Raport z akcji Jawne Rejestry Umów

 • Rejestr Umów Ustka 2015

  poniedziałek, 27, lipiec 2015 14:23
 • Ujawniamy umowy o dzieło i zlecenie miasta Ustka

  wtorek, 02, czerwiec 2015 08:08
 • Ujawniamy rejestr umów miasta Kępice 2013-2015 .

  wtorek, 02, czerwiec 2015 07:28
 • Rejestr umów Starostwa Powiatowego w Słupsku 2014-15

  wtorek, 02, czerwiec 2015 06:59
 • Ujawniamy rejestry umów Starostwa Powiatowego w Słupsku 2012-2013

  poniedziałek, 20, kwiecień 2015 19:22
 • Ujawniamy rejestry umów Gminy Wiejskiej Ustka 2014-2015

  poniedziałek, 20, kwiecień 2015 19:16
 • Usteckie stowarzyszenia do kontroli.

  niedziela, 22, marzec 2015 12:34
 • Apel - pomóżcie rozliczać gminy, stowarzyszenia, fundacje z publicznych pieniędzy

  niedziela, 15, marzec 2015 11:40
 • Ustecki Publiczny Rejestr Umów 2015

  wtorek, 20, styczeń 2015 16:21
 • Ustecki Publiczny Rejestr Umów aktualizacja

  poniedziałek, 08, grudzień 2014 15:25
 • Jak wójt Anna Sobczuk-Jodłowska nie udostępnia informacji publicznej

  piątek, 07, listopad 2014 10:17
 • Scany rejestrów umów Ustki, za 2012-2013 rok

  wtorek, 30, wrzesień 2014 19:22
 • Ujawniamy rejestr umów Gminy wiejskiej Ustka za 2014 rok oraz inne wiadomości

  wtorek, 30, wrzesień 2014 16:38
 • Sierpień 2014 - Zestawienie usteckiego rejestru umów

  sobota, 23, sierpień 2014 14:52
 • Dlaczego Darłowo, od 7 kwietnia 2014 nie ujawnia skanów rejestrów umów ?

  piątek, 13, czerwiec 2014 18:18
 • Publiczny Rejestr Umów Gminy Wiejskiej Ustka 2007-2013 r

  poniedziałek, 24, marzec 2014 20:53
 • Aktualności z akcji Jawny rejestr Umów

  niedziela, 23, marzec 2014 13:14
 • Zestawienie usteckiego rejestru umów 2014 - aktualizacja.

  sobota, 22, marzec 2014 08:17
 • Uaktualnienie - Na wniosek Smerfa Marudy, Słupsk opublikował rejestr umów za 2012 i 2013 roku

  niedziela, 09, marzec 2014 19:06
 • Słupsk udostepnił Rejestr Umów

  środa, 05, marzec 2014 08:07

Ratuszowe wieści

Maj 2015 - przegląd Ratuszowy

Maj 2015 - przegląd Ratuszowy

 O   g   ł   o   s   z   e   n   i   ePrzewodniczący Rady Miasta Ustka  podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28 maja 2015 r. (czwartek) odbędzie się Sesja Rady Miasta Ustka.                                         Rozpoczęcie obrad nastąpi o godzinie 8     : 30        w sali obrad nr 101  Urzędu Miasta przy ulicy Ks. Kard. Wyszyńskiego 3.                                                                                                                Proponowany jest następujący porządek obrad:1. Sprawy regulaminowe:a) otwarcie obrad i stwierdzenie kworum,b) przedstawienie porządku obrad.2. Informacja z prac Burmistrza w okresie między sesjami.3. Informacja z prac Rady Miasta w okresie między sesjami. 4. Interpelacje i zapytania radnych.5.  Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu miasta za 2014r.a) opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu miasta Ustka za 2014 rok,b) opinie Komisji: Budżetowo – Gospodarczej oraz Komisji Polityki Społecznej ,c) uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ustka w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Ustka za 2014 rok,d) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Ustki za 2014 rok,e) uchwała RIO w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta,f) d y s k u s j a,g) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Ustka za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasto Ustka za rok 2014,h) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu instytucji kultury za rok 2014,i) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Ustka z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.6. Informacja o przygotowaniach miasta do sezonu letniego oraz o zabezpieczeniu porządku publicznego w sezonie letnim 2015r.7. Informacja o zabezpieczeniu podstawowej opieki medycznej oraz zabezpieczeniu pracyPogotowia Ratunkowego do sezonu letniego.8. Sprawozdanie z działalności OSP Ustka.19. Informacja o składanych wnioskach o pozyskanie środków zewnętrznych.10. Informacja dotycząca funkcjonowania placówek oświatowych w 2014 r. oraz w 2015 r.11. Podjęcie uchwał:11.1. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.11.2. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ustka na lata 2015 – 2033.11.3 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/423/2014 z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim, Gminą Ustka i Nieruchomości  – E. Dębowska i Wspólnicy Spółka komandytowa w sprawie realizacji projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1202 G w ciągu ulicy Wczasowej”.11.4. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.11.5. w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2015 na terenie Gminy Miasto Ustka.11.6. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustkapn. „Westerplatte A”.11.7. w sprawie budowy i przebudowy ulic w Ustce w latach 2015 – 2020.11.8. w sprawie poparcia żądań samorządu Miasta Ustka w sprawie rekompensat związanych z lokalizacją tarczy antyrakietowej w Redzikowie.11.9. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetowo – Gospodarczej.11.10. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Polityki Społecznej.11.11. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/20/2015 Rady Miasta Ustka z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie określenia zasad prowadzenia sezonowej działalności handlowo-usługowo-rekreacyjnej w okresie od 1 maja 2015r. do 30 września 2015r. na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ustki pn. „Promenada Nadmorska” zmienionej uchwałami: Nr V/31/2015 Rady Miasta Ustka z dnia 26 lutego 2015r. oraz Nr VI/47/2015 Rady Miasta Ustka z dnia 26 marca 2015r.12. Wolne wnioski i oświadczenia.13. Zakończenie obrad. 1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego G.M. ustka za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budzetu G.M. ustka za rok 2014. (58.9 KB) 2) w sprawie zatwierdzenia bilansu instytucji kultury za rok 2014. (59.4 KB) załącznik nr 1 bilans Domu Kultury (5.6 MB) załącznik nr 2 bilans Biblioteki (4.9 MB) 3) w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok. (58.2 KB) załącznik do zmian w budżecie (32.3 KB) 4) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ustka na lata 2015 - 2033. (68 KB) załącznik nr 1 (242.9 KB) załącznik nr 2 (133.1 KB) 5) w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. (98.7 KB) 6) w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2015 na terenie G.M. Ustka. (71.5 KB) załącznik nr 1 (1.5 MB) załącznik nr 2 (1.4 MB) 7) w sprawie budowy i przebudowy ulic w Ustce w latach 2015 - 2020. (94 KB) 8) w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/423/2014 z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim, Gminą Ustka i Nieruchomości-E.Dębowska i Współnicy Spółka komandytowa w sprawie realizacji projektu "Przebudowa drogi powiatowej nr 120G w ciągu ulicy Wczasowej". (76.8 KB) 9) w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budzetowo - Gospodarczej. (68.9 KB) 10) w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Polityki Społecznej. (66.9 KB) 11) w sprawie MPZP miasta Ustka pn. "WESTERPLATTE A". (134.8 KB) załącznik graficzny (684.2 KB) 12) w sprawie poparcia żądań samorzadu Miasta Ustka w sprawie rekompensat zwiazanych z lokalizacją tarczy antyrakietowej w Redzikowie. (59.6 KB)   {simplepopup} {/simplepopup}   Informacja o planowanej  pracy Rady Miasta w maju 2015r. Zgodnie z wnioskiem Rady Miasta Komisja Rewizyjna przeprowadza  kontrolę problemowąw zakresie finansowania ze środków budżetowych Miasta Ustka działalności Stowarzyszenia Sportów Wodnych „OPTY” za lata 2013 i 2014. 18 maja o godz. 11:00 Komisja Uzdrowiskowa opiniowała projekt MPZP pn. „Westerplatte A”. 20 maja 2015 r.  o godz. 8:30 (s.101) będzie   obradowała Komisja Polityki Społecznej. Zgodnie z planem pracy realizowany będzie następujący porządek: 1. Zaopiniowanie sprawozdań z wykonania budżetu za 2014 rok oraz zaopiniowanie projektów uchwał:    1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Ustka za rok 2014 wraz         ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasto Ustka za rok 2014,     2) w sprawie zatwierdzenia bilansu instytucji kultury za rok 2014.2. Informacje na temat przygotowania miasta do sezonu letniego - zarówno pod względem organizacyjnym jak i bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem wielkości sektorów strzeżonych na plaży wschodniej i zachodniej: "Błękitna Flaga".3. Informacja o zabezpieczeniu podstawowej opieki medycznej dla mieszkańców miasta i turystów oraz zabezpieczeniu pracy Pogotowia Ratunkowego w sezonie letnim.4.  Projekt programu obchodów Dni Morza.5. Sprawozdanie z działalności OSP w Ustce.6. Informacja  o funkcjonowaniu placówek oświatowych w roku 2014/2015.7. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miasta :1) w sprawie poparcia żądań samorządu Miasta Ustka w sprawie rekompensat związanych z realizacją tarczy antyrakietowej w Redzikowie,2) w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetowo-Gospodarczej,3) w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Polityki Społecznej,4) w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2015 na terenie Gminy Miasto Ustka. 21 maja 2015r. O godz. 8:30 s. 101 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej. Komisja będzie realizowała następujący porządek obrad:Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz. 8 : 30 od wizji lokalnej na terenie miasta, ul. Mar.Polskiej 25 ( „Zaułek Kapitański”). Ciąg dalszy obrad nastąpi o godz. 9:00 w sali narad nr 101 Urzędu Miasta Ustka, przy ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3.Proponowany jest następujący porządek obrad :1. Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta za 2014r. 2. Zaopiniowanie projektów uchwał oraz wniosku z Wydz. G.N.:1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji budżetu miasta za 2014r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu G.M. Ustka za rok 2014.2) w sprawie zatwierdzenia bilansu instytucji kultury za rok 2014.3) w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.4) w sprawie zmian w WPF na lata 2015 – 2020.5) w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.6) w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2014 na terenie G.M. Ustka.7) w sprawie budowy i przebudowy ulic w Ustce w latach 2015-2020.8) w sprawie poparcia żądań samorządu Miasta Ustka w sprawie rekompensat związanych z lokalizacją tarczy antyrakietowej w Redzikowie.9) w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/2014 z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim, Gminą Ustka i Nieruchomości-E. Dębowska i Wspólnicy Spółka komandytowa w sprawie realizacji projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1202 G w ciągu ulicy Wczasowej”.10) w sprawie MPZP miasta Ustka pn. „Westerplatte A”.11) w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetowo – Gospodarczej.• wniosek Wydz. GN : Z. Góreckiego, I. Góralczyka w sprawie zbycia na ich rzecz w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych przy ul. Limanowskiego 8 ( wniosek w załączeniu)3. Informacja o przeprowadzonych przetargach na wydzierżawienie nieruchomości na terenie Promenady i plaży na sezon 2015 r.4. Informacja o przygotowaniu miasta do sezonu letniego oraz o zabezpieczeniu porządku publicznego w sezonie letnim 2015r.5. Informacja o składanych wnioskach o pozyskanie środków zewnętrznych. 28 maja 2015r. godz. 8:30 (s.101) odbędzie się SESJA Rady Miasta Ustka. Planowany jest między innymi następujący porządek obrad:1. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu miasta za 2014r.2. Informacja o przygotowaniach miasta do sezonu letniego oraz o zabezpieczeniu porządku publicznego w sezonie letnim 2015r.3. Informacja o zabezpieczeniu podstawowej opieki medycznej oraz zabezpieczeniu pracy Pogotowia Ratunkowego do sezonu letniego.4. Przygotowanie OSiR,Wydziału Promocji, Biblioteki, Domu Kultury do sezonu letniego 2015r.5. Sprawozdanie z działalności OSP Ustka.6. Informacja o składanych wnioskach o pozyskanie środków zewnętrznych.7. Informacja dotycząca funkcjonowania placówek oświatowych w 2014 r. oraz w 2015 r.8. Podjęcie uchwał – wymienione w porządkach obrad ww. komisji.

