Raport z akcji Jawne Rejestry Umów

 • Rejestr Umów Ustka 2015

  poniedziałek, 27, lipiec 2015 14:23
 • Ujawniamy umowy o dzieło i zlecenie miasta Ustka

  wtorek, 02, czerwiec 2015 08:08
 • Ujawniamy rejestr umów miasta Kępice 2013-2015 .

  wtorek, 02, czerwiec 2015 07:28
 • Rejestr umów Starostwa Powiatowego w Słupsku 2014-15

  wtorek, 02, czerwiec 2015 06:59
 • Ujawniamy rejestry umów Starostwa Powiatowego w Słupsku 2012-2013

  poniedziałek, 20, kwiecień 2015 19:22
 • Ujawniamy rejestry umów Gminy Wiejskiej Ustka 2014-2015

  poniedziałek, 20, kwiecień 2015 19:16
 • Usteckie stowarzyszenia do kontroli.

  niedziela, 22, marzec 2015 12:34
 • Apel - pomóżcie rozliczać gminy, stowarzyszenia, fundacje z publicznych pieniędzy

  niedziela, 15, marzec 2015 11:40
 • Ustecki Publiczny Rejestr Umów 2015

  wtorek, 20, styczeń 2015 16:21
 • Ustecki Publiczny Rejestr Umów aktualizacja

  poniedziałek, 08, grudzień 2014 15:25
 • Jak wójt Anna Sobczuk-Jodłowska nie udostępnia informacji publicznej

  piątek, 07, listopad 2014 10:17
 • Scany rejestrów umów Ustki, za 2012-2013 rok

  wtorek, 30, wrzesień 2014 19:22
 • Ujawniamy rejestr umów Gminy wiejskiej Ustka za 2014 rok oraz inne wiadomości

  wtorek, 30, wrzesień 2014 16:38
 • Sierpień 2014 - Zestawienie usteckiego rejestru umów

  sobota, 23, sierpień 2014 14:52
 • Dlaczego Darłowo, od 7 kwietnia 2014 nie ujawnia skanów rejestrów umów ?

  piątek, 13, czerwiec 2014 18:18
 • Publiczny Rejestr Umów Gminy Wiejskiej Ustka 2007-2013 r

  poniedziałek, 24, marzec 2014 20:53
 • Aktualności z akcji Jawny rejestr Umów

  niedziela, 23, marzec 2014 13:14
 • Zestawienie usteckiego rejestru umów 2014 - aktualizacja.

  sobota, 22, marzec 2014 08:17
 • Uaktualnienie - Na wniosek Smerfa Marudy, Słupsk opublikował rejestr umów za 2012 i 2013 roku

  niedziela, 09, marzec 2014 19:06
 • Słupsk udostepnił Rejestr Umów

  środa, 05, marzec 2014 08:07

Ratuszowe wieści

Maj 2015 - przegląd Ratuszowy

Maj 2015 - przegląd Ratuszowy

 O   g   ł   o   s   z   e   n   i   ePrzewodniczący Rady Miasta Ustka  podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28 maja 2015 r. (czwartek) odbędzie się Sesja Rady Miasta Ustka.                                         Rozpoczęcie obrad nastąpi o godzinie 8     : 30        w sali obrad nr 101  Urzędu Miasta przy ulicy Ks. Kard. Wyszyńskiego 3.                                                                                                                Proponowany jest następujący porządek obrad:1. Sprawy regulaminowe:a) otwarcie obrad i stwierdzenie kworum,b) przedstawienie porządku obrad.2. Informacja z prac Burmistrza w okresie między sesjami.3. Informacja z prac Rady Miasta w okresie między sesjami. 4. Interpelacje i zapytania radnych.5.  Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu miasta za 2014r.a) opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu miasta Ustka za 2014 rok,b) opinie Komisji: Budżetowo – Gospodarczej oraz Komisji Polityki Społecznej ,c) uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ustka w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Ustka za 2014 rok,d) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Ustki za 2014 rok,e) uchwała RIO w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta,f) d y s k u s j a,g) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Ustka za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasto Ustka za rok 2014,h) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu instytucji kultury za rok 2014,i) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Ustka z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.6. Informacja o przygotowaniach miasta do sezonu letniego oraz o zabezpieczeniu porządku publicznego w sezonie letnim 2015r.7. Informacja o zabezpieczeniu podstawowej opieki medycznej oraz zabezpieczeniu pracyPogotowia Ratunkowego do sezonu letniego.8. Sprawozdanie z działalności OSP Ustka.19. Informacja o składanych wnioskach o pozyskanie środków zewnętrznych.10. Informacja dotycząca funkcjonowania placówek oświatowych w 2014 r. oraz w 2015 r.11. Podjęcie uchwał:11.1. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.11.2. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ustka na lata 2015 – 2033.11.3 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/423/2014 z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim, Gminą Ustka i Nieruchomości  – E. Dębowska i Wspólnicy Spółka komandytowa w sprawie realizacji projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1202 G w ciągu ulicy Wczasowej”.11.4. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.11.5. w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2015 na terenie Gminy Miasto Ustka.11.6. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustkapn. „Westerplatte A”.11.7. w sprawie budowy i przebudowy ulic w Ustce w latach 2015 – 2020.11.8. w sprawie poparcia żądań samorządu Miasta Ustka w sprawie rekompensat związanych z lokalizacją tarczy antyrakietowej w Redzikowie.11.9. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetowo – Gospodarczej.11.10. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Polityki Społecznej.11.11. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/20/2015 Rady Miasta Ustka z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie określenia zasad prowadzenia sezonowej działalności handlowo-usługowo-rekreacyjnej w okresie od 1 maja 2015r. do 30 września 2015r. na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ustki pn. „Promenada Nadmorska” zmienionej uchwałami: Nr V/31/2015 Rady Miasta Ustka z dnia 26 lutego 2015r. oraz Nr VI/47/2015 Rady Miasta Ustka z dnia 26 marca 2015r.12. Wolne wnioski i oświadczenia.13. Zakończenie obrad. 1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego G.M. ustka za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budzetu G.M. ustka za rok 2014. (58.9 KB) 2) w sprawie zatwierdzenia bilansu instytucji kultury za rok 2014. (59.4 KB) załącznik nr 1 bilans Domu Kultury (5.6 MB) załącznik nr 2 bilans Biblioteki (4.9 MB) 3) w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok. (58.2 KB) załącznik do zmian w budżecie (32.3 KB) 4) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ustka na lata 2015 - 2033. (68 KB) załącznik nr 1 (242.9 KB) załącznik nr 2 (133.1 KB) 5) w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. (98.7 KB) 6) w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2015 na terenie G.M. Ustka. (71.5 KB) załącznik nr 1 (1.5 MB) załącznik nr 2 (1.4 MB) 7) w sprawie budowy i przebudowy ulic w Ustce w latach 2015 - 2020. (94 KB) 8) w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/423/2014 z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim, Gminą Ustka i Nieruchomości-E.Dębowska i Współnicy Spółka komandytowa w sprawie realizacji projektu "Przebudowa drogi powiatowej nr 120G w ciągu ulicy Wczasowej". (76.8 KB) 9) w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budzetowo - Gospodarczej. (68.9 KB) 10) w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Polityki Społecznej. (66.9 KB) 11) w sprawie MPZP miasta Ustka pn. "WESTERPLATTE A". (134.8 KB) załącznik graficzny (684.2 KB) 12) w sprawie poparcia żądań samorzadu Miasta Ustka w sprawie rekompensat zwiazanych z lokalizacją tarczy antyrakietowej w Redzikowie. (59.6 KB)   {simplepopup} {/simplepopup}   Informacja o planowanej  pracy Rady Miasta w maju 2015r. Zgodnie z wnioskiem Rady Miasta Komisja Rewizyjna przeprowadza  kontrolę problemowąw zakresie finansowania ze środków budżetowych Miasta Ustka działalności Stowarzyszenia Sportów Wodnych „OPTY” za lata 2013 i 2014. 18 maja o godz. 11:00 Komisja Uzdrowiskowa opiniowała projekt MPZP pn. „Westerplatte A”. 20 maja 2015 r.  o godz. 8:30 (s.101) będzie   obradowała Komisja Polityki Społecznej. Zgodnie z planem pracy realizowany będzie następujący porządek: 1. Zaopiniowanie sprawozdań z wykonania budżetu za 2014 rok oraz zaopiniowanie projektów uchwał:    1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Ustka za rok 2014 wraz         ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasto Ustka za rok 2014,     2) w sprawie zatwierdzenia bilansu instytucji kultury za rok 2014.2. Informacje na temat przygotowania miasta do sezonu letniego - zarówno pod względem organizacyjnym jak i bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem wielkości sektorów strzeżonych na plaży wschodniej i zachodniej: "Błękitna Flaga".3. Informacja o zabezpieczeniu podstawowej opieki medycznej dla mieszkańców miasta i turystów oraz zabezpieczeniu pracy Pogotowia Ratunkowego w sezonie letnim.4.  Projekt programu obchodów Dni Morza.5. Sprawozdanie z działalności OSP w Ustce.6. Informacja  o funkcjonowaniu placówek oświatowych w roku 2014/2015.7. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miasta :1) w sprawie poparcia żądań samorządu Miasta Ustka w sprawie rekompensat związanych z realizacją tarczy antyrakietowej w Redzikowie,2) w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetowo-Gospodarczej,3) w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Polityki Społecznej,4) w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2015 na terenie Gminy Miasto Ustka. 21 maja 2015r. O godz. 8:30 s. 101 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej. Komisja będzie realizowała następujący porządek obrad:Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz. 8 : 30 od wizji lokalnej na terenie miasta, ul. Mar.Polskiej 25 ( „Zaułek Kapitański”). Ciąg dalszy obrad nastąpi o godz. 9:00 w sali narad nr 101 Urzędu Miasta Ustka, przy ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3.Proponowany jest następujący porządek obrad :1. Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta za 2014r. 2. Zaopiniowanie projektów uchwał oraz wniosku z Wydz. G.N.:1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji budżetu miasta za 2014r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu G.M. Ustka za rok 2014.2) w sprawie zatwierdzenia bilansu instytucji kultury za rok 2014.3) w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.4) w sprawie zmian w WPF na lata 2015 – 2020.5) w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.6) w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2014 na terenie G.M. Ustka.7) w sprawie budowy i przebudowy ulic w Ustce w latach 2015-2020.8) w sprawie poparcia żądań samorządu Miasta Ustka w sprawie rekompensat związanych z lokalizacją tarczy antyrakietowej w Redzikowie.9) w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/2014 z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim, Gminą Ustka i Nieruchomości-E. Dębowska i Wspólnicy Spółka komandytowa w sprawie realizacji projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1202 G w ciągu ulicy Wczasowej”.10) w sprawie MPZP miasta Ustka pn. „Westerplatte A”.11) w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetowo – Gospodarczej.• wniosek Wydz. GN : Z. Góreckiego, I. Góralczyka w sprawie zbycia na ich rzecz w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych przy ul. Limanowskiego 8 ( wniosek w załączeniu)3. Informacja o przeprowadzonych przetargach na wydzierżawienie nieruchomości na terenie Promenady i plaży na sezon 2015 r.4. Informacja o przygotowaniu miasta do sezonu letniego oraz o zabezpieczeniu porządku publicznego w sezonie letnim 2015r.5. Informacja o składanych wnioskach o pozyskanie środków zewnętrznych. 28 maja 2015r. godz. 8:30 (s.101) odbędzie się SESJA Rady Miasta Ustka. Planowany jest między innymi następujący porządek obrad:1. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu miasta za 2014r.2. Informacja o przygotowaniach miasta do sezonu letniego oraz o zabezpieczeniu porządku publicznego w sezonie letnim 2015r.3. Informacja o zabezpieczeniu podstawowej opieki medycznej oraz zabezpieczeniu pracy Pogotowia Ratunkowego do sezonu letniego.4. Przygotowanie OSiR,Wydziału Promocji, Biblioteki, Domu Kultury do sezonu letniego 2015r.5. Sprawozdanie z działalności OSP Ustka.6. Informacja o składanych wnioskach o pozyskanie środków zewnętrznych.7. Informacja dotycząca funkcjonowania placówek oświatowych w 2014 r. oraz w 2015 r.8. Podjęcie uchwał – wymienione w porządkach obrad ww. komisji.

