Raport z akcji Jawne Rejestry Umów

 • Rejestr Umów Ustka 2015

  poniedziałek, 27, lipiec 2015 14:23
 • Ujawniamy umowy o dzieło i zlecenie miasta Ustka

  wtorek, 02, czerwiec 2015 08:08
 • Ujawniamy rejestr umów miasta Kępice 2013-2015 .

  wtorek, 02, czerwiec 2015 07:28
 • Rejestr umów Starostwa Powiatowego w Słupsku 2014-15

  wtorek, 02, czerwiec 2015 06:59
 • Ujawniamy rejestry umów Starostwa Powiatowego w Słupsku 2012-2013

  poniedziałek, 20, kwiecień 2015 19:22
 • Ujawniamy rejestry umów Gminy Wiejskiej Ustka 2014-2015

  poniedziałek, 20, kwiecień 2015 19:16
 • Usteckie stowarzyszenia do kontroli.

  niedziela, 22, marzec 2015 12:34
 • Apel - pomóżcie rozliczać gminy, stowarzyszenia, fundacje z publicznych pieniędzy

  niedziela, 15, marzec 2015 11:40
 • Ustecki Publiczny Rejestr Umów 2015

  wtorek, 20, styczeń 2015 16:21
 • Ustecki Publiczny Rejestr Umów aktualizacja

  poniedziałek, 08, grudzień 2014 15:25
 • Jak wójt Anna Sobczuk-Jodłowska nie udostępnia informacji publicznej

  piątek, 07, listopad 2014 10:17
 • Scany rejestrów umów Ustki, za 2012-2013 rok

  wtorek, 30, wrzesień 2014 19:22
 • Ujawniamy rejestr umów Gminy wiejskiej Ustka za 2014 rok oraz inne wiadomości

  wtorek, 30, wrzesień 2014 16:38
 • Sierpień 2014 - Zestawienie usteckiego rejestru umów

  sobota, 23, sierpień 2014 14:52
 • Dlaczego Darłowo, od 7 kwietnia 2014 nie ujawnia skanów rejestrów umów ?

  piątek, 13, czerwiec 2014 18:18
 • Publiczny Rejestr Umów Gminy Wiejskiej Ustka 2007-2013 r

  poniedziałek, 24, marzec 2014 20:53
 • Aktualności z akcji Jawny rejestr Umów

  niedziela, 23, marzec 2014 13:14
 • Zestawienie usteckiego rejestru umów 2014 - aktualizacja.

  sobota, 22, marzec 2014 08:17
 • Uaktualnienie - Na wniosek Smerfa Marudy, Słupsk opublikował rejestr umów za 2012 i 2013 roku

