Zamieszanie wokół Usteckiego Towarzystwa Tenisowego, czyli z igły widły.

Zamieszanie wokół Usteckiego Towarzystwa Tenisowego, czyli z igły widły.

  Wszystko zaczęło się od artykułu w Głosie Pomorza: Pomysły ustczan do Budżetu Obywatelskiego 2020 (zdjęcia) "W czwartek odbyło...

Odpady na pod usteckich polach ?

Odpady na pod usteckich polach ?

Po ostatnich wydarzeniach związanych z warszawską oczyszczalnią Czajka i wywozu odpadów, społeczeństwo zaczęło dokładniej rozglądać się po...

Tory do portu - nowa koncepcja Ustki Zachodniej. Cz. 1

Tory do portu - nowa koncepcja Ustki Zachodniej. Cz. 1

W planie SMPZ wariancie 2.3 planuje się położenie 5 km odcinka torów z firmy MOWI ( dawniej Morpol) w Duninowie do nowo wybudowanego mola,...

Ustka zadłużona na 30 mln.

Ustka zadłużona na 30 mln.

Na dzisiejsze sesji radni podjęli decyzje o emisji obligacji na sumę prawie 24 mln zł Celem tej emisji jest sfinansowanie planowanego...

Petycja portowa 25 Ustczań.

Petycja portowa 25 Ustczań.

Wprowadzenie. W związku z już podjętymi decyzjami stosownych władz i instytucji publicznych, zakładamy że przebudowa portu w Ustce...

Debata - Strategia Rozwoju Portu Morskiego do roku 2030.

Debata - Strategia Rozwoju Portu Morskiego do roku 2030.

17 września odbyły się spotkanie konsultacyjne dotyczące Strategia Rozwoju Portu Morskiego do roku 2030.. Dokumenty: Projekt Strategii...

Usteckie centrum przesiadkowe - wizualizacje.

Usteckie centrum przesiadkowe - wizualizacje.

Odnotowujemy wiele zapytań czytelników, jak będzie wyglądał ustecki węzeł przesiadkowy po wybudowaniu. Przedstawiamy podwójne zdjęcia...

Deszcz podmył zejścia na plażę zachodnią w Ustce.

Deszcz podmył zejścia na plażę zachodnią w Ustce.

Dostaliśmy informacje od czytelnika o sporych podeszczowych zniszczeniach przy nowo wybudowanym  zejściu na zachodnia plażę. W dwóch...

Koncepcji zagospodarowania Parku im. Jana Pawła II w Ustce

Koncepcji zagospodarowania Parku im. Jana Pawła II w Ustce

Spotkanie rozpoczęło się długim wykładem wraz z historią jak ewaluował pomysł zagospodarowania tego miejsca. Jak się okazało w trakcie...

Przedwyborcza debata o kryzysie ekologicznym

Przedwyborcza debata o kryzysie ekologicznym

Przełowienie, eutrofizacja czy rosnące zanieczyszczenie m.in. plastikiem to tylko niektóre „choroby” trapiące Bałtyk. Konsekwencje ich...

 • Zamieszanie wokół Usteckiego Towarzystwa Tenisowego, czyli z igły widły.

  Zamieszanie wokół Usteckiego...

  poniedziałek, 14, październik 2019 09:11
 • Odpady na pod usteckich polach ?

  Odpady na pod usteckich polach ?

  piątek, 27, wrzesień 2019 08:49
 • Tory do portu - nowa koncepcja Ustki Zachodniej. Cz. 1

  Tory do portu - nowa koncepcja Ustki...

  sobota, 21, wrzesień 2019 11:36
 • Ustka zadłużona na 30 mln.

  Ustka zadłużona na 30 mln.

  piątek, 20, wrzesień 2019 09:07
 • Petycja portowa 25 Ustczań.

  Petycja portowa 25 Ustczań.

  czwartek, 19, wrzesień 2019 01:57
 • Debata - Strategia Rozwoju Portu Morskiego do roku 2030.

  Debata - Strategia Rozwoju Portu...

  środa, 18, wrzesień 2019 08:10
 • Usteckie centrum przesiadkowe - wizualizacje.

  Usteckie centrum przesiadkowe -...

  wtorek, 17, wrzesień 2019 00:19
 • Deszcz podmył zejścia na plażę zachodnią w Ustce.

  Deszcz podmył zejścia na plażę...

  wtorek, 17, wrzesień 2019 00:07
 • Koncepcji zagospodarowania Parku im. Jana Pawła II w Ustce

  Koncepcji zagospodarowania Parku im....

  poniedziałek, 16, wrzesień 2019 23:43
 • Przedwyborcza debata o kryzysie ekologicznym

  Przedwyborcza debata o kryzysie...

  poniedziałek, 16, wrzesień 2019 23:31
Miasto Ustka ogłosiło dialog techniczny na realizcji  inwestycji - "Budowa parkingu podziemnego w Ustce wraz z zagospodarowaniem Placu Wolności i budową Centrum Biblioteczno-Kulturalnego". Koncepcja obiektów została przedstawiona 2 lata temu w artykule  Prezentacja koncepcji Centrum Kultury w Ustce - relacja kilknij

Ponieważ padają pytania, dlaczego ma być to zrobione w ramach PPP, czyli partnerstwa Publiczno-Prywatnego odpowiedz jest prosta, koszta budowy szacuje się na 40 mln zł ( bez wliczania części komercyjnej) Miasto Ustka nie stać na taką inwestycję za własne środki.