Ratuszowe wieści - kwiecień 2015

Ratuszowe wieści - kwiecień 2015

    O   g   ł   o   s   z   e   n   i   ePrzewodniczący   Rady   Miasta   Ustka     podaje   do   publicznej   wiadomości,   że   w   dniu 30 kwietnia 2015 r. (czwartek) odbędzie się Sesja Rady Miasta Ustka.                                        Rozpoczęcie obrad nastąpi o godzinie 8     : 30        w sali obrad nr 101  Urzędu Miasta przy ulicyKs. Kard. Wyszyńskiego 3.                                                                                                                          Proponowany jest następujący porządek obrad:1. Sprawy regulaminowe:a) otwarcie obrad i stwierdzenie kworum,b) przedstawienie porządku obrad.2. Informacja z prac Burmistrza w okresie między sesjami.3. Informacja z prac Rady Miasta w okresie między sesjami. 4. Interpelacje i zapytania radnych.5. Informacja o bieżącej pracy spółek miejskich :ZGK, EMPEC , Wodociągi Ustka, UTBS, Zarząd Portu.6. Analiza stanu bezrobocia w mieście Ustka za 2014r. oraz za I kwartał 2015r.7. Sprawozdanie z pracy MOPS za 2014 r. i za I kwartał 2015r. oraz ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla gminy Ustka.8. Informacja o realizacji wniosków wniosków komisji stałych oraz Rady za I kwartał 2015r.9. Informacja na temat sprzedaży mienia komunalnego.10. Informacja na temat bieżącej działalności OSiR Ustka.11. Podjęcie uchwał:11.1. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.11.2. w sprawie emisji obligacji. 11.3. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ustka na lata 2015 – 2033.11.4 w sprawie udzielenia pomocy finansowej  dla Województwa Pomorskiego.11.5. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania pn.„Przebudowa drogi powiatowej nr 1202 G w ciągu ul. Wczasowej w Ustce”.11.6. w sprawie zaliczenia ul. Wiejskiej i ul. Kolorowej do kategorii dróg gminnych.11.7. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Ustka.11.8. w sprawie  aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Ustka na lata 2015-2030 ”.11.9. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/369/2014 Rady Miasta Ustka z dnia 30 stycznia 2014 r.w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Ustka Nr XVI/151/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Statutu Uzdrowiska Ustka.11.10. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/327/2013 Rady Miasta Ustka z dnia 26 września 2013r. w sprawie przystąpienia do realizacji zadania „Kompleksowe uzbrojenie i zagospodarowanie Podstrefy SSE „Ustka” oraz  przyległych terenów inwestycyjnych”, zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.11.11. w sprawie zasad nadawania i pozbawiania wyróżnień oraz odznaczeń Miasta Ustka.11.12. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/350/2010 Rady Miasta Ustka z dnia 28 stycznia 2010r.w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających  ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania  wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw obowiązującego oraz kryteria i tryb przyznawania nagród.     12. Wolne wnioski i oświadczenia.     13. Zakończenie obrad.   Usteckiego Programu                   Edukacji Morskiej pn „Pod banderą Ustki” Na podstawie:  art. 31 ustawy z dnia  8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z                          2013r., poz. 594 ze zm.) zarządzam, co następuje:§ 1 Powołuję zespół ds. przygotowania Usteckiego Programu Edukacji Morskiej pn. „Pod banderą Ustki” w skład, którego  wchodzą następujące osoby:  1)    Anna Haftkiewicz               - Miejskie Przedszkole Nr 3 2)    Anna Poturaj                       - Szkoła Podstawowa Nr 2 3)    Zbigniew Piłat                     - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych 4)    Aldona Staszewska-Klimek - Dom Kultury  5)    Leszek Kasperowicz            - Centrum Sportów Wodnych OPTY Ustka 6)    Eugeniusz Ginter                 -  żeglarz regatowy 7)    Zenon Jasik                          -  Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego 8)    Dariusz Kloskowski             -  Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej 9)    Jarosław Domałążek            -  Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 10)  Eliza Mordal                         -  Wydział  Promocji i Komunikacji Społecznej. 11)  Piotr Wszółkowski               -  przedstawiciel Burmistrza, Wydział Spraw Społecznych,                                                           Oświaty, Kultury i Sportu.   KWIECIEŃ -projekty uchwał   1) w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok. (60.3 KB) załącznik do zmian w budżecie (28 KB) 2) w sprawie emisji obligacji (67.1 KB) 3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego. (68.8 KB) 4) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania pn. "Przebnudowa drogi powiatowej nr 1202 G w ciągu ul. Wczasowej w Ustce". (116.8 KB) 5) w sprawie zaliczenia ul. Wiejskiej i ul. Kolorowej do kategorii dróg gminnych. (1.3 MB) 6) w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie G.M. Ustka. (71.5 KB) 7) w sprawie aktualizacji "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Ustka na lata 2015-2030". (65.3 KB) zobacz plan zaopatrzenia w ciepło (5.7 MB) zobacz załącznik nr 1 (24.8 MB) zobacz załącznik nr 2 (3.9 MB) zobacz załącznik nr 3 (260.1 KB) zobacz załącznik nr 4 (641.2 KB) 8) w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/369/2014 Rady Miasta Ustka z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Ustka  Nr XVI/151/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie  Statutu Uzdrowiska Ustka. (61.4 KB) 9) w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/327/2013 Rady Miasta Ustka z dnia 26 września 2013r. w sprawie  przystąpienia do realizacji zadania "Kompleksowe uzbrojenie i zagospodarowanie Podstrefy SSSE"Ustka" oraz przyległych terenów inwestycyjnych", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (112.8 KB). 10) w sprawie zasad nadawania i pozbawiania wyróżnień oraz odznaczeń Miasta Ustka. (81.2 KB) 11) w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/350/2010 Rady Miasta Ustka z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagradzenia wynikających ze stosunku pracy...... (91.7 KB)   Ostatnie przetargi . INFORMACJA O WYBORZE OFETRY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Zakup i dostawa pomostów pływających wraz z wyposażeniem do Portu UstkaData utworzenia: 2015-04-02  więcej 2. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy południowej obwodnicy miasta UstkaData utworzenia: 2015-03-26  więcej 3. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup, dostawa i montaż przenośnych kontenerów w ilości 5-ciu sztuk wraz z wyposażeniem, z przeznaczeniem na zaplecze socjalne na terenie Portu UstkaData utworzenia: 2015-03-24 4. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup i dostawa łodzi inspekcyjnej typu RIB, przyczepy podłodziowej wraz z wyposażeniem dla potrzeb Portu Morskiego UstkaData utworzenia: 2015-03-24  3.  Specyfikacja techniczna łodzi inspekcyjnej typu RIB: 1)  długość: od 5,0 do 5,5 m – zgodnie ze świadectwem klasy łodzi; 2)  liczba niezależnych komór wypornościowych – min 5; 3)  szerokość całkowita: od 2,2 m do 2,4 m – zgodnie ze świadectwem klasy łodzi; 4)  ładowność: min 800 kg, min. 9 osób – zgodnie ze świadectwem klasy łodzi; 5)  masa łodzi bez silnika i wyposażenia: do 350 kg;  6)  powierzchna pokładu przeciwpoślizgowa i samoodpływowa;  7)  kadłub wyposażony w ucho dziobowe i 2 ucha rufowe oraz zawiesia umożliwiające wodowanie przy użyciu  urządzeń dźwigowych; 8)  tuba ochronna wykonana z tkaniny gumowej; 9)  tuba wyposażona w zewnętrzną linkę burtową;  10) tuba wzmocniona na zewnątrz odbojnicą ochronną; 11) kolor tuby szary/siwy;   12) konsola środkowa Jockej 2-osobowy z owiewką w kolorze niebieskim;  13) zbiornik paliwa min. 70 l wbudowany w konsolę jockej;  14) rufowy maszt ze stali nierdzewnej ze światłami nawigacyjnymi i reflektorem dalekosiężnym obrotowym oraz koszami na koła ratunkowe;  15) akumulator,  instalacja  elektryczna,  odbiorników,  panel  elektryczny,  sygnał  dźwiękowy,  pompa  zęzowa elektryczna; 16) wskaźnik poziomu paliwa, obrotomierz, wskaźnik trymu;    17) instalacja elektryczna, paliwowa i sterowania silnika, manetka i kierownica;  18) silnik spalinowy czterosuwowy zaburtowy, o mocy od 70 do 80 kM z elektronicznym wtryskiem paliwa;  --------------------------------------------------------------------------------------------------- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup i dostawa pojazdu wielofunkcyjnego z narzędziami na potrzeby Portu Morskiego w Ustce  1.  Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawy pojazdu wielofunkcyjnego z dodatkowymi narzędziami (zamiatarka śmieci z odkurzaczem, pług odśnieżny, posypywarka soli i piasku, szczotka do śniegu i piasku), z przeznaczeniem na potrzeby Portu Morskiego w Ustce. 2.  Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne: 2.1.  Pojazd wielofunkcyjny: nie będący prototypem, pochodzący z produkcji seryjnej i nie  robiony pod potrzeby tego zamówienia:  a)  fabrycznie nowy – rok produkcji 2014 lub 2015, b)  długość pojazdu ze szczotkami max 5000 mm, c)  szerokość pojazdu max 1400 mm, d)  wysokość pojazdu max 2400 mm, e)  rozstaw osi max 2200 mm, f)  prędkość robocza max nie więcej niż 25 km/h, g)  prędkość przejazdowa max nie więcej niż 25 km/h, h)  pojemność zbiornika paliwa min 40 l, i)  ciężar całkowity max DMC 3500 kg, j)  koła/opony,  pojedyncze  (felgi  +  opony wielosezonowe)  15/16  cali,  lub  letnie  z  dodatkowym  komplet  opon zimowych, k)  koło zapasowe pełnowymiarowe, l)  pojemność silnika 1900-2500 cm³, moc min. 50 kW (min EURO 5), chłodzony cieczą, m) rodzaj paliwa ON, n)  układ jezdny dwuosiowy, przegubowy, amortyzowany, lub wszystkie koła skrętne, o)  napęd na wszystkie koła, utrzymanie stałych obrotów w trybie roboczym, p)  hamulec postojowy, q)  radioodbiornik, r)  kierownica umieszczona centralnie lub po prawej stronie,  wymagany  osprzęt  (narzędzia):  pług,  posypywarka  piasku/soli,  zamiatarka  z  odkurzaczem,  szczotka  do śniegu/śmieci muszą być kompatybilne z dostarczonym pojazdem wielofunkcyjnym i gotowe do użytkowania wraz z nim w zależności od potrzeb Zamawiającego. s)  kamera  z  możliwością  obserwacji  w  warunkach  ograniczonego  oświetlenia,  zamontowana  w  tylnej  części maszyny,  ułatwiająca  manewr  cofania  wraz  z  panelem  LCD,  umożliwiającym  obserwację  w  każdych 1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wynajem pojazdów przemysłowych i transportowych wraz z kierowcą w 2015 rokuData utworzenia: 2015-04-15  więcej 2. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa i montaż systemu inteligentnej platformy telewizji przemysłowej CCTV IP, systemu kontroli dostępu KD oraz zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem SMS na terenie Portu UstkaData utworzenia: 2015-04-13  warunkach oświetleniowych, 

Wniosek o utworzenie zespolonego centralnego Rejestru Umów i porozumień na stronie BIP

Wniosek Smerfa Marudy o centralny Rejestr Umów w Ustce przyjęty i załatwiony pozytywnie w jeden dzień. Ustka 25 marzec 2015   Artur Mazur Ustka www.pomorze-srodkowe.pl   Burmistrz Miasta Ustka Jacek Graczyk Przewodniczący Rady Miasta Ustka Grzegorz Koski Radni Rady Miasta Ustka                                                                                                                                 WNIOSEK   Wnoszę , proszę o :   utworzenie zespolonego centralnego Rejestru Umów i porozumień na stronie BIP, zamiast istniejących do tej pory 10 wydziałowych, z ujętymi wszystkimi wydatkami, tak jak w Słupsku i Szczecinie  Ułatwi to mieszkańcom Ustki kontrolę wydawanych publicznych pieniędzy. Proszę porównać rejestry z tych miast , a naszym marnym usteckim.   http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_50899.asp   http://bip.um.slupsk.pl/rejestr_umow/?_ru_2014_=2 ustecki   http://bip.um.ustka.pl/#Y2xpY2tNZW51R2V0Q29udGVudHMoNDc3LDEsMCk=   Wysyłałem już w tej sprawie prywatne zapytanie do burmistrza Graczyka, niestety bez żadnej odpowiedzi. Nadmieniam, że już istniejący rejestr przyczynił się do ujawnienia nadużyć w klubie „Opty” , które prawdopodobnie polegały również  na wyłudzeniu publicznych pieniędzy i poświadczenia nieprawdy przez zarząd klubu i niektórych usteckich urzędników. Sprawa zapewne trafi do prokuratury. Sprawa opisana na forum GP24 i www.pomorze-srodkowe.pl .   Wnoszę również o udostępnienie adresów mailowych wszystkich radnych na stronie BIP urzędu, ułatwi to mieszkańcom kontakt ze swoimi radnymi.   Pozdrawiam Artur Mazur                                    

