Aktualności

Kino

Kino "Delfin" idzie pod młotek.

Na czwartkowej sesji radny Kamil Cichy wyszedł z wnioskiem, aby miasto wykorzystało  prawo do  pierwokupu  kina "Delfin",...

Budżet Ustki 2019 - relacja ze spotkania konsultacyjnego.

Budżet Ustki 2019 - relacja ze spotkania konsultacyjnego.

Ziemia Ustecka zaprasza na „PODWIECZOREK W RATUSZU” czyli spotkanie, na którym omówiony zostanie projekt budżetu 2019 roku. W jego trakcie...

Ambasadorzy Ustki za 2017 rok.

Tytuł Ambasadora otrzymali Beata i Adam Jakubiakowie za zaangażowanie w działania promujące Ustkę i stworzenie „Krówki usteckiej” oraz...

Koncepcja modernizacji portu w Ustce

Koncepcja modernizacji portu w Ustce

Koncepcja modernizacji portu w Ustce. Kolorem czerwonym zaznaczono obszar projektowania, kolorem niebieskim pierwszy etap przebudowy,...

Czy powstanie Ustecki Park Kulturowy.

Czy powstanie Ustecki Park Kulturowy.

Grupa 51 mieszkaniowców Ustki zaprotestowała przeciwko projektowi stworzenia „Usteckiego Parku Kulturowy. Jest to powrót do pomysłu sprzed...

Przetargi w Ustce tylko dla znajomych królika?

Przetargi w Ustce tylko dla znajomych królika?

Czy ktoś z Urzędu Miasta w  Ustce ma rodzinę w okolicy Iławy i Grudziądza ? Ostatni firmy z tego małego rejonu wygrywają większość...

Chcecie rozwoju Ustki? Startujcie na radnych w listopadowych wyborach.

Czy głupota, indolencja , ciamajdowatość, tępota, złośliwość naszych "psów ogrodnika” sorry niektórych radnych  ma granice...

Konsultacje w sprawie kolejności remontów ulic w Ustce oraz planu konsultacji w 2018.

Konsultacje w sprawie kolejności remontów ulic w Ustce oraz planu konsultacji w 2018.

Spotkanie w sprawie Rocznego Planu Konsultacji Społecznych  15 Marca o godz. 16:30. Na konsultacje przyszło 5 osób, w tym dwóch...

Stanica kajakowa powstanie w tym roku w Ustce

Stanica kajakowa powstanie w tym roku w Ustce

Do dnia 29 czerwca 2018 r. powstanie w Ustce porządna stanica kajakowa z 2 wiatami, ławkami, miejscem na ognisko,prysznic, WC i pomostem....

Nowa droga i scieżka rowerowa do ul. Wczasowej

Nowa droga i scieżka rowerowa do ul. Wczasowej

Nareszcie zostanie wykonany łącznik drogowo-rowerowy ul.Rybacka z Wczasową. Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do użytkowania w...

 • Kino

  Kino "Delfin" idzie pod młotek.

  sobota, 27, kwiecień 2019 09:20
 • Budżet Ustki 2019 - relacja ze spotkania konsultacyjnego.

  Budżet Ustki 2019 - relacja ze...

  poniedziałek, 10, grudzień 2018 04:01
 • Ambasadorzy Ustki za 2017 rok.

  niedziela, 27, maj 2018 10:21
 • Koncepcja modernizacji portu w Ustce

  Koncepcja modernizacji portu w Ustce

  piątek, 25, maj 2018 07:27
 • Czy powstanie Ustecki Park Kulturowy.

  Czy powstanie Ustecki Park Kulturowy.

  wtorek, 17, kwiecień 2018 18:31
 • Przetargi w Ustce tylko dla znajomych królika?

  Przetargi w Ustce tylko dla znajomych...

  czwartek, 05, kwiecień 2018 20:56
 • Chcecie rozwoju Ustki? Startujcie na...

  poniedziałek, 02, kwiecień 2018 09:08
 • Konsultacje w sprawie kolejności remontów ulic w Ustce oraz planu konsultacji w 2018.

  Konsultacje w sprawie kolejności...

  wtorek, 13, marzec 2018 19:16
 • Stanica kajakowa powstanie w tym roku w Ustce

  Stanica kajakowa powstanie w tym roku...

  poniedziałek, 05, marzec 2018 03:38
 • Nowa droga i scieżka rowerowa do ul. Wczasowej

  Nowa droga i scieżka rowerowa do ul....

  niedziela, 04, marzec 2018 04:10

Zdjęcia starej Ustki

 • Miasto Ustka

 • Zdjęcia portu

 • Zdjęcia z plaży.

 • Zbieramy zdjęcia starej Ustki

Miasto Ustka ogłosiło dialog techniczny na realizcji  inwestycji - "Budowa parkingu podziemnego w Ustce wraz z zagospodarowaniem Placu Wolności i budową Centrum Biblioteczno-Kulturalnego". Koncepcja obiektów została przedstawiona 2 lata temu w artykule  Prezentacja koncepcji Centrum Kultury w Ustce - relacja kilknij

Ponieważ padają pytania, dlaczego ma być to zrobione w ramach PPP, czyli partnerstwa Publiczno-Prywatnego odpowiedz jest prosta, koszta budowy szacuje się na 40 mln zł ( bez wliczania części komercyjnej) Miasto Ustka nie stać na taką inwestycję za własne środki.