Ratuszowe wieści - kwiecień 2015

Ratuszowe wieści - kwiecień 2015

    O   g   ł   o   s   z   e   n   i   ePrzewodniczący   Rady   Miasta   Ustka     podaje   do   publicznej   wiadomości,   że   w   dniu 30 kwietnia 2015 r. (czwartek) odbędzie się Sesja Rady Miasta Ustka.                                        Rozpoczęcie obrad nastąpi o godzinie 8     : 30        w sali obrad nr 101  Urzędu Miasta przy ulicyKs. Kard. Wyszyńskiego 3.                                                                                                                          Proponowany jest następujący porządek obrad:1. Sprawy regulaminowe:a) otwarcie obrad i stwierdzenie kworum,b) przedstawienie porządku obrad.2. Informacja z prac Burmistrza w okresie między sesjami.3. Informacja z prac Rady Miasta w okresie między sesjami. 4. Interpelacje i zapytania radnych.5. Informacja o bieżącej pracy spółek miejskich :ZGK, EMPEC , Wodociągi Ustka, UTBS, Zarząd Portu.6. Analiza stanu bezrobocia w mieście Ustka za 2014r. oraz za I kwartał 2015r.7. Sprawozdanie z pracy MOPS za 2014 r. i za I kwartał 2015r. oraz ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla gminy Ustka.8. Informacja o realizacji wniosków wniosków komisji stałych oraz Rady za I kwartał 2015r.9. Informacja na temat sprzedaży mienia komunalnego.10. Informacja na temat bieżącej działalności OSiR Ustka.11. Podjęcie uchwał:11.1. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.11.2. w sprawie emisji obligacji. 11.3. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ustka na lata 2015 – 2033.11.4 w sprawie udzielenia pomocy finansowej  dla Województwa Pomorskiego.11.5. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania pn.„Przebudowa drogi powiatowej nr 1202 G w ciągu ul. Wczasowej w Ustce”.11.6. w sprawie zaliczenia ul. Wiejskiej i ul. Kolorowej do kategorii dróg gminnych.11.7. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Ustka.11.8. w sprawie  aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Ustka na lata 2015-2030 ”.11.9. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/369/2014 Rady Miasta Ustka z dnia 30 stycznia 2014 r.w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Ustka Nr XVI/151/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Statutu Uzdrowiska Ustka.11.10. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/327/2013 Rady Miasta Ustka z dnia 26 września 2013r. w sprawie przystąpienia do realizacji zadania „Kompleksowe uzbrojenie i zagospodarowanie Podstrefy SSE „Ustka” oraz  przyległych terenów inwestycyjnych”, zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.11.11. w sprawie zasad nadawania i pozbawiania wyróżnień oraz odznaczeń Miasta Ustka.11.12. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/350/2010 Rady Miasta Ustka z dnia 28 stycznia 2010r.w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających  ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania  wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw obowiązującego oraz kryteria i tryb przyznawania nagród.     12. Wolne wnioski i oświadczenia.     13. Zakończenie obrad.   Usteckiego Programu                   Edukacji Morskiej pn „Pod banderą Ustki” Na podstawie:  art. 31 ustawy z dnia  8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z                          2013r., poz. 594 ze zm.) zarządzam, co następuje:§ 1 Powołuję zespół ds. przygotowania Usteckiego Programu Edukacji Morskiej pn. „Pod banderą Ustki” w skład, którego  wchodzą następujące osoby:  1)    Anna Haftkiewicz               - Miejskie Przedszkole Nr 3 2)    Anna Poturaj                       - Szkoła Podstawowa Nr 2 3)    Zbigniew Piłat                     - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych 4)    Aldona Staszewska-Klimek - Dom Kultury  5)    Leszek Kasperowicz            - Centrum Sportów Wodnych OPTY Ustka 6)    Eugeniusz Ginter                 -  żeglarz regatowy 7)    Zenon Jasik                          -  Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego 8)    Dariusz Kloskowski             -  Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej 9)    Jarosław Domałążek            -  Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 10)  Eliza Mordal                         -  Wydział  Promocji i Komunikacji Społecznej. 11)  Piotr Wszółkowski               -  przedstawiciel Burmistrza, Wydział Spraw Społecznych,                                                           Oświaty, Kultury i Sportu.   KWIECIEŃ -projekty uchwał   1) w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok. (60.3 KB) załącznik do zmian w budżecie (28 KB) 2) w sprawie emisji obligacji (67.1 KB) 3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego. (68.8 KB) 4) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania pn. "Przebnudowa drogi powiatowej nr 1202 G w ciągu ul. Wczasowej w Ustce". (116.8 KB) 5) w sprawie zaliczenia ul. Wiejskiej i ul. Kolorowej do kategorii dróg gminnych. (1.3 MB) 6) w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie G.M. Ustka. (71.5 KB) 7) w sprawie aktualizacji "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Ustka na lata 2015-2030". (65.3 KB) zobacz plan zaopatrzenia w ciepło (5.7 MB) zobacz załącznik nr 1 (24.8 MB) zobacz załącznik nr 2 (3.9 MB) zobacz załącznik nr 3 (260.1 KB) zobacz załącznik nr 4 (641.2 KB) 8) w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/369/2014 Rady Miasta Ustka z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Ustka  Nr XVI/151/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie  Statutu Uzdrowiska Ustka. (61.4 KB) 9) w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/327/2013 Rady Miasta Ustka z dnia 26 września 2013r. w sprawie  przystąpienia do realizacji zadania "Kompleksowe uzbrojenie i zagospodarowanie Podstrefy SSSE"Ustka" oraz przyległych terenów inwestycyjnych", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (112.8 KB). 10) w sprawie zasad nadawania i pozbawiania wyróżnień oraz odznaczeń Miasta Ustka. (81.2 KB) 11) w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/350/2010 Rady Miasta Ustka z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagradzenia wynikających ze stosunku pracy...... (91.7 KB)   Ostatnie przetargi . INFORMACJA O WYBORZE OFETRY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Zakup i dostawa pomostów pływających wraz z wyposażeniem do Portu UstkaData utworzenia: 2015-04-02  więcej 2. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy południowej obwodnicy miasta UstkaData utworzenia: 2015-03-26  więcej 3. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup, dostawa i montaż przenośnych kontenerów w ilości 5-ciu sztuk wraz z wyposażeniem, z przeznaczeniem na zaplecze socjalne na terenie Portu UstkaData utworzenia: 2015-03-24 4. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup i dostawa łodzi inspekcyjnej typu RIB, przyczepy podłodziowej wraz z wyposażeniem dla potrzeb Portu Morskiego UstkaData utworzenia: 2015-03-24  3.  Specyfikacja techniczna łodzi inspekcyjnej typu RIB: 1)  długość: od 5,0 do 5,5 m – zgodnie ze świadectwem klasy łodzi; 2)  liczba niezależnych komór wypornościowych – min 5; 3)  szerokość całkowita: od 2,2 m do 2,4 m – zgodnie ze świadectwem klasy łodzi; 4)  ładowność: min 800 kg, min. 9 osób – zgodnie ze świadectwem klasy łodzi; 5)  masa łodzi bez silnika i wyposażenia: do 350 kg;  6)  powierzchna pokładu przeciwpoślizgowa i samoodpływowa;  7)  kadłub wyposażony w ucho dziobowe i 2 ucha rufowe oraz zawiesia umożliwiające wodowanie przy użyciu  urządzeń dźwigowych; 8)  tuba ochronna wykonana z tkaniny gumowej; 9)  tuba wyposażona w zewnętrzną linkę burtową;  10) tuba wzmocniona na zewnątrz odbojnicą ochronną; 11) kolor tuby szary/siwy;   12) konsola środkowa Jockej 2-osobowy z owiewką w kolorze niebieskim;  13) zbiornik paliwa min. 70 l wbudowany w konsolę jockej;  14) rufowy maszt ze stali nierdzewnej ze światłami nawigacyjnymi i reflektorem dalekosiężnym obrotowym oraz koszami na koła ratunkowe;  15) akumulator,  instalacja  elektryczna,  odbiorników,  panel  elektryczny,  sygnał  dźwiękowy,  pompa  zęzowa elektryczna; 16) wskaźnik poziomu paliwa, obrotomierz, wskaźnik trymu;    17) instalacja elektryczna, paliwowa i sterowania silnika, manetka i kierownica;  18) silnik spalinowy czterosuwowy zaburtowy, o mocy od 70 do 80 kM z elektronicznym wtryskiem paliwa;  --------------------------------------------------------------------------------------------------- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup i dostawa pojazdu wielofunkcyjnego z narzędziami na potrzeby Portu Morskiego w Ustce  1.  Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawy pojazdu wielofunkcyjnego z dodatkowymi narzędziami (zamiatarka śmieci z odkurzaczem, pług odśnieżny, posypywarka soli i piasku, szczotka do śniegu i piasku), z przeznaczeniem na potrzeby Portu Morskiego w Ustce. 2.  Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne: 2.1.  Pojazd wielofunkcyjny: nie będący prototypem, pochodzący z produkcji seryjnej i nie  robiony pod potrzeby tego zamówienia:  a)  fabrycznie nowy – rok produkcji 2014 lub 2015, b)  długość pojazdu ze szczotkami max 5000 mm, c)  szerokość pojazdu max 1400 mm, d)  wysokość pojazdu max 2400 mm, e)  rozstaw osi max 2200 mm, f)  prędkość robocza max nie więcej niż 25 km/h, g)  prędkość przejazdowa max nie więcej niż 25 km/h, h)  pojemność zbiornika paliwa min 40 l, i)  ciężar całkowity max DMC 3500 kg, j)  koła/opony,  pojedyncze  (felgi  +  opony wielosezonowe)  15/16  cali,  lub  letnie  z  dodatkowym  komplet  opon zimowych, k)  koło zapasowe pełnowymiarowe, l)  pojemność silnika 1900-2500 cm³, moc min. 50 kW (min EURO 5), chłodzony cieczą, m) rodzaj paliwa ON, n)  układ jezdny dwuosiowy, przegubowy, amortyzowany, lub wszystkie koła skrętne, o)  napęd na wszystkie koła, utrzymanie stałych obrotów w trybie roboczym, p)  hamulec postojowy, q)  radioodbiornik, r)  kierownica umieszczona centralnie lub po prawej stronie,  wymagany  osprzęt  (narzędzia):  pług,  posypywarka  piasku/soli,  zamiatarka  z  odkurzaczem,  szczotka  do śniegu/śmieci muszą być kompatybilne z dostarczonym pojazdem wielofunkcyjnym i gotowe do użytkowania wraz z nim w zależności od potrzeb Zamawiającego. s)  kamera  z  możliwością  obserwacji  w  warunkach  ograniczonego  oświetlenia,  zamontowana  w  tylnej  części maszyny,  ułatwiająca  manewr  cofania  wraz  z  panelem  LCD,  umożliwiającym  obserwację  w  każdych 1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wynajem pojazdów przemysłowych i transportowych wraz z kierowcą w 2015 rokuData utworzenia: 2015-04-15  więcej 2. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa i montaż systemu inteligentnej platformy telewizji przemysłowej CCTV IP, systemu kontroli dostępu KD oraz zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem SMS na terenie Portu UstkaData utworzenia: 2015-04-13  warunkach oświetleniowych, 