Informacja o pracy Burmistrza Ustki styczeń-marzec 2015

Ze strony www.ustka.pl Szanowni Mieszkańcy, zamieszczamy kolejne sprawozdanie Burmistrza Miasta Ustka Jacka Graczyka z jego pracy w okresie od 17 lutego do 17 marca br. Przypominamy, że tego typu informacje będziemy publikować w każdym miesiącu.      I N F O R M A C J A o pracy Burmistrza Miasta na sesję w marcu 2015 r. Szanowni Państwo ! W okresie między sesjami uczestniczyłem w spotkaniach i przyjmowałem interesantów  oraz przedstawicieli różnych instytucji i organizacji. Szczegółową informację zamieszczam poniżej: 17.02.2015 r. – wziąłem udział w spotkaniu zespołu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska, na którym omówiono przygotowania do realizacji tematów zgłoszonych w lipcu 2014 r. oraz wybrano nowych przedstawicieli. 18.02.2015 r. - spotkałem się z prezesem firmy MORPOL  oraz przedstawicielami spółki Wodociągi Ustka. Omówiłem zasady współpracy między tymi firmami pod kątem przeanalizowania możliwości zwiększenia ilości ścieków przyjmowanych przez oczyszczalnię od firmy MORPOL. 18.02.2015 r. - wziąłem udział w kolejnym spotkaniu Obywatelskiego Klubu Dyskusyjnego, które odbyło się w Domu Kultury. 21.02.2015 r. - wziąłem udział w spotkaniu założycielskim Usteckiej Orkiestry Dętej zorganizowanym przez stowarzyszenie Qrzayka. 21.02.2015 r. - uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczym usteckiego Koła Miejskiego Polskiego Związku Wędkarskiego. 23.02.2015 r. - spotkałem się z prezesem oraz członkami Towarzystwa Przyjaciół Ustki. Omówiłem zasady współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Darłowa. 24.02.2015 r. - spotkałem się z Panem Jarosławem Wilkosem, Nadleśnicznym Nadleśnictwa Ustka. Omówiłem zasady współpracy oraz koncepcji zamiany gruntów leśnych położonych wzdłuż ulicy Westerplatte, które są własnością Skarbu Państwa na grunty leśne położone przy złożach borowiny, które są własnością miasta. 25.02.2015 r. - spotkałem się z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki EMPEC Panem Tomaszem Kościuczukiem. Omówiłem główne tematy do realizacji  w planie pracy spółki na 2015 r. i na dalsze lata tj: - rozbudowa sieci ciepłowniczej na dalsze obszary miasta w celu ograniczenia niskiej emisji, -  relokacja kotłowni, wskazanie docelowej lokalizacji. 25.02.2015 r. - spotkałem się z Dyrektorami Szkoły Podstawowej nr 2, Gimnazjum, Przedszkola nr 1 i Przedszkola nr 2. Omówiłem najważniejsze tematy związane                             z funkcjonowaniem tych placówek oświatowych oraz zasady współpracy. 25.02.2015 r. - spotkałem się z Zarządem i członkami Miejskiego Klubu Sportowego Jantar. Zapoznałem się z aktualną działalnością klubu oraz planami rozwoju w oparciu o koncepcję modernizacji bazy szkoleniowej zlokalizowanej w obiektach miejskich. 26.02.2015 r. - spotkałem się z Zarządem i przedstawicielami Usteckiego Forum Turystycznego, omówiliśmy najistotniejsze problemy, z którymi borykają się członkowie stowarzyszenia. Przedstawiłem plany rozwiązania tych tematów między innymi: - budowa progów podwodnych wzdłuż plaży wschodniej, - modernizacja ulicy Wczasowej. 27.02.2015 r. - spotkałem się z przedstawicielami firmy NAVIMOR oraz ARiMR. Omówiliśmy tematy budowy basenu rybackiego oraz budowy ulicy Westerplatte – II etap pod kątem terminów realizacji i rozliczeń środków unijnych. 27.02.2015 r. - spotkałem się z przedstawicielami Urzędu Morskiego, firmy Energopol oraz Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych. Omówiliśmy koncepcję transportu kamieni niezbędnych do budowy progów podwodnych - z terenu bocznicy kolejowej na plażę wschodnią. 04.03.2015 r. - spotkałem się z Dyrektorami Przedszkola nr 3, Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Żłobka. Zapoznałem się z najważniejszymi problemami związanymi z funkcjonowaniem tych placówek oświatowych oraz omówiliśmy zasady współpracy. 05.03.2015 r. - spotkałem się z przedstawicielami firmy, która ma koncesję na budowę farm wiatrowych na morzu w okolicach Ustki. Otrzymałem parametry techniczne, które powinien spełniać port ustecki, aby mógł być portem, z którego będzie prowadzona obsługa tych farm. Planowany termin realizacji tej budowy to lata 2020-2021.  05.03.2015 r. - spotkałem się prezesem UTBS Panem Edwardem Rokoszem. Omówiliśmy temat realizacji rewitalizacji budynków w starej dzielnicy miasta oraz planami budowy budynku socjalnego przy ulicy Wiejskiej i budynku komunalnego przy ul. Polnej.

Ratuszowe wieści - Marzec 2015

  HydroNaval Sp. z o. o. Usługi serwisowe kładki otwieranym nad kanałem portowym w Ustce 137 760,00 Krzysztof Szpot Dofinansowanie nagrania płyty zespołu One Moment pt. "Zocha" oraz koncert zespołu w sezonie letnim na promenadzie nadmorskiej 5.350,00 Feliks Karnicki Współpraca w zakresie promocji wraz z wydzierżawieniem terenu na promenadzie (Soczysta Ustka) 3.075,00 Zakład Utrzymania Dróg i Transportu Kozłowski Odnowienie i wykonanie nowego oznakowania poziomego 29 446,20 EL KO Instalacje Elektryczne Rafał Kowalski Serwis i konserwacja fontann 29 999,99 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o .o. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Ustka w 2015 r. 1 827 172,62 Zakład Usług Inżynierskich TRAFIC Konserwacja, utrzymanie oraz wymiana i montaż oznakowania pionowego 182 393,01 REK" Jerzy Jurkiewicz, ul. Chobolańska 57, 71-023 Szczecin Dzierżawa mechanizmu zegarowego, znajdującego się na wieży Urzędu Miasta Ustka 3.291,48 zł     M a r z e c  – planowana tematyka na Komisje i na Sesję Rady Miasta Ustka( tematyka wynika z planów pracy) Komisja  Polityki Społecznej – planowana na 18 marca br.1. Działalność instytucji kultury.2. Edukacja morska - podejmowane działania, współpraca z delegatem miasta do Związku Miast Morskich.3. Zaakceptowanie wprowadzenia w Ustce projektu "Koperta życia".4. Analiza Uchwały Nr V/39/2017 z 1 marca 2007r. w sprawie zasad używania symboli miasta.5. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miasta.6. Sprawy różne. Komisja Rewizyjna Kontrola realizacji ustaw śmieciowych w zakresie:- organizacji PSZOK,- ewidencji odpadów,- kontroli deklaracji opłat za wywóz nieczystości. Komisja Budżetowo – Gospodarcza – planowana na 10 i 19 marca br.   10 marca przedmiotem  posiedzenia będzie:     1. Informacja na temat inwestycji – budynek wieży przeładunkowej tzw. „Żurawik” i podjęcie decyzji o ewentualnym dalszym działaniu.2. Informacja o realizacji wniosku Komisji Uzdrowiskowej  w sprawie zbadania możliwości  częściowego współfinansowania kosztów odwiertu złóż solanki z wpływów z tytułu opłaty uzdrowiskowej.19 marca przedmiotem posiedzenia będzie:                                            1. Informacja o realizacji inwestycji UTBS.2. Informacja o stanie zasobów komunalnych oraz realizacji planu remontów.3. Opiniowanie projektów uchwał oraz rozpatrzenie wniosków z wydz. GN i GP.4. Informacja Burmistrza na temat realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.5. Informacja na temat realizacji ustawy o odpadach komunalnych z obiektówzamieszkałych i niezamieszkałych.6. Analiza polityki mieszkaniowej miasta – czynsze komunalne.7. Informacja o stopniu zaawansowania inwestycji miejskich.8. Informacja o składanych wnioskach o pozyskanie środków zewnętrznych.9. Sprawy bieżące. Komisja Uzdrowiskowa – planowana na 20 marca br.1. Zaopiniowanie zmiany uchwały w sprawie sezonowego planu zagospodarowania Promenady Nadmorskiej. Sesja - planowana na 26 marca br.1. Sprawozdania z prac komisji stałych za 2014r.2. Sprawozdanie z funkcjonowania ustawy śmieciowej w mieście Ustka w II półroczu 2014r.3. Informacja Burmistrza na temat realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.4. Informacja w sprawie pozyskiwania środków zewnętrznych.5. Informacja o realizacji inwestycji UTBS.6. Informacja o stanie mieszkaniowych zasobów komunalnych oraz realizacji planów remontów.7. Informacja na temat funkcjonowania Zarządu Portu Morskiego w Ustce.8. Informacja na temat realizacji inwestycji w porcie zachodnim.9. Informacja na temat realizacji inwestycji na plaży wschodniej.

Ratuszowe wieści - Luty 2015

Ratuszowe wieści - Luty 2015

Informacje nowe, będą wstawiane na górze. Wychodzą kolejne niedbalstwa Olecha i Kurowskiego Remont portu zagrożony, Navimor oficjalnie mówi , że przy tych cenach remont jest nieopłacalny, dali na przetargu za niską cenę i robią bokami. Dodatkowo , nie zdążą z remontem do końca okresu rozliczeniowego z Unią , na pewno z ul. Westerplatte II a może i z basenem rybackim, czyli za drogę 4,5 mln Ustka może będzie musiała zapłacić z własnej kasy, a w najgorszym przypadku jeszcze 13 mln za basen rybackiTo katastrofa finansowa dla Ustki, to samo dotyczy remontu żurawika za 700 000 zł . Info z dzisiejszej sesji. Pozdrowienia dla lemingów popierających , głosujących na Olecha i Kurowskiego. Informacja o planowanej pracy Rady Miasta w lutym 2015r. Na dzień 18 lutego -godz. 8.30 (sala 101) planowane jest posiedzenie Komisji PolitykiSpołecznej. Zgodnie z planem pracy Komisja rozpatrzy.l. Informację o funkcjonowaniu Lokalnej Organizacji Turystycznej i realizacji "Karnetu Wakacyjnego"Z. Informację o realizacji opłaty uzdrowiskowej.3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.4. Zaopiniuje wnioski W sprawie nagród dla wyróżniających się sportowców i artystów.5. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta za II półrocze Z014 r.6. Informację dotyczącą realizacji wniosków Komisji Rady Miasta za IV kwartał 2014 roku.7. Zaopiniuje projekty uchwał Rady Miasta.8. Sprawy różne. Na dzień 19 lutego -godz. 8.30 ( sala 101) planowane jest posiedzenie Komisji Budźetowo -Gospodarczej. Zgodnie z planem pracy Komisja rozpatrzy.1. Informację o realizacji miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.Z. Informację o realizacji wniosków Komisji oraz Rady za IV kw 2014 r.3. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady za II półrocze 2014 r.4. Zaopiniuje projekty uchwał oraz wnioski z wydz. GN i GP.5. Dokona analizy realizacji poboru opłaty uzdrowiskowej za Z014 r.6. Sprawy bieżące. Na dzień 20 lutego -godz. 8.50 ( sala 204) planowane jest posiedzenie Komisji UzdrowiskowejKomisja zaopiniuje następujące sprawy.1. Zaopiniowanie projektu MPZP pn. „Centrum l A".Z. Sprawy bieżące. Na dzień 26 lutego -godz. 8.30 ( sala 101) planowana jest Sesja Rady Miasta Ustka. Zgodniez planem pracy Rada rozpatrzy=l. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta za II półrocze 20 l4r.2. Informację o realizacji wniosków Komisji stałych i Rady za IV kwartał 2014r.3. Informację delegatów reprezentujących miasto w stowarzyszeniach i związkach samorządowycho pracy tych organizacji.4. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemówalkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za 2014r.5. Informację o dokumentach strategicznych miasta.a) jakie zagadnienia dotyczące Ustki uzgodnione są w strategii Miejskiego Obszaru FunkcjonalnegoSłupska,b) informacja o konieczności zaktualizowania ( które iwjakim zakresie) dokumentów strategicznychUstki w związku z nowym okresem programowania UE.6. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2014r.7. Informacja o funkcjonowaniu Lokalnej Organizacji Turystycznej i realizacji „Karnetu wakacyjnego"8. Informacja dotycząca realizacji opłaty uzdrowiskowej za Z0l4r. Zarządzenia Burmistrza 2015 (od 1 do 100) 1. Zarządzenie Nr 0050.GN.18.2015 - zm.Z.0050.GN.188.2014 w spr. zbycia nieruchom. przy ul.Słowiańskiej 33Data utworzenia: 2015-02-04  więcej 2. Zarządzenie Nr 0050.GN.17.2015 - niewykonanie prawa pierwokupu (ul.Storczykowa 3)Data utworzenia: 2015-02-04  więcej 3. Zarządzenie Nr 0050.GN.16.2015 - dzierżawa terenu przy Promenadzie - cz.dz.nr 15.12 o pow. 198m2Data utworzenia: 2015-02-04  więcej 4. Zarządzenie Nr 0050.GN.15.2015 - dzierżawa terenów przy ul.Wczasowej (obiekty gastronomiczne)Data utworzenia: 2015-02-04  więcej 5. Zarządzenie Nr 0050.IKiOŚ.14.2015 - zm.Z.0050.IKiOŚ.8.2015 w spr. pow.Komisji - naprawy cząstkoweData utworzenia: 2015-02-04  więcej 6. Zarządzenie Nr 0050.GN.13.2015 - zbycie nieruchomości zabudo. przy ul.Marynarki Polskiej 85DData utworzenia: 2015-02-04  więcej 7. Zarządzenie Nr 0050.GN.12.2015 - zamiany nieruchomości przy ul.PortowejData utworzenia: 2015-02-04  więcej 8. Zarządzenie Nr 0050.GN.11.2015 - zm.Z.0050.GN.25.2009 w spr.dzierżawy (cz.dz.15/12 na Promenadzie)Data utworzenia: 2015-02-03  więcej 9. Zarządzenie Nr 0050.IKiOŚ.10.2015 - zm.Z.0050.IKiOS.4.2015 w spr. pow. komisji - przebudowa ul.KlonowejData utworzenia: 2015-02-03 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wykonanie remontu nawierzchni ulic na terenie miasta Ustka w 2015 roku     Ogłoszenie o zamówieniu BZP 15492-2015 z 22.01.2015 r. (19.1 KB) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (218 KB) Zał. 1 - Formularz oferty (116.8 KB) Zał. 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału (102.6 KB) Zał. 3 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (101 KB) Zał. 4 - Wzór umowy (155.6 KB) Zał. 5 - Wykaz robót (104.9 KB) Zał. 6 - Wykaz osób (107 KB) Zał. 7 - Wykaz narzędzi (105.2 KB) Zał. 8 - Informacja w zakresie grupy kapitałowej (104.4 KB) Zał. 9 - Specyfikaja techniczna wykonania i odbioru (150.6 KB) Zał. 10 - Przedmiar robót (245.6 KB)    

Organizacji sezonu letniego 2015 - relacja z konsultacji .

Organizacji sezonu letniego 2015 - relacja z konsultacji .