Przechwytywanie w trybie penoekranowym 2017 11 24 180604    

Przechwytywanie w trybie penoekranowym 2017 11 24 180355W ramach Inwestycji powstaną następujące obiekty:
a) parking podziemny wraz z pasażem usługowym i odpowiednio zagospodarowana powierzchnia Placu (w tym 73 nowych miejsc parkingowych wokół Placu Wolności) wraz z infrastrukturą drogową oraz Usteckie Centrum Biblioteczno-Kulturalne (UCBK), jako część publiczna Inwestycji;b) obiekt o funkcji mieszkaniowej lub usługowej wraz z ewentualnymi podziemnymi miejscami parkingowymi w ramach wymienionego obiektu, jako część komercyjna Inwestycji

Zakres rzeczowy Inwestycji będzie polegać na wybudowaniu w obszarze Placu Wolności w Ustce:
• parkingu podziemnego o pojemności co najmniej 147 miejsc postojowych (w tym 22 na potrzeby Centrum Biblioteczno-Kulturalnego) wraz z pasażem usługowym;
• Usteckiego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego;
• 73 naziemnych miejsc parkingowych zlokalizowanych wokół Placu Wolności oraz zagospodarowaniu powierzchni Placu Wolności łącznie z prawem do zabudowy obiektem mieszkaniowym lub usługowym wydzielonej części nieruchomości oraz ewentualną przebudową układu komunikacyjnego i infrastruktury towarzyszącej.

Szacunkowa wartość realizacji części publicznej Inwestycji wynosi ok. 40 mln zł netto. Wartość odzwierciedla nakłady inwestycyjne związane z wybudowaniem parkingu podziemnego na 125 miejsc postojowych o powierzchni ok. 3 400 m 2 , podziemnego pasażu przeznaczonego na usługi o powierzchni ok. 1400 m 2 , budynku UCBK o powierzchni użytkowej ok. 3 800 m 2 i kubaturze ok. 19 800 m 3 z podziemnym garażem na 22 miejsca postojowe o powierzchni ok. 600 m 2 , zagospodarowaniem terenu (parkingi na 73 miejsca postojowe o łącznej powierzchni ok. 900 m 2 , place i ciągi komunikacyjne o powierzchni ok. 7 000 m 2 , tereny zielone o powierzchni ok. 3 000 m 2 ) wraz z wyposażeniem i innymi nakładami inwestycyjnymi, tj. projektowaniem, nadzorem itp. Wartość Inwestycji nie uwzględnia nakładów na jego część komercyjną,Inwestycja o charakterze komercyjnym (obiekt mieszkaniowy lub usługowy)będzie realizowana na własny rachunek partnera prywatnego i polegać będzie na zabudowie nieruchomości, stanowiącej wydzieloną funkcjonalnie część Placu na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Budowie obiektu mieszkaniowego lub usługowego może towarzyszyć wybudowanie dodatkowych miejsc parkingowych [także podziemnych] obok miejsc realizowanych w ramach części publicznej.

 

Zapraszamy do zapoznania się z załącznikami: Przechwytywanie w trybie penoekranowym 2017 11 24 175024

- Ogłoszenie o wszczęciu procedury dialogu technicznego,

- Memorandum Informacyjne o przedsięwzięciu,

- Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym,

- Ankieta/Formularz uwag i postulatów odnośnie przedsięwzięcia.


Podstawowe założenia modelu współpracy Podmiotu Publicznego i Partnera Prywatnego w ramach PPP przedstawiają się następująco:


 w wyniku konkurencyjnego postępowania negocjacyjnego pomiędzy Podmiotem Publicznym a wybranym wykonawcą (Partnerem Prywatnym) zawarta zostanie umowa o PPP; umowa o PPP zawarta zostanie na okres wieloletni, przy czym okres trwania umowy ustalony zostanie w postępowaniu na wybór Partnera Prywatnego;
 Partner Prywatny odpowiedzialny będzie za zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie całości Inwestycji, a następnie utrzymanie i zarządzanie parkingiem wraz z pasażem usługowych i UCBK oraz obsługa, ewentualnie, obsługa Strefy Płatnego Parkowania;
 zapewnienie finansowania dla realizacji Przedsięwzięcia, w tym sfinansowania robót budowlanych, należeć będzie do obowiązków Partnera Prywatnego;
 w ramach wkładu własnego Podmiot Publiczny udostępni Partnerowi Prywatnemu określonym tytułem prawnym nieruchomości pod budowę parkingu wraz z pasażem usługowym i UCBK oraz obiektu mieszkalnego lub usługowego; wkładem własnym Partnera Prywatnego będą środki finansowe (własne lub pożyczone) służące sfinansowaniu Przedsięwzięcia;
 własność nieruchomości wydzielonej pod zabudowę komercyjną części publicznej Inwestycji w odpowiednim momencie (ustalonym w toku negocjacji) będzie mogła zostać przeniesiona na Partnera Prywatnego; cena sprzedaży nieruchomości będzie mogła zostać rozliczona z nakładami Partnera Prywatnego na część publiczną Inwestycji;
 Partner Prywatny będzie utrzymywał i eksploatował obiekty wybudowane w ramach części publicznej Inwestycji zgodnie z umową o PPP oraz obowiązującymi przepisami prawa;

 Partner Prywatny będzie pobierał przychody z obiektu mieszkaniowego lub usługowego oraz, tytułem wynagrodzenia, przychody z eksploatacji parkingu oraz pasażu usługowego, jak również zapłatę sumy  pieniężnej od Podmiotu Publicznego (np. z tytułu zarządzania i utrzymania UCBK);
 w celu zwiększenia dochodowości Przedsięwzięcia Partner Prywatny może otrzymać na czas trwania umowy o PPP prawo do utrzymania i eksploatacji Strefy Płatnego Parkowania.

ghjo

9539f2fbb1c46f2bf364821b71e8b0a1 vert