Wniosek o utworzenie zespolonego centralnego Rejestru Umów i porozumień na stronie BIP

Wniosek Smerfa Marudy o centralny Rejestr Umów w Ustce przyjęty i załatwiony pozytywnie w jeden dzień. Ustka 25 marzec 2015   Artur Mazur Ustka www.pomorze-srodkowe.pl   Burmistrz Miasta Ustka Jacek Graczyk Przewodniczący Rady Miasta Ustka Grzegorz Koski Radni Rady Miasta Ustka                                                                                                                                 WNIOSEK   Wnoszę , proszę o :   utworzenie zespolonego centralnego Rejestru Umów i porozumień na stronie BIP, zamiast istniejących do tej pory 10 wydziałowych, z ujętymi wszystkimi wydatkami, tak jak w Słupsku i Szczecinie  Ułatwi to mieszkańcom Ustki kontrolę wydawanych publicznych pieniędzy. Proszę porównać rejestry z tych miast , a naszym marnym usteckim.   http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_50899.asp   http://bip.um.slupsk.pl/rejestr_umow/?_ru_2014_=2 ustecki   http://bip.um.ustka.pl/#Y2xpY2tNZW51R2V0Q29udGVudHMoNDc3LDEsMCk=   Wysyłałem już w tej sprawie prywatne zapytanie do burmistrza Graczyka, niestety bez żadnej odpowiedzi. Nadmieniam, że już istniejący rejestr przyczynił się do ujawnienia nadużyć w klubie „Opty” , które prawdopodobnie polegały również  na wyłudzeniu publicznych pieniędzy i poświadczenia nieprawdy przez zarząd klubu i niektórych usteckich urzędników. Sprawa zapewne trafi do prokuratury. Sprawa opisana na forum GP24 i www.pomorze-srodkowe.pl .   Wnoszę również o udostępnienie adresów mailowych wszystkich radnych na stronie BIP urzędu, ułatwi to mieszkańcom kontakt ze swoimi radnymi.   Pozdrawiam Artur Mazur                                    

Informacja o pracy Burmistrza Ustki styczeń-marzec 2015

Ze strony www.ustka.pl Szanowni Mieszkańcy, zamieszczamy kolejne sprawozdanie Burmistrza Miasta Ustka Jacka Graczyka z jego pracy w okresie od 17 lutego do 17 marca br. Przypominamy, że tego typu informacje będziemy publikować w każdym miesiącu.      I N F O R M A C J A o pracy Burmistrza Miasta na sesję w marcu 2015 r. Szanowni Państwo ! W okresie między sesjami uczestniczyłem w spotkaniach i przyjmowałem interesantów  oraz przedstawicieli różnych instytucji i organizacji. Szczegółową informację zamieszczam poniżej: 17.02.2015 r. – wziąłem udział w spotkaniu zespołu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska, na którym omówiono przygotowania do realizacji tematów zgłoszonych w lipcu 2014 r. oraz wybrano nowych przedstawicieli. 18.02.2015 r. - spotkałem się z prezesem firmy MORPOL  oraz przedstawicielami spółki Wodociągi Ustka. Omówiłem zasady współpracy między tymi firmami pod kątem przeanalizowania możliwości zwiększenia ilości ścieków przyjmowanych przez oczyszczalnię od firmy MORPOL. 18.02.2015 r. - wziąłem udział w kolejnym spotkaniu Obywatelskiego Klubu Dyskusyjnego, które odbyło się w Domu Kultury. 21.02.2015 r. - wziąłem udział w spotkaniu założycielskim Usteckiej Orkiestry Dętej zorganizowanym przez stowarzyszenie Qrzayka. 21.02.2015 r. - uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczym usteckiego Koła Miejskiego Polskiego Związku Wędkarskiego. 23.02.2015 r. - spotkałem się z prezesem oraz członkami Towarzystwa Przyjaciół Ustki. Omówiłem zasady współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Darłowa. 24.02.2015 r. - spotkałem się z Panem Jarosławem Wilkosem, Nadleśnicznym Nadleśnictwa Ustka. Omówiłem zasady współpracy oraz koncepcji zamiany gruntów leśnych położonych wzdłuż ulicy Westerplatte, które są własnością Skarbu Państwa na grunty leśne położone przy złożach borowiny, które są własnością miasta. 25.02.2015 r. - spotkałem się z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki EMPEC Panem Tomaszem Kościuczukiem. Omówiłem główne tematy do realizacji  w planie pracy spółki na 2015 r. i na dalsze lata tj: - rozbudowa sieci ciepłowniczej na dalsze obszary miasta w celu ograniczenia niskiej emisji, -  relokacja kotłowni, wskazanie docelowej lokalizacji. 25.02.2015 r. - spotkałem się z Dyrektorami Szkoły Podstawowej nr 2, Gimnazjum, Przedszkola nr 1 i Przedszkola nr 2. Omówiłem najważniejsze tematy związane                             z funkcjonowaniem tych placówek oświatowych oraz zasady współpracy. 25.02.2015 r. - spotkałem się z Zarządem i członkami Miejskiego Klubu Sportowego Jantar. Zapoznałem się z aktualną działalnością klubu oraz planami rozwoju w oparciu o koncepcję modernizacji bazy szkoleniowej zlokalizowanej w obiektach miejskich. 26.02.2015 r. - spotkałem się z Zarządem i przedstawicielami Usteckiego Forum Turystycznego, omówiliśmy najistotniejsze problemy, z którymi borykają się członkowie stowarzyszenia. Przedstawiłem plany rozwiązania tych tematów między innymi: - budowa progów podwodnych wzdłuż plaży wschodniej, - modernizacja ulicy Wczasowej. 27.02.2015 r. - spotkałem się z przedstawicielami firmy NAVIMOR oraz ARiMR. Omówiliśmy tematy budowy basenu rybackiego oraz budowy ulicy Westerplatte – II etap pod kątem terminów realizacji i rozliczeń środków unijnych. 27.02.2015 r. - spotkałem się z przedstawicielami Urzędu Morskiego, firmy Energopol oraz Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych. Omówiliśmy koncepcję transportu kamieni niezbędnych do budowy progów podwodnych - z terenu bocznicy kolejowej na plażę wschodnią. 04.03.2015 r. - spotkałem się z Dyrektorami Przedszkola nr 3, Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Żłobka. Zapoznałem się z najważniejszymi problemami związanymi z funkcjonowaniem tych placówek oświatowych oraz omówiliśmy zasady współpracy. 05.03.2015 r. - spotkałem się z przedstawicielami firmy, która ma koncesję na budowę farm wiatrowych na morzu w okolicach Ustki. Otrzymałem parametry techniczne, które powinien spełniać port ustecki, aby mógł być portem, z którego będzie prowadzona obsługa tych farm. Planowany termin realizacji tej budowy to lata 2020-2021.  05.03.2015 r. - spotkałem się prezesem UTBS Panem Edwardem Rokoszem. Omówiliśmy temat realizacji rewitalizacji budynków w starej dzielnicy miasta oraz planami budowy budynku socjalnego przy ulicy Wiejskiej i budynku komunalnego przy ul. Polnej.