Dwugodzinna relacja filmowa. Więcej zdjęć na www.facebook.com/pomorzesrodkowe W trakcie spotkania wielokrotnie wypowiadano niepochlebne opinie, na temat naczelnika usteckiej promocji Jacka Cegły. Relacja filmowa jutro, Filmy z poprzednich lat: Burmistrz Miasta Ustka Jacek Graczyk zaprasza wszystkich Mieszkańców na otwarte konsultacje dotyczące organizacji sezonu letniego, kalendarza imprez i planowanych działań promocyjnych w roku 2015. Spotkanie odbywa się dziś (wtorek), 3 lutego o godz. 18, w sali nr 101, w Urzędzie Miasta Ustka, przy ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 3. Serdecznie zapraszamy. Przeczytaj - Projekt kalendarza imprez i działań promocyjnych na sezon 2015.

Relacje z sesji Rady miasta Ustka styczeń 2015

Relacje z sesji Rady miasta Ustka styczeń 2015

Tegoroczne dochody zaplanowano na prawie 67 mln zł, a wydatki na ok. 65,5 mln zł. To oznacza to, że deficyt nie wzrośnie, a prawie półtora miliona nadwyżki miasto przeznaczy na spłatę wcześniejszych kredytów i wykup obligacji. Burmistrz Ustki Jacek Graczyk zapowiedział na ostatniej sesji, że zrobi wszystko , aby Wodociągi Ustka wycofały   się z dodatkowej opłaty abonamentowej, wprowadzonej w 2014 roku Zapowiedział również, że w najbliższym czasie podjęta zostanie decyzja o zwiększeniu z 5 do 7 składu  rady nadzorczej spółki Wodociągi Ustka. Obecnie miasto Ustka ma dwóch przedstawicieli, gmina wiejska Ustka ma jednego przedstawiciela w osobie wójta Anny Spbczuk-Jodłowskiej ( wynagrodzenie ok. 12 000 zł )  Kolejni dwaj członkowie rady to pracownicy spółki Wodociągi Ustka.  Ustka kamery – Miasto jest większościowym udziałowcem, ale nie ma większości głosów w radzie nadzorczej. To rodzi niebezpieczeństwo związane z podejmowaniem decyzji w spółce. Przewodniczący  Rady Powiatu Jana Olech oświadczył na sesji, że powiat nie przejmie ulicy Zubrzyckiego i walącego się mostu. Stare falochrony zostaną wyburzone i zbudowane nowe, są trzy warianty , projekty zagospodarowania tego terenu.. http://ziemia-ustecka.pl/ustka/... . 6 lutego o godz. 17 w sali Urzędu Miasta Ustka odbędzie się spotkanie organizowane przez Urząd Morski w Słupsku Relacja filmowa.

Bieżące plany i działania usteckiego Ratusza

Bieżące plany i działania usteckiego Ratusza

8. WNIOSKI DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO: Odpowiadając na zawiadomienie Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie przystąpienia do sporządzenia nowego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego oraz sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitarnego Trójmiasta, stanowiącego część planu zagospodarowania przestrzennego województwa, Gmina Miasto Ustka złożyła do planu województwa pomorskiego następujące wnioski: 1) Przebudowa wejścia do portu morskiego poprzez wydłużenie falochronu wschodniego oraz wydłużenie i przesunięcie falochronu zachodniego w kierunku zachodnim.2) Lokalizacja terminala promowego o  formule pasażersko-samochodowej w związku z wnioskiem dotyczącym przebudowy wejścia do portu morskiego.Lokalizacja funkcji terminalu promowego musi przewidzieć parametry dla jednostek promowych obsługujących ruch na wodach Bałtyku (z krajami skandynawskimi).3) Budowa drogi dojazdowej do portu morskiego, stanowiącej przedłużenie planowanego łącznika (ul. Słupska – ul. Darłowska), poprzez ul. Zubrzyckiego oraz funkcje drogowe wyznaczone w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. Uroczysko (1.KD-Z, 2.1.KD-L, 11.KD-D) – celem obsługi funkcji gospodarczych portu, w tym terminala promowego.4) Budowa lądowiska dla helikopterów w granicach portu morskiego dla obsługi m.in. funkcji ratownictwa morskiego, transportu sanitarnego, funkcji turystycznych.5) Wyznaczenie korytarza komunikacyjnego dla budowy drogi szybkiego ruchu, na odcinku Ustka – Słupsk – Bytów – Chojnice – Człuchów – Bydgoszcz, aktywizującej gospodarczo tereny zachodniej ściany województwa pomorskiego i portu morskiego w Ustce.6) Budowa Zintegrowanego Węzła Komunikacyjnego w centrum miasta Ustka na terenach okołokolejowych (przy ul. Portowej).7) Budowa łącznika komunikacyjnego pomiędzy drogami: drogą krajową nr 21 i drogą wojewódzką 203 w dwóch wariantach określonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustka, komunikującego obszary położone na terenie gminy Ustka i miasta Ustka.8) Rewitalizacja linii kolejowej 405 na odcinku Szczecinek – Ustka (port) wraz z jej elektryfikacją na odcinku Szczecinek – Słupsk.9) Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Słupsk – Gdynia Chylonia poprzez budowę linii dwutorowej, komunikującej tereny subregionu słupskiego ze stolicą województwa pomorskiego.10) Wyznaczenie lokalizacji dla potrzeb budowy regionalnego portu lotniczego, obsługującego ruch pasażerski i przewozy cargo, celem ożywienia turystyczno-gospodarczego zachodniej części woj. pomorskiego.11) Budowa portu jachtowego przy basenie rybackim lub alternatywnie w okolicy trzeciego mola. kamery Ustka              2. NOWY DOM KULTURY: Zostanie sporządzone zagospodarowanie fragmentu terenu Placu Wolności, które będzie ilustrować lokalizację przyszłego Domu Kultury z planowanym usytuowaniem obiektu kubaturowego od strony ul. Piłsudskiego w miejscu obecnego terenu zielonego i  placu parkingowego. Przygotowane materiały zostaną zaprezentowane Mieszkańcom na specjalnie zorganizowanym w tym celu spotkaniu, o terminie którego powiadomimy osobną informacją na stronie internetowej. W dniu 23.01.2015r. odbyło się spotkanie ws. lokalizacji nowego Domu Kultury. Naczelnik Wydziału GP przekazał Naczelnikowi RIE opracowane mapy ze wskazaniem dwóch wariantów jego lokalizacji w okolicy Placu Wolności (jeden z wykorzystaniem terenu gazowni, a drugi w całości na terenie Gminy Miasto Ustka). Mapa z wykorzystaniem terenu gazowni i mapa bez wykorzystania terenu gazowni. 3. ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE DOTYCZĄCE WYJAZDU Z UL. WALKI MŁODYCH: W marcu 2015 roku Mieszkańcom Osiedla Walki Młodych przedstawione zostaną warianty rozwiązań komunikacyjnych, dotyczących wyjazdu z ul. Walki Młodych do ul. Wilczej lub ulicą Nową do ul. Zubrzyckiego wraz z rozwiązaniami problemu parkowania w tym rejonie miasta. 4. ZMIANA GRANIC UZDROWISKA: Aktualnie prowadzone są rozmowy z władzami innych miast uzdrowiskowych, których obszar uzdrowiskowy stanowi tylko fragment terenu całego miasta. Ich doświadczenie w tym temacie jest nam potrzebne dla przeprowadzenia podobnej procedury w Ustce, która obecnie w całości jest objęta strefami ochrony uzdrowiskowej. Wyłączenie części obszaru miasta z uzdrowiska ma na celu gospodarcze uaktywnienie zachodniej strony Ustki  i tym samym uzyskanie większych wpływów finansowych do budżetu miejskiego. Od strony prawnej tematem zajmuje się Radca Prawny. W dniu 26.01.2015r. odbyło się spotkanie w sprawie zmiany granic uzdrowiska. W obecności Burmistrza Miasta Ustka Jacka Graczyka i P. Tomasza Ołdytowskiego (specjalisty od uzdrowisk i autora operatu uzdrowiskowego) ustalono, że podjęte zostaną rozmowy z Gminą Ustka ws. określenia działań zmierzających do ograniczenia od strony zachodniej strefy C uzdrowiska.

Zaproszenie na konsultacje społeczne w lutym 2015

Zaproszenie na konsultacje społeczne w lutym 2015

 kamery Ustka Burmistrz Miasta Ustka Jacek Graczyk zaprasza wszystkich Mieszkańców na otwarte konsultacje, które odbędą się w lutym. Ratusz zaplanował łącznie trzy spotkania. Liczymy na Państwa obecność.   3 lutego o godz. 18 w sali narad Urzędu Miasta Ustka przy ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 3 odbędzie się spotkanie dotyczące organizacji sezonu letniego, kalendarza imprez i planowanych działań promocyjnych. Zobacz proponowany plan pracy  4 lutego o godz. 17 w sali narad Urzędu Miasta Ustka przy ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 3 odbędzie się spotkanie dotyczące remontu ulicy Darłowskiej, podczas którego będzie można zapoznać się z dokumentacją techniczną inwestycji. Zapoznaj się z projektem przebudowy drogi nr 203 (projekt w trakcie realizacji) Załącznik 1 Załącznik 2 6 lutego o godz. 17 w sali narad Urzędu Miasta Ustka przy ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 3 odbędzie się spotkanie dotyczące realizowanej przez Urząd Morski w Słupsku inwestycji polegającej na budowie modułów siedliskowych (tzw. sztucznej rafy). Dyskusja dotyczyć będzie harmonogramu prac i ewentualnych utrudnień na plaży.  Filmy i zdjęcia dotyczące budowanej rafy w linkach poniżej (konsultacje z 2010 r ) Sztuczna rafa na plaży w Ustce Sztuczna rafa w Ustce - konsultacje społeczne.    Ustka kamery

 • Maj 2015 - przegląd Ratuszowy

  poniedziałek, 18, maj 2015 18:52
 • Ratuszowe wieści - kwiecień 2015

  środa, 15, kwiecień 2015 20:04
 • Wniosek o utworzenie zespolonego...

  środa, 25, marzec 2015 11:31
 • Informacja o pracy Burmistrza Ustki...

  poniedziałek, 23, marzec 2015 08:27
 • Ratuszowe wieści - Marzec 2015

  piątek, 06, marzec 2015 14:37
 • Ratuszowe wieści - Luty 2015

  środa, 04, luty 2015 21:24
 • Organizacji sezonu letniego 2015 -...

  wtorek, 03, luty 2015 15:21
 • Relacje z sesji Rady miasta Ustka...

  sobota, 31, styczeń 2015 10:01
 • Bieżące plany i działania usteckiego...

  środa, 28, styczeń 2015 21:18
 • Zaproszenie na konsultacje społeczne w...

  poniedziałek, 26, styczeń 2015 23:08

 

 

WYDZIAŁOWY REJESTR UMÓW I POROZUMIEŃ
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
2015

L.p.

Numer
umowy/
porozumienia 

Data zawarcia
umowy/
porozumienia

Nazwa podmiotu, z którym Gmina
Miasto Ustka zawarła umowę/
porozumienie  

Przedmiot umowy/porozumienia

Wartość umowy/
porozumienia
(PLN brutto)

Okres zawarcia
umowy/
porozumienia
1
PR.272.1.2015

22.01.2015
Adrian Radomski
Reklama miasta na autobusach przewożnika
15.498,00 styczeń 2015 - 31 czerwca 2015
2
PR.272.2.2015
23.01.2015 Hubert Bierndgarski Współpraca w zakresie dokumentowania fotograficznego i video spotkań i przedsięwzięć z udziałem Burmistrza Miasta Ustka, wydarzeń promocyjnych oraz inwestycji
10.800,00