  niedziela, 09, marzec 2014 19:06
 • Słupsk udostepnił Rejestr Umów

  środa, 05, marzec 2014 08:07

Ratuszowe wieści

Maj 2015 - przegląd Ratuszowy

Maj 2015 - przegląd Ratuszowy

 O   g   ł   o   s   z   e   n   i   ePrzewodniczący Rady Miasta Ustka  podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28 maja 2015 r. (czwartek) odbędzie się Sesja Rady Miasta Ustka.                                         Rozpoczęcie obrad nastąpi o godzinie 8     : 30        w sali obrad nr 101  Urzędu Miasta przy ulicy Ks. Kard. Wyszyńskiego 3.                                                                                                                Proponowany jest następujący porządek obrad:1. Sprawy regulaminowe:a) otwarcie obrad i stwierdzenie kworum,b) przedstawienie porządku obrad.2. Informacja z prac Burmistrza w okresie między sesjami.3. Informacja z prac Rady Miasta w okresie między sesjami. 4. Interpelacje i zapytania radnych.5.  Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu miasta za 2014r.a) opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu miasta Ustka za 2014 rok,b) opinie Komisji: Budżetowo – Gospodarczej oraz Komisji Polityki Społecznej ,c) uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ustka w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Ustka za 2014 rok,d) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Ustki za 2014 rok,e) uchwała RIO w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta,f) d y s k u s j a,g) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Ustka za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasto Ustka za rok 2014,h) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu instytucji kultury za rok 2014,i) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Ustka z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.6. Informacja o przygotowaniach miasta do sezonu letniego oraz o zabezpieczeniu porządku publicznego w sezonie letnim 2015r.7. Informacja o zabezpieczeniu podstawowej opieki medycznej oraz zabezpieczeniu pracyPogotowia Ratunkowego do sezonu letniego.8. Sprawozdanie z działalności OSP Ustka.19. Informacja o składanych wnioskach o pozyskanie środków zewnętrznych.10. Informacja dotycząca funkcjonowania placówek oświatowych w 2014 r. oraz w 2015 r.11. Podjęcie uchwał:11.1. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.11.2. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ustka na lata 2015 – 2033.11.3 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/423/2014 z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim, Gminą Ustka i Nieruchomości  – E. Dębowska i Wspólnicy Spółka komandytowa w sprawie realizacji projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1202 G w ciągu ulicy Wczasowej”.11.4. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.11.5. w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2015 na terenie Gminy Miasto Ustka.11.6. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustkapn. „Westerplatte A”.11.7. w sprawie budowy i przebudowy ulic w Ustce w latach 2015 – 2020.11.8. w sprawie poparcia żądań samorządu Miasta Ustka w sprawie rekompensat związanych z lokalizacją tarczy antyrakietowej w Redzikowie.11.9. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetowo – Gospodarczej.11.10. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Polityki Społecznej.11.11. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/20/2015 Rady Miasta Ustka z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie określenia zasad prowadzenia sezonowej działalności handlowo-usługowo-rekreacyjnej w okresie od 1 maja 2015r. do 30 września 2015r. na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ustki pn. „Promenada Nadmorska” zmienionej uchwałami: Nr V/31/2015 Rady Miasta Ustka z dnia 26 lutego 2015r. oraz Nr VI/47/2015 Rady Miasta Ustka z dnia 26 marca 2015r.12. Wolne wnioski i oświadczenia.13. Zakończenie obrad. 1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego G.M. ustka za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budzetu G.M. ustka za rok 2014. (58.9 KB) 2) w sprawie zatwierdzenia bilansu instytucji kultury za rok 2014. (59.4 KB) załącznik nr 1 bilans Domu Kultury (5.6 MB) załącznik nr 2 bilans Biblioteki (4.9 MB) 3) w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok. (58.2 KB) załącznik do zmian w budżecie (32.3 KB) 4) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ustka na lata 2015 - 2033. (68 KB) załącznik nr 1 (242.9 KB) załącznik nr 2 (133.1 KB) 5) w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. (98.7 KB) 6) w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2015 na terenie G.M. Ustka. (71.5 KB) załącznik nr 1 (1.5 MB) załącznik nr 2 (1.4 MB) 7) w sprawie budowy i przebudowy ulic w Ustce w latach 2015 - 2020. (94 KB) 8) w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/423/2014 z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim, Gminą Ustka i Nieruchomości-E.Dębowska i Współnicy Spółka komandytowa w sprawie realizacji projektu "Przebudowa drogi powiatowej nr 120G w ciągu ulicy Wczasowej". (76.8 KB) 9) w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budzetowo - Gospodarczej. (68.9 KB) 10) w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Polityki Społecznej. (66.9 KB) 11) w sprawie MPZP miasta Ustka pn. "WESTERPLATTE A". (134.8 KB) załącznik graficzny (684.2 KB) 12) w sprawie poparcia żądań samorzadu Miasta Ustka w sprawie rekompensat zwiazanych z lokalizacją tarczy antyrakietowej w Redzikowie. (59.6 KB)   {simplepopup} {/simplepopup}   Informacja o planowanej  pracy Rady Miasta w maju 2015r. Zgodnie z wnioskiem Rady Miasta Komisja Rewizyjna przeprowadza  kontrolę problemowąw zakresie finansowania ze środków budżetowych Miasta Ustka działalności Stowarzyszenia Sportów Wodnych „OPTY” za lata 2013 i 2014. 