Ratuszowe wieści - Marzec 2015

  HydroNaval Sp. z o. o. Usługi serwisowe kładki otwieranym nad kanałem portowym w Ustce 137 760,00 Krzysztof Szpot Dofinansowanie nagrania płyty zespołu One Moment pt. "Zocha" oraz koncert zespołu w sezonie letnim na promenadzie nadmorskiej 5.350,00 Feliks Karnicki Współpraca w zakresie promocji wraz z wydzierżawieniem terenu na promenadzie (Soczysta Ustka) 3.075,00 Zakład Utrzymania Dróg i Transportu Kozłowski Odnowienie i wykonanie nowego oznakowania poziomego 29 446,20 EL KO Instalacje Elektryczne Rafał Kowalski Serwis i konserwacja fontann 29 999,99 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o .o. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Ustka w 2015 r. 1 827 172,62 Zakład Usług Inżynierskich TRAFIC Konserwacja, utrzymanie oraz wymiana i montaż oznakowania pionowego 182 393,01 REK" Jerzy Jurkiewicz, ul. Chobolańska 57, 71-023 Szczecin Dzierżawa mechanizmu zegarowego, znajdującego się na wieży Urzędu Miasta Ustka 3.291,48 zł     M a r z e c  – planowana tematyka na Komisje i na Sesję Rady Miasta Ustka( tematyka wynika z planów pracy) Komisja  Polityki Społecznej – planowana na 18 marca br.1. Działalność instytucji kultury.2. Edukacja morska - podejmowane działania, współpraca z delegatem miasta do Związku Miast Morskich.3. Zaakceptowanie wprowadzenia w Ustce projektu "Koperta życia".4. Analiza Uchwały Nr V/39/2017 z 1 marca 2007r. w sprawie zasad używania symboli miasta.5. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miasta.6. Sprawy różne. Komisja Rewizyjna Kontrola realizacji ustaw śmieciowych w zakresie:- organizacji PSZOK,- ewidencji odpadów,- kontroli deklaracji opłat za wywóz nieczystości. Komisja Budżetowo – Gospodarcza – planowana na 10 i 19 marca br.   10 marca przedmiotem  posiedzenia będzie:     1. Informacja na temat inwestycji – budynek wieży przeładunkowej tzw. „Żurawik” i podjęcie decyzji o ewentualnym dalszym działaniu.2. Informacja o realizacji wniosku Komisji Uzdrowiskowej  w sprawie zbadania możliwości  częściowego współfinansowania kosztów odwiertu złóż solanki z wpływów z tytułu opłaty uzdrowiskowej.19 marca przedmiotem posiedzenia będzie:                                            1. Informacja o realizacji inwestycji UTBS.2. Informacja o stanie zasobów komunalnych oraz realizacji planu remontów.3. Opiniowanie projektów uchwał oraz rozpatrzenie wniosków z wydz. GN i GP.4. Informacja Burmistrza na temat realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.5. Informacja na temat realizacji ustawy o odpadach komunalnych z obiektówzamieszkałych i niezamieszkałych.6. Analiza polityki mieszkaniowej miasta – czynsze komunalne.7. Informacja o stopniu zaawansowania inwestycji miejskich.8. Informacja o składanych wnioskach o pozyskanie środków zewnętrznych.9. Sprawy bieżące. Komisja Uzdrowiskowa – planowana na 20 marca br.1. Zaopiniowanie zmiany uchwały w sprawie sezonowego planu zagospodarowania Promenady Nadmorskiej. Sesja - planowana na 26 marca br.1. Sprawozdania z prac komisji stałych za 2014r.2. Sprawozdanie z funkcjonowania ustawy śmieciowej w mieście Ustka w II półroczu 2014r.3. Informacja Burmistrza na temat realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.4. Informacja w sprawie pozyskiwania środków zewnętrznych.5. Informacja o realizacji inwestycji UTBS.6. Informacja o stanie mieszkaniowych zasobów komunalnych oraz realizacji planów remontów.7. Informacja na temat funkcjonowania Zarządu Portu Morskiego w Ustce.8. Informacja na temat realizacji inwestycji w porcie zachodnim.9. Informacja na temat realizacji inwestycji na plaży wschodniej.

Ratuszowe wieści - Luty 2015

Ratuszowe wieści - Luty 2015

Informacje nowe, będą wstawiane na górze. Wychodzą kolejne niedbalstwa Olecha i Kurowskiego Remont portu zagrożony, Navimor oficjalnie mówi , że przy tych cenach remont jest nieopłacalny, dali na przetargu za niską cenę i robią bokami. Dodatkowo , nie zdążą z remontem do końca okresu rozliczeniowego z Unią , na pewno z ul. Westerplatte II a może i z basenem rybackim, czyli za drogę 4,5 mln Ustka może będzie musiała zapłacić z własnej kasy, a w najgorszym przypadku jeszcze 13 mln za basen rybackiTo katastrofa finansowa dla Ustki, to samo dotyczy remontu żurawika za 700 000 zł . Info z dzisiejszej sesji. Pozdrowienia dla lemingów popierających , głosujących na Olecha i Kurowskiego. Informacja o planowanej pracy Rady Miasta w lutym 2015r. Na dzień 18 lutego -godz. 8.30 (sala 101) planowane jest posiedzenie Komisji PolitykiSpołecznej. Zgodnie z planem pracy Komisja rozpatrzy.l. Informację o funkcjonowaniu Lokalnej Organizacji Turystycznej i realizacji "Karnetu Wakacyjnego"Z. Informację o realizacji opłaty uzdrowiskowej.3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.4. Zaopiniuje wnioski W sprawie nagród dla wyróżniających się sportowców i artystów.5. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta za II półrocze Z014 r.6. Informację dotyczącą realizacji wniosków Komisji Rady Miasta za IV kwartał 2014 roku.7. Zaopiniuje projekty uchwał Rady Miasta.8. Sprawy różne. Na dzień 19 lutego -godz. 8.30 ( sala 101) planowane jest posiedzenie Komisji Budźetowo -Gospodarczej. Zgodnie z planem pracy Komisja rozpatrzy.1. Informację o realizacji miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.Z. Informację o realizacji wniosków Komisji oraz Rady za IV kw 2014 r.3. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady za II półrocze 2014 r.4. Zaopiniuje projekty uchwał oraz wnioski z wydz. GN i GP.5. Dokona analizy realizacji poboru opłaty uzdrowiskowej za Z014 r.6. Sprawy bieżące. Na dzień 20 lutego -godz. 8.50 ( sala 204) planowane jest posiedzenie Komisji UzdrowiskowejKomisja zaopiniuje następujące sprawy.1. Zaopiniowanie projektu MPZP pn. „Centrum l A".Z. Sprawy bieżące. Na dzień 26 lutego -godz. 8.30 ( sala 101) planowana jest Sesja Rady Miasta Ustka. Zgodniez planem pracy Rada rozpatrzy=l. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta za II półrocze 20 l4r.2. Informację o realizacji wniosków Komisji stałych i Rady za IV kwartał 2014r.3. Informację delegatów reprezentujących miasto w stowarzyszeniach i związkach samorządowycho pracy tych organizacji.4. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemówalkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za 2014r.5. Informację o dokumentach strategicznych miasta.a) jakie zagadnienia dotyczące Ustki uzgodnione są w strategii Miejskiego Obszaru FunkcjonalnegoSłupska,b) informacja o konieczności zaktualizowania ( które iwjakim zakresie) dokumentów strategicznychUstki w związku z nowym okresem programowania UE.6. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2014r.7. Informacja o funkcjonowaniu Lokalnej Organizacji Turystycznej i realizacji „Karnetu wakacyjnego"8. Informacja dotycząca realizacji opłaty uzdrowiskowej za Z0l4r. Zarządzenia Burmistrza 2015 (od 1 do 100) 1. Zarządzenie Nr 0050.GN.18.2015 - zm.Z.0050.GN.188.2014 w spr. zbycia nieruchom. przy ul.Słowiańskiej 33Data utworzenia: 2015-02-04  więcej 2. Zarządzenie Nr 0050.GN.17.2015 - niewykonanie prawa pierwokupu (ul.Storczykowa 3)Data utworzenia: 2015-02-04  więcej 3. Zarządzenie Nr 0050.GN.16.2015 - dzierżawa terenu przy Promenadzie - cz.dz.nr 15.12 o pow. 198m2Data utworzenia: 2015-02-04  więcej 4. Zarządzenie Nr 0050.GN.15.2015 - dzierżawa terenów przy ul.Wczasowej (obiekty gastronomiczne)Data utworzenia: 2015-02-04  więcej 5. Zarządzenie Nr 0050.IKiOŚ.14.2015 - zm.Z.0050.IKiOŚ.8.2015 w spr. pow.Komisji - naprawy cząstkoweData utworzenia: 2015-02-04  więcej 6. Zarządzenie Nr 0050.GN.13.2015 - zbycie nieruchomości zabudo. przy ul.Marynarki Polskiej 85DData utworzenia: 2015-02-04  więcej 7. Zarządzenie Nr 0050.GN.12.2015 - zamiany nieruchomości przy ul.PortowejData utworzenia: 2015-02-04  więcej 8. Zarządzenie Nr 0050.GN.11.2015 - zm.Z.0050.GN.25.2009 w spr.dzierżawy (cz.dz.15/12 na Promenadzie)Data utworzenia: 2015-02-03  więcej 9. Zarządzenie Nr 0050.IKiOŚ.10.2015 - zm.Z.0050.IKiOS.4.2015 w spr. pow. komisji - przebudowa ul.KlonowejData utworzenia: 2015-02-03 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wykonanie remontu nawierzchni ulic na terenie miasta Ustka w 2015 roku     Ogłoszenie o zamówieniu BZP 15492-2015 z 22.01.2015 r. (19.1 KB) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (218 KB) Zał. 1 - Formularz oferty (116.8 KB) Zał. 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału (102.6 KB) Zał. 3 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (101 KB) Zał. 4 - Wzór umowy (155.6 KB) Zał. 5 - Wykaz robót (104.9 KB) Zał. 6 - Wykaz osób (107 KB) Zał. 7 - Wykaz narzędzi (105.2 KB) Zał. 8 - Informacja w zakresie grupy kapitałowej (104.4 KB) Zał. 9 - Specyfikaja techniczna wykonania i odbioru (150.6 KB) Zał. 10 - Przedmiar robót (245.6 KB)    

Organizacji sezonu letniego 2015 - relacja z konsultacji .

Organizacji sezonu letniego 2015 - relacja z konsultacji .

Dwugodzinna relacja filmowa. Więcej zdjęć na www.facebook.com/pomorzesrodkowe W trakcie spotkania wielokrotnie wypowiadano niepochlebne opinie, na temat naczelnika usteckiej promocji Jacka Cegły. Relacja filmowa jutro, Filmy z poprzednich lat: Burmistrz Miasta Ustka Jacek Graczyk zaprasza wszystkich Mieszkańców na otwarte konsultacje dotyczące organizacji sezonu letniego, kalendarza imprez i planowanych działań promocyjnych w roku 2015. Spotkanie odbywa się dziś (wtorek), 3 lutego o godz. 18, w sali nr 101, w Urzędzie Miasta Ustka, przy ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 3. Serdecznie zapraszamy. Przeczytaj - Projekt kalendarza imprez i działań promocyjnych na sezon 2015.

Relacje z sesji Rady miasta Ustka styczeń 2015

Relacje z sesji Rady miasta Ustka styczeń 2015

Tegoroczne dochody zaplanowano na prawie 67 mln zł, a wydatki na ok. 65,5 mln zł. To oznacza to, że deficyt nie wzrośnie, a prawie półtora miliona nadwyżki miasto przeznaczy na spłatę wcześniejszych kredytów i wykup obligacji. Burmistrz Ustki Jacek Graczyk zapowiedział na ostatniej sesji, że zrobi wszystko , aby Wodociągi Ustka wycofały   się z dodatkowej opłaty abonamentowej, wprowadzonej w 2014 roku Zapowiedział również, że w najbliższym czasie podjęta zostanie decyzja o zwiększeniu z 5 do 7 składu  rady nadzorczej spółki Wodociągi Ustka. Obecnie miasto Ustka ma dwóch przedstawicieli, gmina wiejska Ustka ma jednego przedstawiciela w osobie wójta Anny Spbczuk-Jodłowskiej ( wynagrodzenie ok. 12 000 zł )  Kolejni dwaj członkowie rady to pracownicy spółki Wodociągi Ustka.  Ustka kamery – Miasto jest większościowym udziałowcem, ale nie ma większości głosów w radzie nadzorczej. To rodzi niebezpieczeństwo związane z podejmowaniem decyzji w spółce. Przewodniczący  Rady Powiatu Jana Olech oświadczył na sesji, że powiat nie przejmie ulicy Zubrzyckiego i walącego się mostu. Stare falochrony zostaną wyburzone i zbudowane nowe, są trzy warianty , projekty zagospodarowania tego terenu.. http://ziemia-ustecka.pl/ustka/... . 6 lutego o godz. 17 w sali Urzędu Miasta Ustka odbędzie się spotkanie organizowane przez Urząd Morski w Słupsku Relacja filmowa.

