanie. Mieszkańcy mogą się rzeczowo

ustosunkować do konkretnych zapisów, na przykład tego, co wynika z wpisania określonego

budynku do rejestru zabytków, albo z określonego przepisu dotyczącego reklam W danej

strefie , a przede wszystkim rzetelnej informacji o skutkach finansowych samego

wprowadzenia tej uchwały, a doświadczenie innych miast wskazuje, że dla mieszkańców tej

strefy mogą być wyraźnie odczuwalne i dotkliwe. Uważamy, że zawsze to strona z

inicjatywą uchwałodawczą przedstawia projekt uchwały, który następnie podlega

odpowiednim konsultacjom, analizom, poprawkom, projekt może być zmieniony, odrzucony,

lub przyjęty W całości lub po znaczących poprawkach. Nie wiemy jako mieszkańcy co Rada

Miasta chce osiągnąć przez projekt parku kulturowego, a jeśli mieliśmy W tej sprawie

wątpliwości, to spotkanie niczego nam nie wyj aśniło.

Mieszkańcy o tej inicjatywie dowiedzieli się ze strony miasta Ustki, gdzie obwieszczenie o

spotkaniu informacyjnym na temat tej uchwały pojawiło się kilka godzin przed

wyznaczonym terminem spotkania i to ukryte za zawiadomieniem w sprawie innego

spotkania. Uważamy takie traktowanie mieszkańców, których to dotyczy za niepoważne ze

strony Władz Miasta. Tylko dlatego na zebraniu nie było Wielu podpisanych, którzy

dowiedzieli się o jego przebiegu, od tych, którym udało się mimo wszystko to zaproszenie

zauważyć.

Zwracamy uwagę, że przyjęcie uchwały z dnia 29 marca 2018 r. nr XLVI/409/2018 W

sprawie podjęcia prac nad stworzeniem parku kulturowego W mieście Ustka o nazwie

,,Ustecki Park Kulturowy” nie tylko narusza postanowienia uchwały nr XXVIII/ 268/2016

Rady Miasta Ustka 2 dn. 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki

nad zabytkami dla miasta Ustka na lata 2016-2019 (Dziennik Urzędowy Województwa

Pomorskiego z 8.02. 2017 r. poz. 545). , ale też jest sprzeczne z harmonogramem prac

Rady Miasta Ustka na 2018 rok, przedstawionym na stronie Urzędu Miasta Ustki. Nie ma

W tym harmonogramie żadnego punktu, który dotyczyłby utworzenia usteckiego parku

kulturowego.

Proponujemy W petycji powołanie przez Radę Miasta komisji do zbadania jakie

nadzwyczajne okoliczności spowodowały naruszenie postanowień uchwały nr XXVIII/

------------------------------------------------

Rada Miasta Ustka
zawiadamia
o podjęciu prac nad utworzeniem „Usteckiego Parku Kulturowego”.

Z dokumentacją związaną z przystąpieniem do prac nad utworzeniem „Usteckiego Parku
Kulturowego” można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Ks. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego 3, pok. 301, w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałek w godzinach
8.00-16.00, oraz od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Wnioski dotyczące projektu uchwały o utworzeniu parku kulturowego można składać
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 kwietnia 2018 r.

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski mogą być wnoszone
w formie pisemnej do Urzędu Miasta Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3,
76 - 270 Ustka; ustnie do protokołu w pokoju nr 301 Urzędu Miasta Ustka, w godzinach
pracy urzędu; za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania
ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Ustka.