18 maja o godz. 11:00 Komisja Uzdrowiskowa opiniowała projekt MPZP pn. „Westerplatte A”. 20 maja 2015 r.  o godz. 8:30 (s.101) będzie   obradowała Komisja Polityki Społecznej. Zgodnie z planem pracy realizowany będzie następujący porządek: 1. Zaopiniowanie sprawozdań z wykonania budżetu za 2014 rok oraz zaopiniowanie projektów uchwał:    1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Ustka za rok 2014 wraz         ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasto Ustka za rok 2014,     2) w sprawie zatwierdzenia bilansu instytucji kultury za rok 2014.2. Informacje na temat przygotowania miasta do sezonu letniego - zarówno pod względem organizacyjnym jak i bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem wielkości sektorów strzeżonych na plaży wschodniej i zachodniej: "Błękitna Flaga".3. Informacja o zabezpieczeniu podstawowej opieki medycznej dla mieszkańców miasta i turystów oraz zabezpieczeniu pracy Pogotowia Ratunkowego w sezonie letnim.4.  Projekt programu obchodów Dni Morza.5. Sprawozdanie z działalności OSP w Ustce.6. Informacja  o funkcjonowaniu placówek oświatowych w roku 2014/2015.7. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miasta :1) w sprawie poparcia żądań samorządu Miasta Ustka w sprawie rekompensat związanych z realizacją tarczy antyrakietowej w Redzikowie,2) w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetowo-Gospodarczej,3) w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Polityki Społecznej,4) w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2015 na terenie Gminy Miasto Ustka. 21 maja 2015r. O godz. 8:30 s. 101 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej. Komisja będzie realizowała następujący porządek obrad:Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz. 8 : 30 od wizji lokalnej na terenie miasta, ul. Mar.Polskiej 25 ( „Zaułek Kapitański”). Ciąg dalszy obrad nastąpi o godz. 9:00 w sali narad nr 101 Urzędu Miasta Ustka, przy ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3.Proponowany jest następujący porządek obrad :1. Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta za 2014r. 2. Zaopiniowanie projektów uchwał oraz wniosku z Wydz. G.N.:1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji budżetu miasta za 2014r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu G.M. Ustka za rok 2014.2) w sprawie zatwierdzenia bilansu instytucji kultury za rok 2014.3) w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.4) w sprawie zmian w WPF na lata 2015 – 2020.5) w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.6) w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2014 na terenie G.M. Ustka.7) w sprawie budowy i przebudowy ulic w Ustce w latach 2015-2020.8) w sprawie poparcia żądań samorządu Miasta Ustka w sprawie rekompensat związanych z lokalizacją tarczy antyrakietowej w Redzikowie.9) w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/2014 z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim, Gminą Ustka i Nieruchomości-E. Dębowska i Wspólnicy Spółka komandytowa w sprawie realizacji projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1202 G w ciągu ulicy Wczasowej”.10) w sprawie MPZP miasta Ustka pn. „Westerplatte A”.11) w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetowo – Gospodarczej.• wniosek Wydz. GN : Z. Góreckiego, I. Góralczyka w sprawie zbycia na ich rzecz w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych przy ul. Limanowskiego 8 ( wniosek w załączeniu)3. Informacja o przeprowadzonych przetargach na wydzierżawienie nieruchomości na terenie Promenady i plaży na sezon 2015 r.4. Informacja o przygotowaniu miasta do sezonu letniego oraz o zabezpieczeniu porządku publicznego w sezonie letnim 2015r.5. Informacja o składanych wnioskach o pozyskanie środków zewnętrznych. 28 maja 2015r. godz. 8:30 (s.101) odbędzie się SESJA Rady Miasta Ustka. Planowany jest między innymi następujący porządek obrad:1. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu miasta za 2014r.2. Informacja o przygotowaniach miasta do sezonu letniego oraz o zabezpieczeniu porządku publicznego w sezonie letnim 2015r.3. Informacja o zabezpieczeniu podstawowej opieki medycznej oraz zabezpieczeniu pracy Pogotowia Ratunkowego do sezonu letniego.4. Przygotowanie OSiR,Wydziału Promocji, Biblioteki, Domu Kultury do sezonu letniego 2015r.5. Sprawozdanie z działalności OSP Ustka.6. Informacja o składanych wnioskach o pozyskanie środków zewnętrznych.7. Informacja dotycząca funkcjonowania placówek oświatowych w 2014 r. oraz w 2015 r.8. Podjęcie uchwał – wymienione w porządkach obrad ww. komisji.