styczeń 2015- 31 grudnia 2015 

3 PR.272.3.2015 28.01.2015 Grzegorz Niwiński Promocja Miasta Ustka podczas imprez sportowych (maratonów) 1.650,00 styczeń-czerwiec 2015r.
4 PR.272.4.2015 12.02.2015 Zakłd Poligraficzny "Grawipol" Projektowanie i drukowanie materiałów promocyjno-informacyjnych miasta Ustka 5.700,00 12 luty 2015- 31 grudnia 2015
5 PR.272.5.2015 19.02.2015 Feliks Karnicki Współpraca w zakresie promocji wraz z wydzierżawieniem terenu na promenadzie (Soczysta Ustka) 3.075,00 19 luty 2015 - 31 grudnia 2015
6 PR.272.6.2015 02.03.2015 Krzysztof Szpot Dofinansowanie nagrania płyty zespołu One Moment pt. "Zocha" oraz koncert zespołu w sezonie letnim na promenadzie nadmorskiej 5.350,00 2 marzec - 31 sierpnień 2015
7 PR.272.7.2015 02.03.2015 Arkadiusz Gryko "AG Media" Wkładka samorządowa w miesięczniku "Goniec Ustecki" 23.370,00 2 marzec - 31 grudzień 2015
8 PR.272.8.2015 06.03.2015 ARTNET Świadczenie usług teleinformatycznych (system powiadamiania SMS) 6.150,00 marzec - 31 grudzień 2015
9 PR.272.9.2015 10.03.2015 LOT "Ustka i Ziemia Słupska"  Promocja Gminy Miasto Ustka poprzez wydanie Informatora Turystycznego "Ustka na Fali" o mieście i najbliższej okolicy (wydanie, skład, druk, dystrybucja) 15.000,00 10 marzec - czerwiec 2015
10 PR.272.10.2015 19.03.2015 Tomasz Iwański Wykonanie zdjęć reklamowych do akcji billboardowej "ustka na fali" 1.320,00 23 marzec 2015
11 PR.272.11.2015 25.03.2015 TVN Media Sp. z o.o. Emisja billboardów sponsorskich w TVN24 28.250,00 1 kwietnia 2015- 30 kwietnia 2015
12 PR.272.12.2015 30.03.2015 Stroer Media Sp. z o.o. Kampania reklamowa miasta w Katowicach, Łodzi, poznaniu, Warszawie, Wrocławiu 39.352,62 1 kwietnia 2015 - 30 kwietnia 2015
13 PR.272.13.2015 22.04.2015 Agenja Reklamowa PromoDesign Dostawa materiałów promocyjnych 20.172,00 22 kwietnia 2015 - 6 maja 2015
14 PR.272.14.2015 04.05.2015 PORT-Film Kino na leżakach (08.07.2015 oraz 04.08.2015) 3.690,00 8 lipca 2015; 4 sierpnia 2015
15 PR.272.15.2015   osoba fizyczna Koncert zespołu Pearl Harbor 3.170,00 25 lipca 2015
16 PR.272.16.2015 10.06.2015 TWISTER tomasz Wawrowski Dzierżawa terenu o pow. do 1800 m2 na plazy wschodniej z przeznaczeniem pod działalność centrum plażowo-rozrywkowego 221.400,00 1 lipca 2015, 2016, 2017 - 31 sierpnia 2015, 2016, 2017
17 PR.272.17.2015 06.05.2015 osoba fizyczna Koncert zespołu BAKSHISH 9.341,00 11 lipca 2015
18 PR.272.18.2015 18.05.2015 Press Service Monitoring Mediów Sp. z o.o. Monitoring mediów 4.218,90 1 czerwca 2015-31.12.2015
19 PR.272.19.2015 18.05.2015 Dystrybutor ZIAJA - Krzysztof Skrzypek Dzierżawa terenu na Promenadzie Nadmorskiej 16 m2 30.000,00 15 czerwca 2015 - 31 sierpnia 2015
20 PR.272.20.2015 18.05.2015 ZIAJA Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o. Zakup nagród do programu "Karnet Wakacyjny" 7.500,00 18 maja 2015 - 31 sierpnia 2015
21 PR.272.21.2015 18.05.2015 Remigiusz Jakiełajtis Dzierżawa terenu na Promenadzie Nadmorskiej 9 m2 8.080,00 15 czerwca 2015 - 31 sierpnia 2015
22 PR.272.22.2015 18.05.2015 Remigiusz Jakiełajtis Zakup nagród do programu "karnet wakacyjny" 3.030,00 18 maja 2015 - 15 sierpnia 2015
23 PR.272.23.2015 22.05.2015 osoba fizyczna Koncert zespołu Parafraza 3.505,00 10 lipca 2015
24 PR.272.24.2015 24.05.2014 Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Sztuki Alternatywney Y Niezależney Qurzajka Koncert zespołu The Silver Shine 5.000,00 10 lipca 2015
25 PR.272.25.2015   Paweł Walczak Agencja Koncertowo - Wydawnicza VIP Koncert zespołu Elektryczne Gitary 8.999,91 15 sierpnia 2015
25/1 PR.272.25/1.2015   osoba fizyczna Koncert zespołu Elektryczne Gitary 5.500,00 15 sierpnia 2015
25/2 PR.272.25/2.2015   osoba fizyczna Koncert zespołu Elektryczne Gitary 2.400,00 15 sierpnia 2015
25/3 PR.272.25/3.2015   osoba fizyczna Koncert zespołu Elektryczne Gitary 2,400,00 15 sierpnia 2015
25/4 PR.272.25/4.2015   osoba fizyczna Koncert zespołu Elektryczne Gitary 2.400,00 15 sierpnia 2015
25/5 PR.272.25/5.2015   osoba fizyczna Koncert zespołu Elektryczne Gitary 2.400,00 15 sierpnia 2015
25/6 PR.272.25/6.2015   osoba fizyczna Koncert zespołu Elektryczne Gitary 2.400,00 15 sierpnia 2015
25/7 PR.272.25/7.2015   osoba fizyczna Koncert zespołu Elektryczne Gitary 500,00 15 sierpnia 2015
26 PR.272.26.2015 29.05.2015 Surex Firma Rodzinna Ryszard Suzdalewicz Usługi pirotechniczne 16.000,00 11 lipca 2015
27 PR.272.27.2015 29.05.2015 Mirosław Kwiatek TRIPLEX Przedsiebiorstwo Wielobranżowe Usługi pirotechniczne 16.000,00 11 lipca 2015
28 PR.272.28.2015 29.05.2015 osoba fizyczna Koncert zespołu Jary OZ 8.200,00 10 lipca 2015
29 PR.272.29.2015 03.06.2015 Kompania Piwowarska S.A. Sponsorowanie Lech Fire Festiwal 369.000,00 lipiec 2015, 2016, 2017
30 PR.272.30.2015 05.06.2015 MediaNet-TV Production Realizacja i wyprodukowanie 1 odcinka filmowego cyklu pt.: "Turystyczna jazda" wraz z emisją w TVP Kraków oraz w TVP Regionalna 10.086,00 5 czerwca 2015 - 28 czerwca 2015
31 PR.272.31.2015 11.06.2015 Kozak Dance Nagłośnienie i oświetlenie imprez o mocy do 30 KW 18.500,00 11 czerwca - 31 grudnia 2015
32 PR.272.32.2015 09.06.2015 TOURTREND Sp. z o.o. Współpraca między miastem a TOURTREND  w zakresie usług reklamowych (barter) 6.150,00 1 czerwca 2015 - 14 sierpnia 2015
33 PR.272.33.2015   Polańska Art Production Nagłośnienie i oświetlenie imprez o mocy pow. 30 KW 25.600,00 lipiec, sierpień 2015
34 ANULOWANO          
35 PR.272.35.2015 24.06.2015 Biuro Lokalnych Wycieczek "Wehikuł czasu" Współorganizacja imprezy pn. "Wakacje z duchami" 16.670.00 lipiec 2015
36 PR.272.36.2015 24.06.2015 Visual Sensation Laser Shows & Technologies Jarosław Nadolny Autorski 15 minutowy pokaz laserowy 28.782,00 10 lipca 2015
37            
38 PR.272.38.2015 25.06.2015 Arkadiusz Gryko Organizacja imprezy pn. "Uśmiechnięte Ustka" 14.993,00 4 lipca 2015
39            
40 PR.272.40.2015 07.07.2015 osoba fizyczna Zabezpieczenie i nadzór elektryczny podczas imprez 5.500,00 lipiec, sierpień 2015
41 PR.272.41.2015 08.07.2015 osoba fizyczna Zabezpieczenie techniczne pokazu laserowego w dniu 10 lipca 2015 1.400,00 lipiec 2015

 

WYDZIAŁOWY REJESTR UMÓW I POROZUMIEŃ
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
2015

L.p.

Numer
umowy/
porozumienia 

Data zawarcia
umowy/
porozumienia

Nazwa podmiotu, z którym Gmina
Miasto Ustka zawarła umowę/
porozumienie  

Przedmiot umowy/porozumienia

Wartość umowy/
porozumienia
(PLN brutto)

Okres zawarcia
umowy/
porozumienia
1 GN.272.3.2015 15.01.2015r.

Pracownia Usług Geodezyjnych "GEOMETRA" Stanisław Berliński, 76-270 Ustka, ul. Marynarki Polskiej 79

Świadczenie usług geodezyjnych na rzecz Gminy Miasto Ustka w 2015r.

do 25.000,00

od 15.01.2015r.

do 31.12.2015r.

2 GN.272.1.2015 16.01.2015r.

"AGORA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-732 Warszawa, ul. Czerska 8/10

Publikacja ogłoszeń prasowych na rzecz Gminy Miasto Ustka w 2015r.

do 19.000,00

od 16.01.2015r.

do 31.12.2015r.

3 GN.272.2.2015 02.02.2015r. Przedsiębiorstwo "INTER G" Krystyna Ginter, 76-270 Ustka, ul. Mickiewicza 19 Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości na rzecz Gminy Miasto Ustka w 2015r. do 30.000,00

od 02.02.2015r.

do 31.12.2015r.

4 GN.6811.1.2015 23.02.2015r. Przedsiębiorstwo "INTER G" Krystyna Ginter, 76-270 Ustka, ul. Mickiewicza 19 Wykonanie rzutu lokalu mieszkalnego  500,00

od 23.02.2015r.

do 09.03.2015r.

5 GN.6811.2.2015 08.05.2015r.

Grzegorz Lachowicz Zakład Usług Ogólnobudowlanych BUD-LAND, 76-200 Słupsk, ul. Banacha 10A/22

Wykonanie aktualizacji inwentaryzacji budynku polożonego w Ustce przy ul. Żeromskiego 8 369,00 od 08.05.2015r.      do 22.05.2015r.
6 GN.6811.3.2015 07.07.2015r.

Grzegorz Lachowiczzakład Usług Ogólnobudowlanych BUD-LAND, 76-200 Słupsk, il. Banacha 10A/22

Wykonanie aktualizacji inwentaryzacji lokalu mieszkalnego w budynku położonym w Ustce przy ul. Walki Młodych 6 369,00

od 08.07.2015r.

do 15.07.2015r.

WYDZIAŁOWY REJESTR UMÓW I POROZUMIEŃ
Wydział Gospodarki Przestrzennej
2015

L.p.

Numer
umowy/
porozumienia 

Data zawarcia
umowy/
porozumienia

Nazwa podmiotu, z którym Gmina
Miasto Ustka zawarła umowę/
porozumienie  

Przedmiot umowy/porozumienia

Wartość umowy/
porozumienia
(PLN brutto)

Okres zawarcia
umowy/
porozumienia
1 Aneks nr 1 do umowy GP/2/2013 z dnia 06.08.2013r. 28.01.2015r. Witold Sikorski Autorska Pracownia Projektowa "FORUM" opracowanie MPZP Centrum 1A - do 10.03.2015r.
2

Umowa Nr GP/1/2015

22.06.2015r.

Przedsiębiorstwo Projektowo-Realizacyjne "DOM" Sp. z o.o. reprezentowane przez Prezesa - Marię Kiełb-Stańczuk z siedzibą ul. Kościuszki 36G, 83-200 Starogard Gdański

 

opracowanie MPZP GRUNWALDZKA A 14.760,00 zł

do 30.11.2016r.

3 Aneks Nr 2 do umowy GP/3/2012 z dnia 28.02.2012r. 30.06.2015r. Anna Talaga-Mikiprowicz - Pracownia Studiów Architektonicznych i Planowania "ATA" z siedzibą w Elblągu 82-300 przy ul. Trybunalskiej 23/1, reprezentowana przez pełnomocnika Dominika Mikiprowicza. opracowania MPZP Kościelniaka i okolice - do 31.12.2015r.

 

 

WYDZIAŁOWY REJESTR UMÓW I POROZUMIEŃ
Wydział Rozwoju Lokalnego i Integracji Europejskiej
2015

L.p.

Numer
umowy/
porozumienia 

Data zawarcia
umowy/
porozumienia

Nazwa podmiotu, z którym Gmina
Miasto Ustka zawarła umowę/
porozumienie  

Przedmiot umowy/porozumienia

Wartość umowy/
porozumienia
(PLN brutto)

Okres zawarcia
umowy/
porozumienia
1 RIE/1/2015 22.01.2015 Lider Project Sp. z o.o. Poznań Przeprowadzenie i przygotowanie dokumentu dotyczącego delimitacji obszarów zdegradowanych w Mieście Ustka.

17 220,00 zł brutto

22.01.2015 - 15.04.2015
2 RIE/2/2015 13.04.2015 osoba fizyczna usługi tłumaczeniowe nie więcej niż 2 000,00 zł brutto

20.04.2015 - 18.05.2015

3 RIE/3/2015 13.04.2015 Marek Jakimowicz "Biuro Ogłoszeń i Promocji Unipress" 

Zakup i dostawa materiałów konferencyjnych dla uczestników III Kongresu Współpracy Lokalnej w Ustce realizowanego w dniach 14-15 maja 2015r.