-------------------------------

UZASADNIENIE

1. Istniejący stan prawny i faktyczny:
Układ urbanistyczny starej osady rybackiej, wraz z zabytkową architekturą, tworzą przestrzeń
miejską cechującą się wybitnymi walorami krajobrazowymi, wyjątkowymi w skali regionu.
W zaproponowanym obszarze parku kulturowego znajduje się wiele obiektów zabytkowych,
ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków, w dziale zabytki wpisane do rejestru, inne zabytki
nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz inne zabytki nieruchome
wyznaczone przez burmistrza w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
Teren starej osady rybackiej, postulowany do objęcia ochroną w formie parku kulturowego,
jest objęty miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego:
„Łacha” (uchwała Nr IV/26/98 z dnia 30.04.1998r.);
„Łacha A” (uchwała Nr XXXVII/345/2017 z dnia 27.07.2017r.);
„Nowa Łacha” ( uchwała Nr XXI/177/2004 z dnia 26.05.2004r.);
„Centrum 1” (uchwała Nr XXI/182/2004 z dnia 26.05.2004r.);
„Centrum 1B” (uchwała Nr XXXVII/347/2017 z dnia 27.07.2017r.);
„Centrum 2” (uchwała Nr XII/103/2003 z dnia 25.09.2003r.);
„Centrum 3A” (uchwała Nr XL/365/2017 z dnia 26.10.2017r.);
„Centrum 4” (uchwała Nr XLVIII/394/2006 z dnia 28.09.2006);
„Centrum 2A” (uchwała Nr XXXVIII/325/2013 z 26.09.2013r.).
Swoim zasięgiem obejmuje zachowany układ urbanistyczny osady rybackiej, wpisany do
rejestru zabytków (pozycja A-79, wpis z 1957r.),
Miejscowe plany zawierają zasady ochrony układów urbanistycznych, warunki
konserwatorskie dotyczące realizacji nowej zabudowy w strefach ochrony konserwatorskiej
oraz zasady ochrony zabytków znajdujących się w rejestrze lub ewidencji zabytków, a także
wskazują strefy ochrony archeologiczno-konserwatorskiej oznaczone na rysunkach
poszczególnych planów.
Zgodnie z protokołem z sesji z dnia 29 grudnia 2015 roku, Rada Miasta Ustka pozytywnie
zaopiniowała wniosek o utworzeniu „Usteckiego Parku Kulturowego”.
Ponadto plan zagospodarowania województwa pomorskiego (uchwała Nr 318/XXXX/16
Sejmiku Województwa Pomorskiego z dn. 29.12.2016 r.) określa objęcie ochroną, w formie
parków kulturowych, miejsc o wyjątkowych wartościach, gdzie została zachowana historyczna
struktura przestrzeni i szczególne walory przyrodniczo-krajobrazowe, w tym ustecka osada
rybacka.

2. Różnice między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym:
Utworzenie parku kulturowego o nazwie „Ustecki Park Kulturowy” ma na celu ochronę
krajobrazu kulturowego terenu, na którym zlokalizowane są liczne zabytki związane
z tożsamością miasta.
Ze względu na ilość miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
obowiązujących na terenie starej osady rybackiej oraz różny czas ich tworzenia, zapisy
dotyczące opieki nad zabytkami i ochrony krajobrazu nie są spójne. Utworzenie parku
kulturowego pozwoli na wprowadzenie jednorodnych zasad mających na celu ochronę
wartości krajobrazu tej części miasta, związanej z początkami i rozwojem miasta Ustka.
Na obszarze tworzonego parku kulturowego planowane jest również zabezpieczenie
i ekspozycja ruin fundamentów kościoła p.w. św. Mikołaja, których badania
archeologiczne przewidziane są w roku bieżącym.

3. Skutki społeczne i gospodarcze:
Utworzenie parku kulturowego pozwoli na ochronę obszaru najcenniejszego kulturowo, na
którym zlokalizowane są obiekty charakterystyczne dla miejscowej tradycji budowlanej
i osadniczej, między innymi historyczne struktury przestrzenne miasta na układzie owalnicowym. Pozwoli również na wprowadzenie zasad mających na celu ochronę
wartości krajobrazu tej części miasta, związanej z początkami i rozwojem miasta Ustka.
Park kulturowy pozwoli na realizację skoncentrowanych terytorialnie działań na rzecz
ochrony tożsamości kulturowej miasta i prowadzenie ich w sposób zaplanowany
i skoordynowany. Będzie także dodatkowym narzędziem w prowadzeniu procesu
rewitalizacji, zapewniając jej kompleksowość oraz działania w ścisłej współpracy ze
społecznością lokalną. Umożliwi również podejmowanie działań przekładających się na
zwiększenie atrakcyjności zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych
i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych.
Ponadto park kulturowy będzie formą popularyzowania i upowszechniania wiedzy
o zabytkach oraz ich znaczeniu dla historii i kultury miasta.

4. Informacja o źródłach finansowania:
Podjęcie prac nad utworzeniem Usteckiego Parku Kulturowego nie powoduje żadnych
skutków finansowych.