Bieżące plany i działania usteckiego Ratusza

Bieżące plany i działania usteckiego Ratusza

8. WNIOSKI DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO: Odpowiadając na zawiadomienie Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie przystąpienia do sporządzenia nowego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego oraz sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitarnego Trójmiasta, stanowiącego część planu zagospodarowania przestrzennego województwa, Gmina Miasto Ustka złożyła do planu województwa pomorskiego następujące wnioski: 1) Przebudowa wejścia do portu morskiego poprzez wydłużenie falochronu wschodniego oraz wydłużenie i przesunięcie falochronu zachodniego w kierunku zachodnim.2) Lokalizacja terminala promowego o  formule pasażersko-samochodowej w związku z wnioskiem dotyczącym przebudowy wejścia do portu morskiego.Lokalizacja funkcji terminalu promowego musi przewidzieć parametry dla jednostek promowych obsługujących ruch na wodach Bałtyku (z krajami skandynawskimi).3) Budowa drogi dojazdowej do portu morskiego, stanowiącej przedłużenie planowanego łącznika (ul. Słupska – ul. Darłowska), poprzez ul. Zubrzyckiego oraz funkcje drogowe wyznaczone w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. Uroczysko (1.KD-Z, 2.1.KD-L, 11.KD-D) – celem obsługi funkcji gospodarczych portu, w tym terminala promowego.4) Budowa lądowiska dla helikopterów w granicach portu morskiego dla obsługi m.in. funkcji ratownictwa morskiego, transportu sanitarnego, funkcji turystycznych.5) Wyznaczenie korytarza komunikacyjnego dla budowy drogi szybkiego ruchu, na odcinku Ustka – Słupsk – Bytów – Chojnice – Człuchów – Bydgoszcz, aktywizującej gospodarczo tereny zachodniej ściany województwa pomorskiego i portu morskiego w Ustce.6) Budowa Zintegrowanego Węzła Komunikacyjnego w centrum miasta Ustka na terenach okołokolejowych (przy ul. Portowej).7) Budowa łącznika komunikacyjnego pomiędzy drogami: drogą krajową nr 21 i drogą wojewódzką 203 w dwóch wariantach określonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustka, komunikującego obszary położone na terenie gminy Ustka i miasta Ustka.8) Rewitalizacja linii kolejowej 405 na odcinku Szczecinek – Ustka (port) wraz z jej elektryfikacją na odcinku Szczecinek – Słupsk.9) Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Słupsk – Gdynia Chylonia poprzez budowę linii dwutorowej, komunikującej tereny subregionu słupskiego ze stolicą województwa pomorskiego.10) Wyznaczenie lokalizacji dla potrzeb budowy regionalnego portu lotniczego, obsługującego ruch pasażerski i przewozy cargo, celem ożywienia turystyczno-gospodarczego zachodniej części woj. pomorskiego.11) Budowa portu jachtowego przy basenie rybackim lub alternatywnie w okolicy trzeciego mola. kamery Ustka              2. NOWY DOM KULTURY: Zostanie sporządzone zagospodarowanie fragmentu terenu Placu Wolności, które będzie ilustrować lokalizację przyszłego Domu Kultury z planowanym usytuowaniem obiektu kubaturowego od strony ul. Piłsudskiego w miejscu obecnego terenu zielonego i  placu parkingowego. Przygotowane materiały zostaną zaprezentowane Mieszkańcom na specjalnie zorganizowanym w tym celu spotkaniu, o terminie którego powiadomimy osobną informacją na stronie internetowej. W dniu 23.01.2015r. odbyło się spotkanie ws. lokalizacji nowego Domu Kultury. Naczelnik Wydziału GP przekazał Naczelnikowi RIE opracowane mapy ze wskazaniem dwóch wariantów jego lokalizacji w okolicy Placu Wolności (jeden z wykorzystaniem terenu gazowni, a drugi w całości na terenie Gminy Miasto Ustka). Mapa z wykorzystaniem terenu gazowni i mapa bez wykorzystania terenu gazowni. 3. ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE DOTYCZĄCE WYJAZDU Z UL. WALKI MŁODYCH: W marcu 2015 roku Mieszkańcom Osiedla Walki Młodych przedstawione zostaną warianty rozwiązań komunikacyjnych, dotyczących wyjazdu z ul. Walki Młodych do ul. Wilczej lub ulicą Nową do ul. Zubrzyckiego wraz z rozwiązaniami problemu parkowania w tym rejonie miasta. 4. ZMIANA GRANIC UZDROWISKA: Aktualnie prowadzone są rozmowy z władzami innych miast uzdrowiskowych, których obszar uzdrowiskowy stanowi tylko fragment terenu całego miasta. Ich doświadczenie w tym temacie jest nam potrzebne dla przeprowadzenia podobnej procedury w Ustce, która obecnie w całości jest objęta strefami ochrony uzdrowiskowej. Wyłączenie części obszaru miasta z uzdrowiska ma na celu gospodarcze uaktywnienie zachodniej strony Ustki  i tym samym uzyskanie większych wpływów finansowych do budżetu miejskiego. Od strony prawnej tematem zajmuje się Radca Prawny. W dniu 26.01.2015r. odbyło się spotkanie w sprawie zmiany granic uzdrowiska. W obecności Burmistrza Miasta Ustka Jacka Graczyka i P. Tomasza Ołdytowskiego (specjalisty od uzdrowisk i autora operatu uzdrowiskowego) ustalono, że podjęte zostaną rozmowy z Gminą Ustka ws. określenia działań zmierzających do ograniczenia od strony zachodniej strefy C uzdrowiska.

Zaproszenie na konsultacje społeczne w lutym 2015

Zaproszenie na konsultacje społeczne w lutym 2015

 kamery Ustka Burmistrz Miasta Ustka Jacek Graczyk zaprasza wszystkich Mieszkańców na otwarte konsultacje, które odbędą się w lutym. Ratusz zaplanował łącznie trzy spotkania. Liczymy na Państwa obecność.   3 lutego o godz. 18 w sali narad Urzędu Miasta Ustka przy ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 3 odbędzie się spotkanie dotyczące organizacji sezonu letniego, kalendarza imprez i planowanych działań promocyjnych. Zobacz proponowany plan pracy  4 lutego o godz. 17 w sali narad Urzędu Miasta Ustka przy ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 3 odbędzie się spotkanie dotyczące remontu ulicy Darłowskiej, podczas którego będzie można zapoznać się z dokumentacją techniczną inwestycji. Zapoznaj się z projektem przebudowy drogi nr 203 (projekt w trakcie realizacji) Załącznik 1 Załącznik 2 6 lutego o godz. 17 w sali narad Urzędu Miasta Ustka przy ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 3 odbędzie się spotkanie dotyczące realizowanej przez Urząd Morski w Słupsku inwestycji polegającej na budowie modułów siedliskowych (tzw. sztucznej rafy). Dyskusja dotyczyć będzie harmonogramu prac i ewentualnych utrudnień na plaży.  Filmy i zdjęcia dotyczące budowanej rafy w linkach poniżej (konsultacje z 2010 r ) Sztuczna rafa na plaży w Ustce Sztuczna rafa w Ustce - konsultacje społeczne.    Ustka kamery

 • Maj 2015 - przegląd Ratuszowy

  poniedziałek, 18, maj 2015 18:52
 • Ratuszowe wieści - kwiecień 2015

  środa, 15, kwiecień 2015 20:04
 • Wniosek o utworzenie zespolonego...

  środa, 25, marzec 2015 11:31
 • Informacja o pracy Burmistrza Ustki...

  poniedziałek, 23, marzec 2015 08:27
 • Ratuszowe wieści - Marzec 2015

  piątek, 06, marzec 2015 14:37
 • Ratuszowe wieści - Luty 2015

  środa, 04, luty 2015 21:24
 • Organizacji sezonu letniego 2015 -...

  wtorek, 03, luty 2015 15:21
 • Relacje z sesji Rady miasta Ustka...

  sobota, 31, styczeń 2015 10:01
 • Bieżące plany i działania usteckiego...

  środa, 28, styczeń 2015 21:18
 • Zaproszenie na konsultacje społeczne w...

  poniedziałek, 26, styczeń 2015 23:08

 

Z uwagi , ze usteccy urzędnicy,  złośliwie , utworzyli aż 10 rejestrów umów w BIP-ie, na tej stronie będzie cały rejestr ze wszystkich wydziałów , aktualizowany raz w miesiącu. Zapraszamy do korzystania z zestawienia za 2014  rok i wyciągania wniosków.

Mile widziane komentarze pod artykułem .

 WYDZIAŁOWY REJESTR UMÓW I POROZUMIEŃ Wydział Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Organizacyjnych

L.p.

Numer
umowy/
porozumienia 

Data zawarcia
umowy/
porozumienia

Nazwa podmiotu, z którym Gmina
Miasto Ustka zawarła umowę/
porozumienie  

Przedmiot umowy/porozumienia

Wartość umowy/
porozumienia
(PLN brutto)

Okres zawarcia
umowy/
porozumienia
1 SOA.272.1.2014 02.01.2014

RUCH SA
00-958 Warszawa, ul. Wronia 23

Dostawa dzienników, czasopism i wydawnictw 3.074,29 zł 02.01.2014 - 31.12.2014
2 SOA.272.2.2014 02.01.2014 P.H.U.P. "ROLMASZ" Sp. z o.o.
76-200 Słupsk, ul. Grunwaldzka 1
Zakup paliwa do samochodów służbowych (benzyna bezołowiowa, olej napędowy) 10.000,00 zł 02.01.2014 - 31.12.2014
3 SOA.272.3.2014 07.01.2014 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne "PILAWA" Eugeniusz Pilawa
78-100 Kołobrzeg, ul. Tęczowa 1
Konserwacja platformy schodowej V64, numer fabryczny 06803 4.132,80 zł 07.01.2014 - 31.12.2014
4 SOA.272.4.2014 07.01.2014 ELSER Witold Muchnicki
76-200 Słupsk, ul. Marii Konopnickiej 18/2
Nadzór techniczny, przegląd i konserwacja systemu alarmowego włamania i napadu na obiektach:
1) budynek Urzędu Miasta Ustka
2) budynek Straży Miejskiej w Ustce
3) obiekt Centrum Pomocy Dzieciom w Ustce przy ul. Wróblewskiego 7
10.184,40 zł 07.01.2014 - 31.12.2014
5 SOA.272.5.2014 07.01.2014 Zakład Usług Teleradiomechaniki "TELZAL" Lech Orlikowski, Zbigniew Zeniuk, Andrzej Szewczyk
76-200 Słupsk, ul. mjr. H. Sucharskiego 81

Konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej centrali telefonicznej zainstalowanej w siedzibie Urzędu Miasta Ustka

7.675,20 zł 07.01.2014 - 31.12.2014
6 SOA.272.6.2014 07.01.2014 Zakład Konsultingowo-Szkoleniowy "Ochrona Pracy" Bronisław Parzy
76-200 Słupsk, ul. Szczecińska 64/109
Świadczenie usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej 8.856,00 zł 07.01.2014 - 31.12.2014
7 SOA.272.7.2014 28.01.2014 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Centrum Kształcenia Ustawicznego "MERCURY" Krzysztof Pukaczewski
62-100 Wągrowiec, ul. Osiedle Wschód 1G/3
Wykonanie auditu certyfikacyjnego Systemu Zarządzania Jakością, określającego stopień spełniania wymagań normy PN EN ISO 9001:2009 i wystawienie certyfikatu potwierdzającego działanie systemu zarządzania jakością 3.690,00 zł 28.01.2014 - 31.01.2014
8 SOA.272.8.2014 30.01.2014 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Centrum Kształcenia Ustawicznego "MERCURY" Krzysztof Pukaczewski
62-100 Wągrowiec, ul. Osiedle Wschód 1G/3
Przeprowadzenie szkolenia z zakresue planowania i zarządzania ryzykiem 700,00 zł 30.01.2014 - 31.01.2014
9 SOA.272.9.2014 04.02.2014 PRAXIS ŁÓDŹ Pilecka i Petlak Spółka jawna
90-516 Łódź, ul. Wólczańska 66
Dosawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu informatycznego 35.301,00 zł 04.02.2014 - 31.12.2014
10 SOA.272.10.2014 04.02.2014 Hurtownia OPTIM Piotr Krupka
77-200 Miastko, Osiedle Niepodległości 22
Dostawa materiałów biurowych, papierniczych i piśmienniczych dla potrzeb Urzędu Miasta Ustka 21.181,08 zł 04.02.2014 - 31.12.2014
11 SOA.272.11.2014 12.02.2014 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe PLUS Zbigniew, Krystyna Mróz Sp. j. 76-200 Słupsk, Pl. Broniewskiego 3 Dostawa oraz rozładunek środków czystości i artykułów toaletowych do Urzędu Miasta Ustka oraz Centrum Pomocy Dzieciom 19.000,00 zł 12.02.2014 - 31.12.2014
12 SOA.272.12.2014 24.02.2014 AG Logistic Arkadiusz Gołębiewski 76-200 Słupsk, ul. Koszalińska 7/5 Opracowanie dokumentacji budowlanej dotyczącej wykonania izolacji przeciwwodnej pionowej ścian fundamentowych budynku Urzędu Miasta Ustka 4.500 zł 24.02.2014 - 30.04.2014

 

 WYDZIAŁOWY REJESTR UMÓW I POROZUMIEŃ Wydział Rozwoju Lokalnego i Integracji Europejskiej

 

L.p.

Numer
umowy/
porozumienia 

Data zawarcia
umowy/
porozumienia

Nazwa podmiotu, z którym Gmina
Miasto Ustka zawarła umowę/
porozumienie  

Przedmiot umowy/porozumienia

Wartość umowy/
porozumienia
(PLN brutto)

Okres zawarcia
umowy/
porozumienia
1. RIE/1/2014 05.02.2014 INFOS Systemy Komputerowe dostawa sprzętu komputerowego - projekt od Partnerstwa do kooperacji 8671,50 14.02.2014r.
2. RIE/1a/2014 12.02.2014 Anna Panasiuk tłumaczenie w zakresie języka niemieckiego 2700,00 31.05.2014r.
3. RIE/2/2014 03.03.2014 Łukasz Waszak przeprowadzenie 72h seminariów szkoleniowych - projekt od Partnerstwa do kooperacji 17280,00 31.12.2014r.
4. RIE/3/2014 20.02.2014 Joanna Koza rekrutacja do Grup Roboczych - projekt od Partnerstwa do kooperacji 2900,00 15.07.2014r.
5. RIE/4/2014 04.03.2014 Dorota Szcześniak - Abramiec przygotowanie materiału szkoleniowego i prowadzenie 3 paneli  - projekt od Partnerstwa do kooperacji 5700,00 31.03.2014r.
6. RIE/5/2014 05.03.2014 NOT wynajem sali, seminarium we Wrocławiu - projekt od Partnerstwa do kooperacji 2361,60 31.12.2014r.
7. RIE/6/2014 05.03.2014 Polskie Smaki catering, seminarium we Wrocławiu - projekt od Partnerstwa do kooperacji 2130,97 31.12.2014r.
8. RIE/7/2014 25.02.2014 Powiat Słupski, Gmina Ustka, Gmina Kępice realizacja zadania pn. "Organizacja kąpielisk na terenie powiatu słupskiego" 91024,06 do III kw. 2014r.
9. RIE/8/2014 17.03.2014 Przedsiębiorstwo Morze wynajem dwóch sal konferencyjnych- projekt "Od partnerstwa do Kooperacji" 4935,00 17.03.2014r.-13.06.2014r.

 

Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu

L.p.

Numer
umowy/
porozumienia 

Data zawarcia
umowy/
porozumienia

Nazwa podmiotu, z którym Gmina
Miasto Ustka zawarła umowę/
porozumienie  

Przedmiot umowy/porozumienia

Wartość umowy/
porozumienia
(PLN brutto)

Okres zawarcia
umowy/
porozumienia

I.

SOKS I

 

 

 

 

 

1.

SOKS

Nr 4424.1.2014

02.01.2014 r.

Rodzic dziecka niepełnosprawnego

zwrot kosztów przejazdu  dziecka niepełnosprawnego wraz z opiekunem do Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Słupsku

max. wartość 1.400,-

02.01.2014 r. -31.12.2014 r.

2.

SOKS

Nr 4424.2.2014

02.01.2014 r.

Rodzic dziecka niepełnosprawnego

zwrot kosztów przejazdu  dziecka niepełnosprawnego wraz z opiekunem do Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Słupsku

max. wartość 1.400,-

02.01.2014 r. -31.12.2014 r.

3

SOKS

Nr 4424.3.2014

02.01.2014 r.

Rodzic dziecka niepełnosprawnego

zwrot kosztów przejazdu  dziecka niepełnosprawnego wraz z opiekunem do Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Słupsku

max. wartość 1.400,-

02.01.2014 r. -31.12.2014 r.

4

SOKS

Nr 4424.4.2014

02.01.2014 r.

Rodzic dziecka niepełnosprawnego

zwrot kosztów przejazdu  dziecka niepełnosprawnego wraz z opiekunem do Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Słupsku

max. wartość 1.400,-

02.01.2014 r. -31.12.2014 r.

5

SOKS

    Nr 4424.5.2014

02.01.2014 r.

 

Rodzic dziecka niepełnosprawnego

zwrot kosztów przejazdu  dziecka niepełnosprawnego wraz z opiekunem do Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Słupsku

max. wartość 840,-

02.01.2014 -30.06.2014 r.

 

6.

 

 

 

SOKS

Nr 4424.6.2014

02.01.2014 r.

 

Rodzic dziecka niepełnosprawnego

zwrot kosztów przejazdu  dziecka niepełnosprawnego wraz z opiekunem do Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Słupsku

max. wartość 1.400,-

02.01.2014 r. -31.12.2014 r.

7.

SOKS

Nr 4424.7.2014

02.01.2014 r.

Rodzic dziecka niepełnosprawnego

zwrot kosztów przejazdu  dziecka niepełnosprawnego wraz z opiekunem do Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Słupsku

max. wartość 1.400,-

02.01.2014 r. -31.12.2014 r.

8.

POROZUMIENIE NR 1/PN/2014

02.01.2014 r.

Gmina Słupsk

Opłata za dziecko, z terenu miasta Ustka, które jest objęte opieka i wychowaniem przedszkolnym w przedszkolu wpisanym do ewidencji szkół i placówek niepublicz. Prowadzonej przez Gminę Słupsk

max. wartość 3.223,52,-

02.01.2014 r. -31.08.2014 r.

9.

SOKS

Nr 524.1.2014

03.01.2014 r.

 

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta,

Koło Słupskie

 

Organizacja i prowadzenie noclegowni miejskiej w Ustce w 2014r.                                 

max. wartość zam. 100.000,-

Umowa  od dnia popisania  do dnia 31.12.2014 r.

10.

SOKS

Nr 524.3.2014

03.01.2014 r.

Lokalna Organizacja Turystyczna „Ustka i Ziemia Słupska”

Prowadzenie informacji turystycznej

max. wartość zam. 18.000,-

Umowa od dnia popisania  do dnia 31.03.2014 r.

11.

SOKS

Nr 524.5.2014

07.01.2014 r.

 

Polski Związek Wędkarski,         Zarząd Okręgowy, Koło Moczykij w Ustce

 

Organizacja imprez z zakresu wędkarstwa rekreacyjnego dla dzieci                   i młodzieży.

max. wartość zam. 3.200,-

Umowa  od dnia popisania  do dnia 30.11.2014 r.

12.

SOKS

 Nr 524.2.2014

07.01.2014 r.

Centrum Charytatywno-Społeczne „Caritas” Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego im. bł. Ks. kmdra Władysława Miegonia w Ustce

Akademia Inicjatyw Społecznych – II Edycja

 max. wartość zam. 25.483,-

Umowa  od dnia popisania  do dnia 31.12.2014 r.

13.

 

          SOKS

     Nr 426.1.2014

07.01.2014 r.

 

Przedsiębiorstwo Turystyczno-Usługowe „KINGA”

Najem pomieszczeń basenu.

 

 

              max. wart. zam.  51.996,-

 

 

 

 

Umowa od dnia popisania   do dnia 17.12.2014 r.

14.

 

SOKS

Nr 524.13.2014

10.01.2014 r.

 

Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Sztuki Alernatywney y Niezależney

„Qurzayka”

Utworzenie Usteckiej Orkiestry Dętej

max. wart. zam.  10.000,-

Umowa od dnia popisania  do dnia 31.12.2014 r.                      

15.

SOKS

Nr 524.12.2014

10.01.2014 r.

Towarzystwo Przyjaciół Ustki

Wspieranie regionalnego muzealnictwa

 

               max. wart. zam. 18.000,-

 

Umowa od dnia popisania  do dnia 31.12.2014 r.

16.

SOKS

Nr 524.8.2014

10.01.2014 r.

 

Stowarzyszenie Sympatyków Piłki Ręcznej „Szczypiorniak-Ustka”

Szkolenie sportowe dziewcząt z zakresu gry w piłkę ręczną                                

 

max. wart.zam. 15.000,-

Umowa od dnia popisania  do dnia 31.12.2014 r.