9 228,94 zł brutto 13.04.2015 - 07.05.2015
4 RIE/4/2015 21.04.2015 Łukasz deLubicz-Szeliski, Hotel Grand Lubicz, UZDROWISKO USTKA, Sp. ZO.O. Kompleksowa obsługa III Kongresu Współpracy lokalnej w Ustce realizowanego w dniach 14-15 maja 2015r. w ramach Projektu PI Od partnerstwa do kooperacji" 80 047,25 zł brutto 21.04.2015 - 15.05.2015
5 RIE/5/2015 15.05.2015 osoba fizyczna Wystąpienie w charakterze facylitatora na panelu dyskusyjnym podczas III Kongresu Współpracy Lokalnej 1 100,00 zł brutto 14.05.2015 - 14.05.2015
6 RIE/6/2015 14.05.2015 osoba fizyczna Wystąpienie w charakterze prelegenta podczas II sesji plenarnej podczas III Kongresu Współpracy Lokalnej 1 000,00 zł brutto 14.05.2015 - 14.05.2015
7 RIE/7/2015 14.05.2015 Marcin Dadel "Pracownia Dadela" Wystąpienie w charakterze prelegenta podczas I sesji plenarnej podczas III Kongresu Współpracy Lokalnej 1 000,00 zł brutto 14.05.2015 - 14.05.2015
8 RIE/8/2015 14.05.2015 osoba fizyczna Wystąpienie w charakterze facylitatora na panelu dyskusyjnym podczas III Kongresu współpracy Lokalnej 1 100,00 zł brutto 14.05.2015 - 14.05.2015
9 RIE/9/2015 14.05.2015 osoba fizyczna Wystąpienie w charakterze facylitatora na panelu dyskusyjnym podczas III Kongresu Współpracy Lokalnej 1 100,00 zł brutto 14.05.2015 - 14.05.2015
10 RIE/10/2015 14.05.2015 Romana Krzewicka "Kuźnia Pasji Romana Krzewicka" Wystąpienie w charakterze osoby prowadzącej III Kongres Współpracy Lokalnej 1 500,00 zł brutto 14.05.2015 - 14.05.2015
11 RIE/11/2015 14.05.2015 osoba fizyczna Wystąpienie w charakterze facylitatora na panelu dyskusyjnym podczas III Kongresu Współpracy Lokalnej 1 100,00 zł brutto 14.05.2015 - 14.05.2015
12 RIE/12/2015 14.05.2015 osoba fizyczna Wystąpienie w charakterze prelegenta podczas II sesji plenarnej podczas III Kongresu Współpracy Lokalnej 1 000,00 zł brutto 14.05.2015 - 14.05.2015
13 RIE/13/2015 14.05.2015 osoba fizyczna Wystąpienie w charakterze prelegenta podczas II sesji plenarnej podczas III Kongresu Współpracy Lokalnej 1 000,00 zł brutto 14.05.2015 - 14.05.2015
14 RIE/14/2015 14.05.2015 osoba fizyczna Wystąpienie w charakterze facylitatora na panelu dyskusyjnym podczas III Kongresu Współpracy Lokalnej 800, 00 zł brutto 14.05.2015 - 14.05.2015
15 RIE/15/2015 14.05.2015 osoba fyzyczna Wystapienie w charakterze facylitatora na panelu dyskusyjnym podczas III Kongresu Współpracy Lokalnej 1 100,00 zł brutto 14.05.2015 - 14.05.2015
16 RIE/16/2015 14.05.2015 osoba fizyczna Wystapienie w charakterze facylitatora na panelu dyskusyjnym podczas III Kongresu Współpracy Lokalnej 1 200,00 zł brutto 14.05.2015 - 14.05.2015
17 RIE/17/2015 14.05.2015 osoba fizyczna Wystapoienie w charakterze facylitatora na panelu dyskusyjnym podczas III Kongresu Współpracy Lokalnej 1 000,00 zł brutto 14.05.2015 - 14.05.2015
18 RIE/18/2015 14.05.2015 Tomasz Schimanek "TiS Tomasz Schimanek" Wystapienie w charakterze facylitatora na panelu dyskusyjnym podczas III Kongresu Współpracy Lokalnej 1 200,00 zł brutto 14.05.2015 - 14.05.2015
19 RIE/19/2015 15.05.2015 osoba fizyczna Wystapienie w charakterze osoby prowadzacej III Kongres Współpracy Lokalnej 1 500,00 zł brutto 14.05.2015 - 14.05.2015
20 RIE/20/2015 14.05.2015 osoba fizyczna Wystapienie w charakterze facylitatora na panelu dyskusyjnym podczas III Kongresu Współpracy Lokalnej 1 200,00 zł brutto 14.05.2015 - 14.05.2015
21 RIE/21/2015 14.05.2015 osoba fizyczna Wystapienie w charakterze facylitatora na panelu dyskusyjnym podczas III Kongresu Współpracy Lokalnej 1 200,00 zł brutto 14.05.2015 - 14.05.2015
             

WYDZIAŁOWY REJESTR UMÓW I POROZUMIEŃ
Wydział Obsługi Informatycznej
2015

L.p.

Numer
umowy/
porozumienia 

Data zawarcia
umowy/
porozumienia

Nazwa podmiotu, z którym Gmina
Miasto Ustka zawarła umowę/
porozumienie  

Przedmiot umowy/porozumienia

Wartość umowy/
porozumienia
(PLN brutto)

Okres zawarcia
umowy/
porozumienia
1 3/2015/I 09.01.2015 InterArena Mariusz Grabowski Umowa na świadczenie usług internetowych w dostępie radiowym 840,00 01.01.2015-
31.12.2015
2 INFO/1/2015 09.01.2015 Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Kartograficzne OPEGIEKA Sp. z o.o. Umowa na asystę techniczą i konserwację systemu SIT 5.948,28 01.01.2015-
30.06.2015
3 INFO/2/2015 09.01.2015 Comserwis Spółka Jawna D.Mierzwa&P.Koski Umowa na świadczenie usługi wsparcia technicznego dla systemów informatycznych 15.498,00 02.01.2015-
31.12.2015
4 INFO/3/2015 14.01.2015 Technika Service Gibała Henryk Umowa na asystę techniczną systemów w Urzędzie Stanu Cywilnego 3.690,00 01.01.2015-
31.12.2015
5 INFO/4/2015 14.01.2015 Zink Serwis Sp. zo.o. Umowa na świadczenie usług streamingowych z kamer miasta 9.600,00 01.01.2015-
31.12.2015
6  - 08.04.2015 LARSEN S.C. Tomasz Laskowski, Karolina Boratyńska Porozumienie w sprawie zasad umieszczenia i korzystania z kamery na wieży widokowej -

08.04.2015-
07.04.2018

7 MK/BR/3/2015 07.04.2015 Madkom SA Umowa na dzierżawę systemu SIDAS Broker 3.075,00 13.04.2015-
12.04.2016
8 MK/EZD/16/2015 07.04.2015 Madkom SA Umowa na modernizację i konserwację Systemu SIDAS EZD 10.031,19 13.04.2015-
12.04.2016
9 - 07.04.2015 Madkom SA Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - 13.04.2015-
12.04.2016
10 MK/BIP/22/2015 07.04.2015 Madkom SA Umowa na dzierżawę systemu SIDAS BIP 2.309,20 13.04.2015-
12.04.2016
11 INFO.5.2015 17.06.2015 LOGONET Sp. z o.o. Umowa na wykonanie dodatkowych funkcjonalności na stronie internetowej Miasta Ustka 1.107,00 30.06.2015

WYDZIAŁOWY REJESTR UMÓW I POROZUMIEŃ
Wydział Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Organizacyjnych
2015

L.p.

Numer
umowy/
porozumienia 

Data zawarcia
umowy/
porozumienia

Nazwa podmiotu, z którym Gmina
Miasto Ustka zawarła umowę/
porozumienie  

Przedmiot umowy/porozumienia

Wartość umowy/
porozumienia
(PLN brutto)

Okres zawarcia
umowy/
porozumienia
1

SOA.272.1.2015

09.01.2015 ELSER Witold Muchnicki, ul. Marii Konopnickiej 18/2, 76-200 Słupsk Nadzór techniczny, przegląd i konserwacja systemu alarmowego włamania i napadu na obiektach:
1) budynek Urzędu Miasta Ustka
2) budynek Straży Miejskiej w Ustce
3) obiekt Centrum Pomocy Dzieciom w Ustce przy ul. Wróblewskiego 7
10.184,40 zł 09.01.2015-31.12.2015
2

SOA.272.2.2015

09.01.2015 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne "PILAWA" Eugeniusz Pilawa
78-100 Kołobrzeg, ul. Tęczowa 1
Konserwacja platformy schodowej V64 dla niepełnosprawnych, numer fabryczny 06803 4.132,80 zł

09.01.2015-31.12.2015

3 SOA.272.3.2015 09.01.2015 Zakład Usług Teleradiomechaniki "TELZAL" Lech Orlikowski, Zbigniew Zeniuk, Andrzej Szewczyk, 76-200 Słupsk, ul. mjr. H. Sucharskiego 81 Konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej centrali telefonicznej zainstalowanej w siedzibie Urzędu Miasta Ustka 7.675,20 zł 09.01.2015-31.12.2015
4 SOA.272.4.2015 09.01.2015 Zakład Konsultingowo-Szkoleniowy "Ochrona Pracy" Bronisław Parzy 76-200 Słupsk, ul. Szczecińska 64/109 Świadczenie usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej 8.856,00 zł 09.01.2015-31.12.2015
5 SOA.272.5.2015 19.01.2015 Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW", ul. Raabego 13, 02-793 Warszawa Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Ustka w 2015 roku.

 34.788,00 zł

21.01.2015-20.01.2016
6 SOA.272.6.2015 05.02.2015 "REK" Jerzy Jurkiewicz, ul. Chobolańska 57, 71-023 Szczecin Dzierżawa mechanizmu zegarowego, znajdującego się na wieży Urzędu Miasta Ustka 3.291,48 zł 05.02.2015-31.12.2015
7 SOA.272.7.2015 11.02.2015 Hurtownia OPTIM P. Krupka, ul. Małopolska 26, 77-200 Miastko Zakup artykułów biurowych, papierniczych, piśmienniczych dla UM Ustka i CPDz w Ustce

 23.359,11 zł

11.02.2015-31.12.2015
8 SOA.272.8.2015 11.02.2015 MTL System T. Lachowicz, ul. Babimojska 9, 54-426 Wrocław Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu informatycznego UM Ustka w 2015 r. 31.615,35 zł 11.02.2015-31.12.2015
9 SOA.272.9.2015 16.02.2015 SIMBHP Sp. jawna, S. Małecki, I. Mikucki, ul. Borchardta 35, 76-200 Słupsk Dostawa środków czystości i artykułów toaletowych w 2015 r. 14.701,10 zł 16.02.2015-31.12.2015
10 SOA.272.10.2015 12.03.2015 Falck Medycyna Spółka z o.o., Warszawa - Centrum Medyczne Falck Ustka, ul. Kopernika 18, 76-270 Ustka Profilaktyczna opieka medyczna nad pracownikami UM Ustka 6.960,00 zł 01.04.2015-31.03.2016
11 SOA.272.11.2015 10.04.2015 AG Logistic Arkadiusz Gołębiewski,
ul. Koszalińska 7/5, 76-200 Słupsk
Nadzór inwestorski podczas realizacji robót budowlanych:
1/ remont i konserwacja ogrodzenia wokół posesji UM Ustka
2/ wykonanie izolacji przeciwwodnej pionowej budynku UM Ustka
3.300,00 zł

w trakcie realizacji robót budowlanych:
20.04.2015-06.07.2015

12 SOA.272.12.2015 17.04.2015 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MARBUD Jan Dobrzyń, ul. Przemysłowa 128, 76-200 Słupsk Wykonanie remontu i konserwacji ogrodzenia wokół posesji Urzędu Miasta Ustka 65.804,91 zł 20.04.2015-29.05.2015
13 SOA.272.13.2015 23.04.2015 BUD - MAX Michał Więcek, ul. Jesionowa 41, 76-200 Słupsk Wykonanie izolacji przeciwwodenej pionowej ścian fundamentowych i ścian piwnic Urzędu Miasta Ustka 48.219,25 zł 04.05.2015-06.07.2015
14 CPRBES/12029577/2015 09.07.2015

Orange Polska Spółka AkcyjnaAl. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

Świadczenie usługi ISDN ok. 32.000,00 zł (2 lata) 01.08.2015-31.07.2017

 

 

WYDZIAŁOWY REJESTR UMÓW ZLECEŃ I O DZIEŁO
Wydział Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Organizacyjnych
2015

L.p.

Nr umowy/ porozumienia

Data zawarcia umowy/ porozumienia Nazwa podmiotu, z którym Gmina Miasto Ustka zawarła umowę/porozumienie Przedmiot umowy/ porozumienia Wartość umowy/ porozumienia (PLN brutto) Okres zawarcia umowy/ porozumienia
1 Nr 2150.01.2015 19.01.2015 Urszula Jachman Czynności w ramach prac Społecznej Komisji Mieszkaniowej- rozpatrywanie wniosków o przydział lokalu mieszkalnego na terenie miasta Ustka

15,00zł
(za wniosek)

19.01.2015-31.12.2015
2 Nr 2151.02.2015 19.01.2015 Halina Deja Czynności w ramach prac Społecznej Komisji Mieszkaniowej- rozpatrywanie wniosków o przydział lokalu mieszkalnego na terenie miasta Ustka

15,00zł
(za wniosek)

19.01.2015-31.12.2015
3 Nr 2151.03.2015 19.01.2015 Katarzyna Zblewska Czynności w ramach prac Społecznej Komisji Mieszkaniowej- rozpatrywanie wniosków o przydział lokalu mieszkalnego na terenie miasta Ustka

15,00zł
(za wniosek)

19.01.2015-31.12.2015
4 Nr 2151.04.2015 06.02.2015 Patrycja Boksa Dostarczanie-roznoszenie korespondencji UM z Wydz. FN - podatek od nieruchomości 2015 3,50 zł brutto za szt. 06.02.2015-27.02.2015
5 Nr 2151.05.2015 06.02.2015 Małgorzata Bogusz Dostarczanie-roznoszenie korespondencji UM z Wydz. FN - podatek od nieruchomości 2015 3,50 zł brutto za szt. 06.02.2015-27.02.2015
6 Nr 2151.06.2015 06.02.2015 Krzysztof Bokacz Dostarczanie-roznoszenie korespondencji UM z Wydz. FN - podatek od nieruchomości 2015 3,50 zł brutto za szt. 06.02.2015-27.02.2015
7 Nr 2151.07.2015 06.02.2015 Mariola Biernat Dostarczanie-roznoszenie korespondencji UM z Wydz. FN - podatek od nieruchomości 2015 3,50 zł brutto za szt. 06.02.2015-27.02.2015
8 Nr 2151.08.2015 06.02.2015 Zenon Brożek Dostarczanie-roznoszenie korespondencji UM z Wydz. FN - podatek od nieruchomości 2015 3,50 zł brutto za szt. 06.02.2015-27.02.2015
9 Nr 2151.09.2015 06.02.2015 Monika Lewandowska Dostarczanie-roznoszenie korespondencji UM z Wydz. FN - podatek od nieruchomości 2015 3,50 zł brutto za szt. 06.02.2015-27.02.2015
10 Nr 2151.10.2015 06.02.2015 Jolanta Maziec Dostarczanie-roznoszenie korespondencji UM z Wydz. FN - podatek od nieruchomości 2015 3,50 zł brutto za szt. 06.02.2015-27.02.2015
11 Nr 2151.11.2015 06.02.2015 Magdalena Zdrojewska Dostarczanie-roznoszenie korespondencji UM z Wydz. FN - podatek od nieruchomości 2015 3,50 zł brutto za szt. 06.02.2015-27.02.2015
12