Przechwytywanie w trybie penoekranowym 2017 11 24 180604    

Przechwytywanie w trybie penoekranowym 2017 11 24 180355W ramach Inwestycji powstaną następujące obiekty:
a) parking podziemny wraz z pasażem usługowym i odpowiednio zagospodarowana powierzchnia Placu (w tym 73 nowych miejsc parkingowych wokół Placu Wolności) wraz z infrastrukturą drogową oraz Usteckie Centrum Biblioteczno-Kulturalne (UCBK), jako część publiczna Inwestycji;b) obiekt o funkcji mieszkaniowej lub usługowej wraz z ewentualnymi podziemnymi miejscami parkingowymi w ramach wymienionego obiektu, jako część komercyjna Inwestycji

Zakres rzeczowy Inwestycji będzie polegać na wybudowaniu w obszarze Placu Wolności w Ustce:
• parkingu podziemnego o pojemności co najmniej 147 miejsc postojowych (w tym 22 na potrzeby Centrum Biblioteczno-Kulturalnego) wraz z pasażem usługowym;
• Usteckiego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego;
• 73 naziemnych miejsc parkingowych zlokalizowanych wokół Placu Wolności oraz zagospodarowaniu powierzchni Placu Wolności łącznie z prawem do zabudowy obiektem mieszkaniowym lub usługowym wydzielonej części nieruchomości oraz ewentualną przebudową układu komunikacyjnego i infrastruktury towarzyszącej.

Szacunkowa wartość realizacji części publicznej Inwestycji wynosi ok. 40 mln zł netto. Wartość odzwierciedla nakłady inwestycyjne związane z wybudowaniem parkingu podziemnego na 125 miejsc postojowych o powierzchni ok. 3 400 m 2 , podziemnego pasażu przeznaczonego na usługi o powierzchni ok. 1400 m 2 , budynku UCBK o powierzchni użytkowej ok. 3 800 m 2 i kubaturze ok. 19 800 m 3 z podziemnym garażem na 22 miejsca postojowe o powierzchni ok. 600 m 2 , zagospodarowaniem terenu (parkingi na 73 miejsca postojowe o łącznej powierzchni ok. 900 m 2 , place i ciągi komunikacyjne o powierzchni ok. 7 000 m 2 , tereny zielone o powierzchni ok. 3 000 m 2 ) wraz z wyposażeniem i innymi nakładami inwestycyjnymi, tj. projektowaniem, nadzorem itp. Wartość Inwestycji nie uwzględnia nakładów na jego część komercyjną,Inwestycja o charakterze komercyjnym (obiekt mieszkaniowy lub usługowy)będzie realizowana na własny rachunek partnera prywatnego i polegać będzie na zabudowie nieruchomości, stanowiącej wydzieloną funkcjonalnie część Placu na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Budowie obiektu mieszkaniowego lub usługowego może towarzyszyć wybudowanie dodatkowych miejsc parkingowych [także podziemnych] obok miejsc realizowanych w ramach części publicznej.

 

Zapraszamy do zapoznania się z załącznikami: Przechwytywanie w trybie penoekranowym 2017 11 24 175024

- Ogłoszenie o wszczęciu procedury dialogu technicznego,

- Memorandum Informacyjne o przedsięwzięciu,

- Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym,

- Ankieta/Formularz uwag i postulatów odnośnie przedsięwzięcia.


Podstawowe założenia modelu współpracy Podmiotu Publicznego i Partnera Prywatnego w ramach PPP przedstawiają się następująco:


 w wyniku konkurencyjnego postępowania negocjacyjnego pomiędzy Podmiotem Publicznym a wybranym wykonawcą (Partnerem Prywatnym) zawarta zostanie umowa o PPP; umowa o PPP zawarta zostanie na okres wieloletni, przy czym okres trwania umowy ustalony zostanie w postępowaniu na wybór Partnera Prywatnego;
 Partner Prywatny odpowiedzialny będzie za zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie całości Inwestycji, a następnie utrzymanie i zarządzanie parkingiem wraz z pasażem usługowych i UCBK oraz obsługa, ewentualnie, obsługa Strefy Płatnego Parkowania;
 zapewnienie finansowania dla realizacji Przedsięwzięcia, w tym sfinansowania robót budowlanych, należeć będzie do obowiązków Partnera Prywatnego;
 w ramach wkładu własnego Podmiot Publiczny udostępni Partnerowi Prywatnemu określonym tytułem prawnym nieruchomości pod budowę parkingu wraz z pasażem usługowym i UCBK oraz obiektu mieszkalnego lub usługowego; wkładem własnym Partnera Prywatnego będą środki finansowe (własne lub pożyczone) służące sfinansowaniu Przedsięwzięcia;
 własność nieruchomości wydzielonej pod zabudowę komercyjną części publicznej Inwestycji w odpowiednim momencie (ustalonym w toku negocjacji) będzie mogła zostać przeniesiona na Partnera Prywatnego; cena sprzedaży nieruchomości będzie mogła zostać rozliczona z nakładami Partnera Prywatnego na część publiczną Inwestycji;
 Partner Prywatny będzie utrzymywał i eksploatował obiekty wybudowane w ramach części publicznej Inwestycji zgodnie z umową o PPP oraz obowiązującymi przepisami prawa;

 Partner Prywatny będzie pobierał przychody z obiektu mieszkaniowego lub usługowego oraz, tytułem wynagrodzenia, przychody z eksploatacji parkingu oraz pasażu usługowego, jak również zapłatę sumy  pieniężnej od Podmiotu Publicznego (np. z tytułu zarządzania i utrzymania UCBK);
 w celu zwiększenia dochodowości Przedsięwzięcia Partner Prywatny może otrzymać na czas trwania umowy o PPP prawo do utrzymania i eksploatacji Strefy Płatnego Parkowania.

ghjo

9539f2fbb1c46f2bf364821b71e8b0a1 vert