17.

SOKS

Nr 524.10.2014

13.01.2014 r.

Ustecki Szkolny Związek Sportowy

 

Przygotowanie i przeprowadzenie Miejskiej Olimpiady Młodzieży          w Ustce

 

 

                   max. wart.zam.20.000,-

Umowa od dnia popisania  do dnia 31.12.2014 r.                        

18.

SOKS

Nr 524.7.2014

13.01.2014 r.

 

Lekkoatletyczny Klub Sportowy ”Jantar”

 

Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki.                   

 

                  max. wart.  zam.25.000,-

Umowa od dnia popisania  do dnia 31.12.2014 r.                         

19.

SOKS

Nr 524.4.2014.

13.01.2014 r.

 

Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe „Ustka”

 

Organizacja imprez turystyczno- rekreacyjnych dla mieszkańców miasta, wypoczywających w Ustce turystów  i kuracjuszy

                 max. wart. zam. 16.800,-

Umowa od dnia popisania  do dnia 31.12.2014 r.                    

20.

SOKS

Nr 423.8.2014.

14.01.2014 r.

 

stypendysta

Stypendium sportowe

                  max. wart. zam. 1.300,-

Umowa od dnia popisania  do dnia 30.11.2014 r.

21.

SOKS

Nr 423.7.2014

14.01.2014 r.

stypendysta

jw.

                  max. wart. zam. 1.300,-

Umowa od dnia popisania  do dnia 30.11.2014 r.

22.

SOKS

Nr 423.6.2014

14.01.2014 r.

stypendysta

jw.

                   max. wart. zam. 2.000,-

Umowa od dnia popisania  do dnia 30.11.2014 r.

 

II.

SOKS

Nr 423.5.2014

14.01.2014 r.

stypendysta

jw.

                   max. wart. zam.1.300,-

Umowa od dnia popisania do dnia 30.11.2014 r.

23.

SOKS

Nr 423.4.2014

14.01.2014 r.

stypendysta

jw.

  max wart. zam. 2.000,-

Umowa od dnia popisania do dnia 30.11.2014 r.

24.

SOKS

Nr 423.3.2014

14.01.2014 r.

stypendysta

 

jw.

    max wart. zam. 2.300,-

Umowa od dnia popisania  do dnia 30.11.2014 r.

25.

SOKS

Nr 423.2.2014

14.01.2014 r.

stypendysta

 

jw.

      max. wart. zam. 3.800,-

Umowa od dnia popisania do dnia 30.11.2014 r.

26.

SOKS

Nr 423.1.2014

14.01.2014 r.

stypendysta

 

jw.

      max. wart. zam. 6.000,-

Umowa od dnia popisania do dnia 30.11.2014 r.

27.

SOKS

Nr 524.9.2014

14.01.2014 r.

Jacht Klub „Opty”

Ustka

 

Szkolenie dzieci i młodzieży w żeglarstwie sportowym

       max wart. zam. 13.000,-

Umowa od dnia popisania do dnia 31.12.2014 r.

28.

SOKS

Nr 524.11.2014.

14.01.2014 r.

Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

 

Kolorowa Akademia Trzeciego Wieku 6

        max wart. zam. 34.517,-

Umowa od dnia popisania do dnia 31.12.2014 r.

29.

SOKS

Nr 524.6.2014.

16.01.2014 r.

Miejski Klub  Sportowy „Jantar" Ustka                      

 

Szkolenie dzieci młodzieży w piłce nożnej.

       max wart. zam. 77.000,-

Umowa od dnia popisania do dnia 30.10.2014 r.

30.

SOKS II

 

 

 

 

 

31.

SOKS.02.8135.2014

07.01.2014 r.

Danuta Binkowska Gabinet Psychoterapii I Uzależnień

ul. Grunwaldzka 63 Ustka

 

Umowa na świadczenie usług terapeutycznych -CPD                                 

     max. wartość zam. 4.160 zł

Umowa  od dnia popisania  do dnia 31.12.2014 r.

32.

SOKS.03.8135.2014

07.01.2014 r.

Grażyna Chowaniec Gabinet Psychoterapeutyczny Wodnica 66 76- 270 Ustka

Umowa na świadczenie usług terapeutycznych -CPD   i Vita Activa                               

    max. wartość zam. 10.400 zł 

Umowa   od dnia popisania   do dnia 31.12.2014 r.

33.

SOKS .04.8141.2014

13.01.2014 r.

Biblioteka Miejska              w Ustce ul Kopernika 22

Umowa na zajęcia dla dzieci/młodzieży-organiz. czasu wolnego 2014 rok                    Umowa od dnia popisania         do dnia 31.12.2014 r.

  max. wartość zam. 12.000 zł

Umowa  od dnia popisania   do dnia 31.12.2014 r.

34.

SOKS .05.8141.2014

13.01.2014 r.

Dom Kultury                      w Ustce ul. Kosynierów 19

Umowa na zajęcia dla dzieci/młodzieży-organiz. czasu wolnego 2014 rok                    Umowa od dnia popisania         do dnia 31.12.2014 r.

max. wartość zam. 12.000 zł

Umowa od dnia popisania  do dnia 31.12.2014 r.

35.

 

    SOKS.06.8141.2014

13.01.2014 r.

 

   Gimnazjum w  Ustce        ul. Wróblewskiego 7

Umowa na zajęcia dla dzieci/młodzieży-organiz. czasu wolnego pozalekcyjne zajęcia socjoterapeutyczne/świetlico-we i sportowe w dni nauki szkolnej

 

                max wart. zam. 37 832 zł

 

 

Umowa od dnia popisania do dnia 31.12.2014 r.

36.

 

 

SOKS.07.8141.2014

13.01.2014 r.

 

Szkoła Podstawowa Nr 1

w Ustce

ul .Darłowska 18

Umowa na zajęcia  dla dzieci/młodzieży-organiz. czasu wolnego pozalekcyjne zajęcia socjoterapeutyczne/świetlico-we i sportowe w dni nauki szkolnej

max wart. zam. 39.365 zł

Umowa od dnia popisania  do dnia 31.12.2014 r.                  

37.

SOKS.08.8141.2014

13.01.2014 r.

Szkoła Podstawowa Nr 2     w  Ustce ul. Jagiellońska 1

Umowa na zajęcia                         dla dzieci/młodzieży-organiz. czasu wolnego pozalekcyjne zajęcia socjoterapeutyczne/świetlico-we i sportowe w dni nauki szkolnej

 

 

 

               max wart. zam.  31.950 zł

 

 

Umowa od dnia popisania do dnia 31.12.2014 r.

38.

SOKS.09.8140.2014

13.01.2014 r.

Gminna Spółdzielnia              „ Samopomoc Chłopska ”,

ul. Plac Wolności 9 -Ustka

Umowa na zakup i dostawę pieczywa-   do CPD           

max. wart. zam. 4.000 zł

Umowa od dnia popisania  do dnia 31.12.2014 r.

39.

SOKS.11.8140.2014

13.01.2014 r.

Centrum Pomocy Psychologicznej „OPOKA” Iwona Paul Bierkowo 113/9 76-206 Słupsk

Umowa- na świadczenie usług  psycholog. w CPD           

 

               max wart. zam. 8.000 zł

 

Umowa od dnia popisania  do dnia 31.12.2014 r. b/z m-ca lipca i sierpnia 2014 r.

40.

SOKS.12.8135.2014

13.01.2014 r.

Jarosław Kaczmarek     Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska                              przy ul. Dąbrowszczaków 4/36 w Ustce

 

Umowa- na badanie psychiatr. i wydawanie opinii w zakresie uzależnienia...                     

                 max. wart. zam. 5500 zł

 

Umowa od dnia popisania  do dnia 31.12.2014 r.                        

41.

SOKS.17.8135.2014

13.01.2014 r.

SZAŁEK ROBERT

62-600 Koło ,

ul. 3-go Maja 106,

Umowa na świadczenie usług terapeutycznych -CPD  program eduk. -koryg. dla spr. przemocy                                

                  max. wart. zam. 3200 zł

 

Umowa od dnia popisania  do dnia

31.12.2014 r.                           b/z m-ca lipca i sierpnia 2014 r.

42.

SOKS.18.8135.2014

13.01.2014 r.

SZAŁEK ROBERT                    62-600 Koło                

ul. 3-go Maja 106,

Umowa- na badanie psycholog. i wydawanie opinii w zakresie uzależnienia

                    max. wart. zam. 5500 zł

 

Umowa od dnia popisania do dnia 31.12.2014 r.                       

43.

SOKS.19.8140.2014

20.01.2014 r.

 

Gabriela Sulima Usługi Gastronomiczne Stołówka szkolona ul. Jagiellońska 1 Ustka

Umowa- na świadczenie usług  gastronomicznych. dla  dzieci z CPD            w 2014roku-ferie zimowe półkolonie letnie, wigilia

             max. wart. zam. 13.000 zł                                                                                                     

Umowa od dnia popisania do dnia 31.12.2014 r.                       

 

 

 

 

44.

SOKS/92/2012

28.12.2012 r.

KPMZ.pl Załucki Pliś Partnerzy Adwokaci Radcowie Prawni SPÓŁKA Partnerska  Rzeszów ul. Armii Krajowej 7

Umowa na świadczenie usług    w Vita Activa                

max. wart. zam. 738,00 zł

brutto miesięcznie *2 lata         

łącznie

17.212 zł

 

Umowa od dnia popisania do dnia 31.12.2014 r.

 

45.

SOKS.21.8141.2014

20.01.2014 r.

Lekkoatletycznym  Klubem Sportowym „Jantar”  - Ustka                      ul. Bursztynowa 12

Umowa na zajęcia dla dzieci/młodzieży- w ramach konkursu pn. „Organizowanie czasu wolnego jako alternatywna forma spędzania czasu wśród dzieci i młodzieży ze środowisk szczególnie zagrożonych patologiami, rozwijanie i pobudzanie zainteresowań w celu eliminacji sytuacji sprzyjającym uzależnieniom, propagowanie zdrowego stylu życia. Animacja zajęć popołudniowych w 2014 roku”

max. wart. zam. 15.000 zł

 

Umowa od dnia popisania  do dnia 31.12.2014 r.                          

46.

SOKS.22.8141.2014

20.01.2014 r.

Stowarzyszenie   Turystyczno – Sportowe „Ustka”                            ul. Grunwaldzka 35 Ustka

j/w

max. wart. zam. 15.000 zł

 

Umowa od dnia popisania do dnia 31.12.2014 r.                         

47.

SOKS.23.8141.2014

20.01.2014 r.

Stowarzyszeniem  Sympatyków Piłki Ręcznej „Szczypiorniak -  Ustka"            

ul. Dąbrowszczaków 9/36 Ustka

 

j/w

max. wart. zam. 25.000 zł

 

Umowa od dnia popisania  do dnia 31.12.2014 r.                         

48.