Nr 2150.12.2015

04.05.2015 Małgorzata Bogusz Urządzanie lokali wyborczyk, obsługa komisji wyborczych i pełnienie dyżuru w związku z wyborami Prezydenta RP  400,00 zł brutto  09.05.2015-10.05.2015
13 Nr 2150.13.2015 04.05.2015 Krzysztof Bokacz Urządzanie lokali wyborczych, obsługa komisji wyborczych i pełnienie dyżuru w związku z wyborami Prezydenta RP 400,00 zł brutto 09.05.2015-10.05.2015
14 Nr 2150.14.2015 04.05.2015 Zenon Brożek Osługa komisji wyborczych i pełnienie dyżuru w związku z wyborami Prezydenta RP 300,00 zł brutto 09.05.2015-10.05.2015
15 Nr 2150.15.2015 04.05.2015 Krystyna Drapała Dyżur w UM w związku z wyborami Prezydenta RP 200,00 zł brutto do 11.05.2015
16 Nr 2150.16.2015 04.05.2015 Teresa Gruszczyńska Dyżur w UM w związku z wyborami Prezydenta RP 200,00 zł brutto 10.05.2015
17 Nr 2150.17.2015 04.05.2015 Genowefa Janus Obsługa komisji wyborczych i dyżur w UM w związku z wyborami Prezydenta RP 300,00 zł brutto do 11.05.2015
18 Nr 2150.18.2015 04.05.2015 Mariusz Jarząbkowski Dyżur w UM w związku z wyborami Prezydenta RP 200,00 zł brutto 10.05.2015
 19 Nr 2150.19.2015 04.05.2015 Agnieszka Kaszuba Obsługa komisji wyborczych i dyżur w UM w związku z wyborami Prezydenta RP 250,00 zł brutto 10.05.2015
 20 Nr 2150.20.2015 04.05.2015 Renata Kromrych Koordynowanie prac związanych z wyborami Prezydenta RP 500,00 zł brutto do 10.05.2015
 21 Nr 2150.21.2015 04.05.2015 Tomasz Leśniewski Dyżur w UM w związku z wyborami Prezydenta RP 200,00 zł brutto 10.05.2015
 22 Nr 2150.22.2015 04.05.2015 Elżbieta Podoba Dyżur w Ewidencji Ludności w związku z wyborami Prezydenta RP 200,00 zł brutto 10.05.2015
 23 Nr 2150.23.2015 04.05.2015 Małgorzata Zabłocka Dyżur w Ewidencji Ludności w związku z wyborami Prezydenta RP 200,00 zł brutto 10.05.2015
 24 Nr 2150.24.2015 04.05.2015 Mariusz Książkiewicz Obsługa informatyczna Obwodowej Komisji Nr 7 i Nr 9 w związku z wyborami Prezydenta RP 380,00 zł brutto do 11.05.2015
 25 Nr 2150.25.2015 04.05.2015 Ewa Wieczorek Koordynowanie prac związanych z obsługą informatyczną Obwodowej Komisji Nr 8 w związku z wyborami Prezydenta RP 680,00 zł brutto do 11.05.2015
 26 Nr 2151.1.2015 04.05.2015 Marek Musialik Obsługa informatyczna Obwodowej Komisji Nr 1 w związku z wyborami Prezydenta RP 190,00 zł brutto do 11.05.2015
 27 Nr 2151.2.2015 04.05.2015 Arkadiusz Sołtyka Obsługa informatyczna Obwodowej Komisji Nr 2 w związku z wyborami Prezydenia RP 190,00 zł brutto do 11.05.2015
 28 Nr 2151.3.2015 04.05.2015 Piotr Świniarski Obsługa Informatyczna Obwodowej Komisji Nr 3 w związku z wyborami Prezydenta RP 190,00 zł brutto do 11.05.2015
 29 Nr 2151.4.2015 04.05.2015 Jacek Łepkowski Obsługa informatyczna Obwodowej Komisji Nr 4 w związku z wyborami Prezydenta RP 190,00 zł brutto do 11.05.2015
 30 Nr 2151.5.2015 04.05.2015 Dorota Heinowska Obsługa informatyczna Obwodowej Komisji Nr 5 w związku z wyborami Prezydenta RP 190,00 zł brutto do 11.05.2015
 31 Nr 2151.6.2015 04.05.2015 Joanna Książkiewicz Obsługa informatyczna Obwodowej Komisji Nr 6 i Nr 10 w związku z wyborami Prezydenta RP 380,00 zł brutto do 11.05.2015
32 Nr 2150.26.2015 20.05.2015 Małgorzata Bogusz Urządzanie lokali wyborczych,obsługa komisji wyborczych i pełnienie dyżuru w UM w związku z II turą wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 250,00 zł bruttu od 23.05.2015r. do 24.05.2015r.
33 Nr 2150.27.2015 20.05.2015 Krzysztof Bokacz Urządzanie lokali wyborczych, obsługa komisji wyborczych i pełnienie dyżuru w UM w związku z II turą wyborów Prezydenta Rzeczypospoliej Polskiej 250,00 zł brutto od 23.05.2015r. do 24.05.2015r.
34 Nr  2150.28.2015 20.05.2015 Zenon Brożek Urządzanie lokali wyborczych i obsługa komisji wyborczych w zwiazku z II turą wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 250,00 zł brutto od 23.05.2015r. do 24.05.2015r.
35 Nr 2150.29.2015 20.05.2015 Krystyna Drapała Pełnienie dyzuru w UM w związku z II turą wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 100,00 zł brutto do 25.05.2015r.
36 Nr 2150.30.2015 20.05.2015 Teresa Gruszczyńska Pełnienie dyżuru w UM w związku z II turą wyborów Prezydenta Rzeczypospoliej Polskiej 100,00 zł brutto 24.05.2015r.
37 Nr 2150.31.2015 20.05.2015 Genowefa Janus Obsługa komisji wyborczych i pełnienie dyżuru w UM w związku z II turą wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 200 ,00 zł brutto do 24.05.2015r.
38 Nr 2150.32.2015 20.05.2015 Agnieszka Kaszuba Pełnienie dyżuru w UM w związku z II turą wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 150,00 zł brutto 24.05.2015r.
39 Nr 2150.33.2015 20.05.2015 Renata Kromrych Koordynowanie prac związanych z II turą wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 300,00 zł brutto do 24.05.2015r.
40 Nr 2150.34.2015 20.05.2015 Tomasz Leśniewski Dyżur w UM w związku z II turą wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 100,00 zł brutto 24.05.2015r.
41 Nr 2150.35.2015 20.05.2015 Elżbieta Podoba Dyżur w UM w związku z II turą wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 150,00 zł brutto 24.05.2015r.
42 Nr 2150.36.2015 20.05.2015 Małgorzata Zabłocka Dyżur w UM w związku z II turą wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 150,00 zł brutto 24.05.2015r.
43 Nr 2150.37.2015 20.05.2015 Mariusz Książkiewicz Obsługa informatyczna Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 i Nr 9 w związku z II turą wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 190,00 zł brutto do 25.05.2015r.
44 Nr 2150.38.2015 20.05.2015 Ewa Wieczorek Koordynowanie prac związanych z obsługą informatyczną Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w związku z II turą wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 340,00 zł brutto do 25.05.2015r.
45 Nr 2151.7.2015 20.05.2015 Marek Musialik Obsługa informatyczna Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w związku z II turą wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 95,00 zł brutto do 25.05.2015r.
46 Nr 2151.8.2015 20.05.2015r Arkadiusz Sołtyka Obsługa informatyczna Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w związku z II turą wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 95,00 zł brutto do 25.05.2015r.
47 Nr 2151.9.2015 20.05.2015 Piotr Świniarski Obsługa informatyczna Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w związku z II turą wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 95,00 zł brutto do 25.05.2015r.
48 Nr 2151.10.2015 20.05.2015 Jacek Łepkowski Obsługa informatyczna Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w związku z II turą wyborów Prezydenta Rzeczypospoliiej Polskiej 95,00 zł brutto do 25.05.2015r.
49 Nr 2151.11.2015 20.05.2015 Dorota Heinowska Obsługa informatyczna Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w związku z II turą wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 95,00 zł brutto do 25.05.2015r.
50 Nr 2151.12.2015 20.05.2015 Joanna Książkiewicz Obsługa informatyczna Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 i Nr 10 w związku z II turą wyborów Pezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 190,00 zł brutto do 25.05.2015r.
             

 

 

 

WYDZIAŁOWY REJESTR UMÓW I POROZUMIEŃ
Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu
2015

L.p.

Numer
umowy/
porozumienia 

Data zawarcia
umowy/
porozumienia

Nazwa podmiotu, z którym Gmina
Miasto Ustka zawarła umowę/
porozumienie  

Przedmiot umowy/porozumienia

Wartość umowy/
porozumienia
(PLN brutto)

Okres zawarcia
umowy/
porozumienia
1. Umowa Nr SOKS  524.1E.2015 05 stycznia 2015r. Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku Realizacja zadania publicznego pn."Kolorowa Akademia Trzeciego Wieku" 45.000,-     

05 stycznia -31 grudnia 2015r.

2.   Umowa Nr  SOKS.01.8140.2015. 07 stycznia 2015r. Gminna Spółdzielnia  „ Samopomoc Chłopska ”, ul. Plac Wolności 9 Ustka Umowa na zakup i dostawę pieczywa dla dzieci do Centrum Pomocy Dzieciom           w Ustce .      4.000,-  07.01.2015r.- 31.12.2015r
3. Umowa Nr SOKS.03.8135.2015 07 stycznia 2015r.

  Psycholog  /osoba fizyczna/

 Umowa zlecenie na świadczenie usług  w Punkcie Vita Activa w Ustce 3.000,-   01.01.2015r.- 31.12.2015r.
4. Umowa Nr SOKS.02.8135.2015. 07 stycznia 2015r.

Pedagog/osoba fizyczna/

Umowa zlecenie na świadczenie usług w Punkcie Vita Activa w Ustce 6.240,-  01.01.2015r. - 31.12.2015r
5. Umowa Nr SOKS.04.8135.2015. 07 stycznia 2015r.

Kurator Zawodowy Rodzinny Sądu Rejonowego w Słupsku /osoba fizyczna/

Umowa zlecenie na świadczenie usług   w Punkcie Vita Activa w Ustce 3.000,-  01.01.2015r. - 31.12.2015r.
6.

        Umowa Nr SOKS.05.8135.2015

  07 stycznia 2015r.

Jarosław Kaczmarek Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska ”           ul. Dąbrowszczaków 4/36 w Ustce

Umowa na badanie  psychiatryczno - psychologiczne i wydawanie opinii w zakresie uzależnienia...               5.500,- 01.01.2015r. -         31.12.2015r.         
7. Umowa Nr SOKS.06.8135.2015.  07 stycznia 2015r. Robert Szałek ul. 3-go Maja 106
62-600 Koło
Umowa  na badanie psychiatryczno - psychologiczne i wydawanie opinii w zakresie uzależnienia...              5.500,- 01.01.2015r.- 31.12.2015r.
8. Umowa Nr SOKS.07.8140.2015. 07 stycznia 2015r. Centrum Pomocy Psychologicznej „OPOKA”
      Iwona Paul, Bierkowo 113/9        76-206 Słupsk
Umowa na świadczenie usług  psycholog. w Centrum Pomocy Dzieciom w Ustce 8.000,-   01.01.2015r.  - 31.12.2015r.  b/z m-ca lipca i sierpnia 2015r.
9.

Umowa Nr SOKS.08.8140.2015.

07 stycznia 2015r.

Sprzątaczka /osoba fizyczna/

Umowa zlecenie na świadczenie usług  sprzątania w Centrum Pomocy Dzieciom  w Ustce                             7.200,- 01.01.2015r. -  31.12.2015r.                           
10. Umowa Nr SOKS.09.8135.2015 07 stycznia 2015r. Grażyna Chowaniec
Gabinet Psychoterapeutyczny
Wodnica 66 - 76- 270 Ustka
Umowa na świadczenie usług terapeutycznych  w Punkcie Vita Activa w Ustce     9.960,-  01.01.2015r.- 31.12.2015r.
11. Umowa Nr SOKS.10.8135.2015. 07 stycznia 2015r.  Danuta Binkowska Gabinet Psychoterapii   i Uzależnień, ul. Grunwaldzka 63 Ustka Umowa na świadczenie usług   terapeutycznych  w Punkcie Vita Activa  w Ustce       4.080,-   01.01.2015r. - 31.12.2015r.
12.       Umowa  Nr               SOKS.11.8141.2015.   07 stycznia 2015r.

 Dom  Kultury w Ustce, ul. Kosynierów 19

Umowa na zajęcia dla dzieci/młodzieży-organiz. czasu wolnego 20.700,- 07.01.2015 - 31.12.2015 r.
13.     Umowa  Nr                   SOKS .12.8141.2015. 07 stycznia 2015r.

          Biblioteka Miejska w Ustce           ul. Kopernika 22

Umowa na zajęcia dla dzieci/młodzieży-organiz. czasu wolnego 27.500,- 07.01.2015 -  31.12.2015 r.
14. Umowa SOKS Nr 524.1N.2015 09 stycznia 2015r. Centrum Charytatywno-Społeczne "Caritas" Odrdynariatu Polowego Wojska Polskiego im. bł. ks. kmdra Władysława Miegonia Realizacja Zadania publicznego pn."Akademia Inicjatyw Społecznych -  II Edycja" 25.408,-

09 stycznia - 31 sierpnia 2015r. 