SOKS.24.8141.2014

27.01.2014 r.

Caritas Parafii NMP Gwiazdy Morza w Ustce   ul .Armii Krajowej 2 Ustka

 

j/w

 

max. wart. zam.7.500 zł

 

Umowa od dnia popisania do dnia 31.12.2014 r.                        

49.

SOKS.25.8141.2014

27.01.2014 r.

Jacht Klubem „OPTY” Ustka

ul. Westerplatte 19 B Ustka

 

j/w

 

max. wart. zam. 15.000 zł

 

Umowa od dnia popisania do dnia 31.12.2014 r.                        

50.

SOKS.26.8141.2014

27.01.2014 r.

Ustecki  Szkolny  Związek  Sportowym      ul. Jagiellońska 1 Ustka

j/w

max. wart. zam. 45.000 zł

Umowa od dnia popisania  do dnia 31.12.2014 r.                        

51.

SOKS.27.8141.2014

24.02.2014 r.

Miejski Klub  Sportowy

     „Jantar” Ustka                 

 ul. Sportowa 17 Ustka

 

j/w

max wart. zam. 39.500 zł

 

Umowa od dnia popisania do dnia 31.12.2014 r.                        

 

Wydział Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska

L.p.

Numer
umowy/
porozumienia 

Data zawarcia
umowy/
porozumienia

Nazwa podmiotu, z którym Gmina
Miasto Ustka zawarła umowę/
porozumienie  

Przedmiot umowy/porozumienia

Wartość umowy/
porozumienia
(PLN brutto)

Okres zawarcia
umowy/
porozumienia
1 1 02.01.2014 EL-KO demontaż choinek i iluminacji świątecznych 27 921,00 02.01.2014 - 31.01.2014
2

2

24.02.2014 INVESTIM zakup ławek 28 843,50 24.02.2014 - 30.05.2014

3

3 17.01.2014 EL-KO konserwacja fontanny 28 290,00 17.01.2014 - 30.10.2014
4 4 29.01.2014 Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Budowlane Studnicki dokumentacja przebudowy obiektu mostowego 43 050,00 29.01.2014 - 15.09.2014
5 5 23.01.2014 EL-KO usługi elektryczne 60 000,00 23.01.2014 - 31.12.2014
6 6 28.01.2014 ZGK Sp. z o. o. odbiór odpadów komunalnych 1 919 070,25 1.02.2014 - 31.12.2014
7 7 3.02.2014 TRAFIC oznakowanie pionowe 186 812,40 03.02.2014 - 31.12.2014
8 8 31.01.2014 SM KORAB dzierżawa pojemników na odpady 39 764,56 01.02.2014 - 31.12.2014
9 9 31.01.2012 SM ŁOSOŚ dzierżawa pojemników 4 619,89 01.02.2014 - 31.12.2014
10 10 05.02.2014 Zakład Usług Inwestycyjnych Rafał Konon dokumentacja budowlana kolektora przy ul. Zaruskiego 15 000,00 5.02.2014 - 23.05.2014
11 11 12.02.2014 KRĘŻEL Sp. z o.o. budowa ulicy Morskiej i Harcerskiej 889 682,33 15.03.2014 - 15.06.2014
12 12 07.02.2014 Przychodnia Weterynaryjna Małych Zwierząt opieka weterynaryjna 20 000,00 07-02.2014 - 31.12.2014
13 13 31.01.2014 W. M. "Ustka - Kościuszki 2" dzierżawa pojemników na odpady 594,00 01.02.2014 - 31.12.2014
14 14 31.01.2014 W. M. "Ustka - Darłowska 6A" dzierżawa pojemników na odpady 297,00 01.02.2014 - 31.12.2014
15 15 31.01.2014 W. M. "Ustka - Darłowska 9" dzierżawa pojemników na odpady 297,00 01.02.2014 - 31.12.2014
16 16 31.01.2014 W. M. "Ustka - XX-lecia 5" dzierżawa pojemników na odpady 594,00 01.02.2014 - 31.12.2014
17 17 31.01.2014 W. M. "Ustka - Kopernika 14" dzierżawa pojemników na odpady 1 188,00 01.02.2014 - 31.12.2014
18 18 31.01.2014 W. M. "Ustka - XX-lecia 1" dzierżawa pojemników na odpady 594,00 01.02.2014 - 31.12.2014
19 19 31.01.2014 W. M. "Ustka - Darłowska 6B" dzierżawa pojemników na odpady 297,00 01.02.2014 - 31.12.2014
20 20 31.01.2014 W. M. "Ustka - Jana z Kolna 3" dzierżawa pojemników na odpady 594,00 01.02.2014 - 31.12.2014
21 21 24.02.2014 MS Biuro Projektowe Marek Sroka projekt ulicy Klonowej 14 946,96 24.02.2014 - 31.07.2014
22 22 18.02.2014 W. M. "Ustka - Kopernika 14" dzierżawa pojemników na odpady 1 319,90 01.03.2014 - 31.12.2014
23 23 21.02.2014 Green Key aktualizacja aglomeracji Ustka 15 300,00 21.02.2014 - 19.05.2014
24 24 06.03.2014 Biuro Usług Projektowych, Projektowych, Handlowych i Budowlanych EMPE projekt zagospodarowania terenu pod plac zabaw przy Placu Wolności 1 230,00 06.03.2014 -           14. 03.2014
25 25 03.03.2014 Z.R.D. FRAGES Remont chodników i regulacja krawężników 27 000,00 03.03.2014 - 10.06.2014
26 26 07.03.2014 Zakład Utrzymania Dróg i Transportu Józef Kozłowski oznakowanie poziome ulic i placów 27 761,10 16.04.2014 - 25.09.2014
27 27 10.03.2014 HIGHWAY Sp. z o. o. dokumentacja budowlana przebudowy ul. Sprzymierzeńców 39 360,00 10.03.2014 - 14.08.2014
28 28          
29 29 28.02.2014 Polskie Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt Sp. z o. o. znakowanie psów z terenu Gminy Miasto Ustka oraz utworzenie zbioru Gminy Miasto Ustka 10 000,00 28.02.2014 - 19.12.2014

 

Wydział Gospodarki Przestrzennej

L.p.

Numer
umowy/
porozumienia 

Data zawarcia
umowy/
porozumienia

Nazwa podmiotu, z którym Gmina
Miasto Ustka zawarła umowę/
porozumienie  

Przedmiot umowy/porozumienia

Wartość umowy/
porozumienia
(PLN brutto)

Okres zawarcia
umowy/
porozumienia
1. GP/1/2014 08.01.2014r.

Przedsiębiorstwo Projektowo-Realizacyjne "DOM" Sp. z o.o.

reprezentowane przez Prezesa Zarządu Marię Kiełb-Stańczuk

ul. Kościuszki 34G, 83-200 Starogard Gdański 

Opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 6.150,00 zł 08.01.2014r. - 30.04.2014r.
2. GP/2/2014 17.03.2014r.

Przedsiębiorstwo Projektowo-Realizacyjne "DOM" Sp. z o.o.

reprezentowane przez Prezesa Zarządu Marię Kiełb-Stańczuk

ul. Kościuszki 34G, 83-200 Starogard Gdański 

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "WESTERPLATTE A" 9.840,00 zł 17.03.2014r. - 30.09.2015r.

 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

L.p.

Numer
umowy/
porozumienia 

Data zawarcia
umowy/
porozumienia

Nazwa podmiotu, z którym Gmina
Miasto Ustka zawarła umowę/
porozumienie  

Przedmiot umowy/porozumienia

Wartość umowy/
porozumienia
(PLN brutto)

Okres zawarcia
umowy/
porozumienia
1 GN.272.1.2014 14.01.2014 Agora SA Warszawa usługi publikacji ogłoszeń prasowych na 2014 r. do 14.000 zł do 31.12.2014
2. GN.272.2.2014 27.01.2014 SGK PROJEKT Sylwia Gerbatowska-Konon,Słupsk usługi wycen nieruchomości do 25.550 zł do 31.12.2014
3. GN.272.3.2014 29.01.2014 Pracownia Usług Geodezyjnych "GEOMETRA" Stanisław Berliński,Ustka usługi geodezyjne do 25.699,84 do 31.12.2014
4. GN.6641.1.2014 10.01.2014 "GeoVertex" Usługi Geodezyjne Artur Karpowicz,Słupsk okazanie granic nieruchomości 984 zł do 10.02.2014
5. GN.6812.5.2014 12.02.2014 SGK PROJEKT Sylwia Gerbatowska-Konon,Słupsk wycena rynkowej stawki czynszu dzierżawnego 180 zł do 19.02.2014
             

 

Wydział Obsługi Informatycznej

L.p.

Numer
umowy/
porozumienia 

Data zawarcia
umowy/
porozumienia

Nazwa podmiotu, z którym Gmina
Miasto Ustka zawarła umowę/
porozumienie  

Przedmiot umowy/porozumienia

Wartość umowy/
porozumienia
(PLN brutto)

Okres zawarcia
umowy/
porozumienia
1 INFO/2/2014 2014-01-14

COMSERWIS Spółka Jawna D. Mierzwa
&P. Koski

świadczenie usługi wsparcia technicznego dla systemów informatycznych 15.498,00 01.01.2014-31.12.2014

 

Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej

L.p.

Numer
umowy/
porozumienia 

Data zawarcia
umowy/
porozumienia

Nazwa podmiotu, z którym Gmina
Miasto Ustka zawarła umowę/
porozumienie  

Przedmiot umowy/porozumienia

Wartość umowy/
porozumienia
(PLN brutto)

Okres zawarcia
umowy/
porozumienia
1 PR.272.1.2014 13.01.2014 AG Media Arkadiusz Gryko zamieszczanie przez miasto materiałów o charakterze promocyjnym i informacyjnym na łamach wydawnictw należących do AG Media 12.300,00 styczeń 2014-grudzień 2014
2 PR.272.2.2014 16.01.2014 Hubert Bierndagrski dokumentowanie fotograficzne spotkań i przedsięwzięć z udziałem Burmistrza, wydarzeń promocyjnych oraz inwestycji realizowanych przez UM 7.200,00 styczeń2014-grudzień 2014
3 PR.272.3.2014 15.01.2014 eKONTAKT, Paweł Jarzębiński serwis wirtualnuch panoram 1.230,00 styczeń 2014-grudzień 2015
4 PR.272.4.2014 17.01.2014 RAMZES, Adrian Radomski zamieszczanie reklam Miasta na autobusach 15.498,00 styczeń 2014-czerwiec 2014
5 PR.272.5.2014 16.01.2014 PHU Eden Walerian kasperski usługi restauracyjne 22.000,00 styczeń 2014-grudzień 2014
6. PR.272.6.2014 27.01.2014 Zakład Poligraficzny GRAWIPOL usługi projektowania i drukowania materiałów promocyjno-informacyjnych Miasta 22.792,00 styczeń 2014-grudzień 2014