15. Umowa SOKS Nr 524.1K.2015 14 stycznia 2015r. Towarzystwo Przyjaciół Ustki Realizacja zadania publicznego pn."Prowadzenie Muzeum Ziemi Usteckiej" 18.000,- 14 stycznia - 31 grudnia 2015r.
16. Umowa Nr SOKS 426.1.2015 15 stycznia 2015r. Uzdrowisko Ustka Sp. z o. o. Udostepnienie kompleksu basenowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa kapiących się dzieci 60.000,- 15 stycznia - 16 grudnia 2015r.
17. Umowa Nr SOKS.13.8141.2015. 16 stycznia 2015r. Szkoła Podstawowa Nr 2  w Ustce ul. Jagiellońska 1 Umowa na zajęcia dla dzieci/młodzieży organiz. czasu wolnego pozalekcyjne zajęcia socjoterapeutyczne/świetlicowe i sportowe w 2015rok  w dni nauki szkolnej 37.950,- 16.01.2015 -  31.12.2015r
18. Umowa Nr SOKS.14.8141.2015 16 stycznia 2015r. Szkoła Podstawowa Nr 1 w  Ustce  ul.Darłowska 18 Umowa na zajęcia dla dzieci/młodzieży-organiz. czasu wolnego pozalekcyjne zajęcia socjoterapeutyczne/świetlicwe i sportowe w 2015rok  w dni nauki szkolnej 36.788,- 16.01.2015 -  31.12.2015r
19. Umowa Nr SOKS.15.8141.2015. 16 stycznia 2015r. Gimnazjum  w Ustce ul Wróblewskiego 7 Umowa na zajęcia dla dzieci/młodzieży-organiz. czasu wolnego pozalekcyjne zajęcia socjoterapeutyczne/świetlicowe i sportowe w 2015rok  w dni nauki szkolnej . 37.887,26,- 16.01.2015 -  31.12.2015r
20. Umowa SOKS Nr 524.2K.2015 16 stycznia 2015r. Stowarzyszenie Twórców Sztuki Alternatywney y Niezależney "Qrzayka" Realizacja zadania publicznego pn. "Utworzenie Orkiestry Dętej oraz aktywizacja artystyczna ustczan" 17.000,- 16 stycznia - 31 grudnia 2015r.
21. Umowa SOKS Nr 524.1T.2015 16 stycznia 2015r. Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe "Ustka" Realizacja zadania publicznego pn. "Organizacja imprez turystyczno-rekreacyjnych w trzech priorytetach: turystyka kajakowa( w tym morska turystyka kajakowa), piesza oraz rowerowa dla mieszkańców miasta, wypoczywających w Ustce turystów i kuracjuszy". 18.300,- 16 stycznia - 31 grudnia 2015r.
22. Umowa SOKS Nr 524.1PS.2015 16 stycznia 2015r. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Koło Słupskie Realizacja zadania publicznego pn. "Organizacja i prowadzenie noclegowni miejskiej w Ustce w 2015r." 100.000,- 16 stycznia - 31 grudnia 2015r.
23. Umowa  SOKS Nr 524.2T.2015 19 stycznia 2015r.

Polski Związek Wdkarski, Zarząd Okręgowy, Koło "Moczykij"

Realizacja zadania publicznego pn."Organizacja imprez z zakresu wędkarstwa rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży mieszkającej w Ustce oraz wypoczywających w ustce turystów i kuracjuszy. 3.200,- 19 stycznia - 31 października 2015r.
24. Umowa SOKS Nr 524.4S.2015  19 stycznia 2015r. Ustecki Szkolny Związek Sportowy Realizacja zadania publicznego pn."Przygotowanie i przeprowadzenie Miejskiej Olimpiady Młodzieży w Ustce w 2015r." 
22.000,-

19 stycznia - 31 grudnia 2015r.
25. Umowa SOKS Nr 524.3S.2015 19 stycznia 2015r. Miejski Klub Sportowy "Jantar" Realizacja zadania publicznego pn."Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce noznej przez MKS Jantar oraz uczestnictwo w zorganizowanym systemie rozgrywek sportowych" 90.000,- 19 stycznia -  31 grudnia 2015r.
26. Umowa SOKS Nr 524.1S.2015 19 stycznia 2015r. Stowarzyszenie Sympatyków Piłki Ręcznej "Szczypiorniak" Realizacja zadania publicznego pn. "Szkolenie sportowe dziewcząt z zakresu gry w piłkę ręczną." 25.000,- 19 stycznia - 31 grudnia 2015r.
27. Umowa SOKS Nr 524.2E.2015. 19 stycznia 2015r. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy w Ustce. Realizacja zadania publicznego pn. "Organizacja cyklu imprez otwartych dla środowiska senioralnego z terenu Miasta Ustka, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. Aktywny senior, aktywny wypoczynek i rekreacja." 10.000,- 19 stycznia - 31 grudnia 2015r.
28. Umowa SOKS Nr 524.3T.2015 19 stycznia 2015r. Polski Związek Wędkarski, Okręg Słupsk, Koło Miasto Ustka Realizacja zadania publicznego pn. "Organizacja imprez rekreacyjno-turystycznych dla dzieci i młodzieży w zakresie wędkarstwa." 3.500,- 19 stycznia - 31 października 2015r.
29. Umowa SOKS Nr 524.2S.2015 19 stycznia 2015r. Centrum Sportów Wodnych OPTY Ustka Realizacja zadania publicznego pn." Szkolenie dzieci i młodzieży w żeglarstwie: podstawowym, sportowym, motorowodnym i ratownictwie wodnym." 28.000,- 19 stycznia - 31 grudnia 2015r.
30. Umowa SOKS Nr 524.5S.2015 19 stycznia 2015r. Lekkoatletyczny Klub Sportowy "Jantar"  Realizacja zadania publicznego pn. "Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce w 2015r." 35.000,- 19 stycznia - 31 grudnia 2015r.
31. Umowa SOKS Nr 3.SS.2015 04 lutego 2015r. stypendysta Umowa o przyznanie stypendium sportowego dla zawodnika osiągającego wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. 2.000,- 04 lutegp - 31 grudnia 2015r.
32. Umowa SOKS Nr 7.SS.2015 05 lutego 2015r. stypendysta Umowa o przyznanie stypendium sportowego dla zawodnika osiągającego wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. 2.000,-

05 lutego - 31 grudnia 2015r.

33. Umowa SOKS Nr 6.SS.2015 06 lutego 2015r. stypendysta Umowa o przyznanie stypendium sportowego dla zawodnika osiągającego wysokie wyniki w sportowe w miedzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. 2.000,- 06 lutego -31 grudnia 2015r.
34. Umowa SOKS Nr 5.SS.2015 16 lutego 2015r. stypendysta Umowa o przyznanie stypendium sportowego dla zawodnika osiągającego wysokie wyniki w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. 2.000,- 16 lutego - 31 grudnia 2015r.
35. Umowa SOKS Nr 8.SS.2015 16 lutego 2015r. stypendysta Umowa o przyznanie stypendium sportowego dla zawodnika osiągającego wysokie wyniki w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. 2.000,- 16 lutego - 31 grudnia 2015r.
36. Umowa SOKS Nr 4.SS.2015 17 lutego 2015r. stypendysta Umowa o przyznanie stypendium sportowego dla zawodnika osiągającego wysokie wyniki w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. 2.000,- 17 lutego - 31 grudnia 2015r.
37. Umowa SOKS Nr 2.SS.2015 17 lutego 2015r. stypendysta Umowa o przyznanie stypendium sportowego dla zawodnika osiągającego wysokie wyniki w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. 2.000,- 17 lutego - 31 grudnia 2015r.
38. Umowa SOKS Nr 1.SS.2015 17 lutego 2015r. stypendysta Umowa o przyznanie stypendium sportowego dla zawodnika osiągającego wysokie wyniki w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. 2.000,- 17 lutego - 31 grudnia 2015r.
39. Umowa SOKS Nr 17.8140.2015 13 marca 2015r. Studio Profilaktyki Społecznej  Kraków     Adam Rynkiewicz Umowa na przeprowadzenie autorskich szkoleń w ramach realizacji programu profilaktycznego. 2.500,- 13 marca - 24 marca 2015r.
40. Umowa Nr SOKS 8141.18.2015 03 kwietnia 2015 r. Lekkoatletyczny Klub Sportowy "JANTAR" Organizowanie czasu wolnego jako alterantywna forma spędzania czasu wśród dzieci i młodzieży ze środowisk szczególnie zagrożonych patologiami, rozwijanie i pobudzanie zainteresowań w celu eliminacji sytuacji sprzyjającym uzależnienieom, propagowanie zdrowego stylu życia. Animacja zajęć popołudniowych w 2015 roku. 20.000,- 0d 03.04 - 31.12.2015 r
41. Umowa Nr SOKS 8141.19.2015 03 kwietnia 2015 r. Miejski Klub Sportowy "JANTAR" Ustka Organizowanie czasu wolnego jako alterantywna forma spędzania czasu wśród  dzieci i młodzieży  ze środowisk szczególnie zagrożonych patologiami, rozwijanie i pobudzanie zinteresowań w celu eliminacji sytuacji sprzyjającym uzależnieniom, propagowanie zdrowego stylu życia. Animacja zajęć popołudniowych w 2015 roku. 40.000,- Od 03.04. - 31.12.2015 r.
42. Umowa Nr SOKS 8141.20.2015 03 kwietnia 2015 r. Ustecki Szkolny Związek Sportowy Organizowanie czasu wolnego jako alternatywna forma spędzania czasu wśród dzieci i młodzieży ze środowisk szczególnie zagrożonych patologiami, rozwijanie i pobudzanie zinteresowań w celu eliminacji sytuacji sprzyjacącym uzależnieniom, propagowanie zdrowego stylu życia. Animacja zajęć popołudniowych w 2015 roku. 27.000,- Od 03.04. - 31.12.2015 r.
43. Umowa Nr SOKS 8141.21.2015 03 kwietnia 2015 r. Stowarzyszenie Sympatyków Piłki Ręcznej "SZCZYPIORNIAK USTKA" Organizowanie czasu wolnego jako alternatywna forma spędzania czasu wśród dzieci i młodzieży ze środowisk szczególnie zagrożonych patologiami, rozwijanie i pobudzanie zinteresowań w celu eliminacji sytuacji sprzyjającym uzależnieniom, propagowanie zdrowego stylu życia. Animacja zajęć popołudniowych w 2015 roku. 30.000,- Od 03.04. - 31.12.2015 r.
44. Umowa Nr SOKS 8141.22.2015 03 kwietnia 2015 r. Stowarzyszenie Turystyczno - Sportowe "USTKA" Organizowanie czasu wolnego jako alternatywna forma spędzania czasu wśród dzieci i młodzieży ze środowisk szczególnie zagrożonych patologiami, rozwijanie i pobudzanie zainteresowań w celu eliminacji sytuacji sprzyjającym uzależnieniom, propagowanie zdrowego stylu życia. Animacja zajęć popołudniowych w 2015 roku. 18.000,- Od 03.04. - 31.12.2015 r.
45 Umowa Nr SOKS 524.6S.2015 08 kwietnia 2015r. Miejski Klub Sportowy "Jantar" Poprawa warunków socjalno-sanitarnych dla zawodników trenujących w usteckich klubach sportowych w związku z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej w ramach dofinansowania wkładu własnego organizacji do projektów współfinansowanych ze środków europejskich i innych źródeł zewnętrznych. 157.500,- od dnia 08 kwietnia do dnia 30 czerwca 2015r.
46.

Umowa Nr SOKS

23.8140.2015

09 kwietnia 2015 r. Teatr Impresaryjny"ANTRAKT" Bydgoszcz Umowa na przygotowanie i przeprowadzenie w Domu Kultury w Ustce dwóch spektakli profilaktyczno - wychowawczych z zakresu uzależnień pn. "Wpadka" wobec dzieci z Gminazjum w Ustce. 3.500,- 13 kwietnia 2015 rok.
47 Umowa 17 kwietnia 2015r. Powiat Słupski Umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania w postaci organizacji XII Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich    UFF(o)A 2015 oraz Pomorskiego Biegu Niepodległości w formie dotacji celowej. 6.500,- 17 kwietnia - 31 grudnia 2015r.
48

Umowa Nr SOKS

24.8140.2015

18 maja

2015 r.

AG Media Arkadiusz Gryko Słupsk Umowa na zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy artystycznej pod nazwą "Dzień Dziecka" w dniu 31 maja 2015 r. od godz. 12,00 na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce 7.000,-

18 maja - 31 maja 2015 r.

 

49 Umowa Nr SOKS 25.8140.2015

09 czerwca

2015

Studio Diagnozy i Profilaktyki Kraków Umowa na przeprowadzeniu i wykonaniu dignozy lokanych zagrożeń społecznych w mieście Ustka 3.450,- 09 czerwca do 30 października 2015 r
50 Umowa Nr SOKS 26.8140.2015.

21 lipca 2015r.

ELŻBIETA NADOLNA "EN-TOUR" -USŁUGI TURYSTYCZNE- PILOTAŻ-PRZEWODNICTWO Umowa na usługi  zorganizowania i przeprowadzenia dwóch wycieczeczek dla dzieci z Centrum Pomocy Dzieciom w Ustce 1.300,-

od dnia 24 lipca                do dnia 07 sierpnia 2015r

 

WYDZIAŁOWY REJESTR UMÓW I POROZUMIEŃ
Samodzielne Stanowisko ds. Obronności i Obrony Cywilnej
2015