Ratuszowe wieści - kwiecień 2015

Ratuszowe wieści - kwiecień 2015

    O   g   ł   o   s   z   e   n   i   ePrzewodniczący   Rady   Miasta   Ustka     podaje   do   publicznej   wiadomości,   że   w   dniu 30 kwietnia 2015 r. (czwartek) odbędzie się Sesja Rady Miasta Ustka.                                        Rozpoczęcie obrad nastąpi o godzinie 8     : 30        w sali obrad nr 101  Urzędu Miasta przy ulicyKs. Kard. Wyszyńskiego 3.                                                                                                                          Proponowany jest następujący porządek obrad:1. Sprawy regulaminowe:a) otwarcie obrad i stwierdzenie kworum,b) przedstawienie porządku obrad.2. Informacja z prac Burmistrza w okresie między sesjami.3. Informacja z prac Rady Miasta w okresie między sesjami. 4. Interpelacje i zapytania radnych.5. Informacja o bieżącej pracy spółek miejskich :ZGK, EMPEC , Wodociągi Ustka, UTBS, Zarząd Portu.6. Analiza stanu bezrobocia w mieście Ustka za 2014r. oraz za I kwartał 2015r.7. Sprawozdanie z pracy MOPS za 2014 r. i za I kwartał 2015r. oraz ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla gminy Ustka.8. Informacja o realizacji wniosków wniosków komisji stałych oraz Rady za I kwartał 2015r.9. Informacja na temat sprzedaży mienia komunalnego.10. Informacja na temat bieżącej działalności OSiR Ustka.11. Podjęcie uchwał:11.1. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.11.2. w sprawie emisji obligacji. 11.3. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ustka na lata 2015 – 2033.11.4 w sprawie udzielenia pomocy finansowej  dla Województwa Pomorskiego.11.5. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania pn.„Przebudowa drogi powiatowej nr 1202 G w ciągu ul. Wczasowej w Ustce”.11.6. w sprawie zaliczenia ul. Wiejskiej i ul. Kolorowej do kategorii dróg gminnych.11.7. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Ustka.11.8. w sprawie  aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Ustka na lata 2015-2030 ”.11.9. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/369/2014 Rady Miasta Ustka z dnia 30 stycznia 2014 r.w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Ustka Nr XVI/151/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Statutu Uzdrowiska Ustka.11.10. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/327/2013 Rady Miasta Ustka z dnia 26 września 2013r. w sprawie przystąpienia do realizacji zadania „Kompleksowe uzbrojenie i zagospodarowanie Podstrefy SSE „Ustka” oraz  przyległych terenów inwestycyjnych”, zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.11.11. w sprawie zasad nadawania i pozbawiania wyróżnień oraz odznaczeń Miasta Ustka.11.12. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/350/2010 Rady Miasta Ustka z dnia 28 stycznia 2010r.w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających  ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania  wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw obowiązującego oraz kryteria i tryb przyznawania nagród.     12. Wolne wnioski i oświadczenia.     13. Zakończenie obrad.   Usteckiego Programu                   Edukacji Morskiej pn „Pod banderą Ustki” Na podstawie:  art. 31 ustawy z dnia  8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z                          2013r., poz. 594 ze zm.) zarządzam, co następuje:§ 1 Powołuję zespół ds. przygotowania Usteckiego Programu Edukacji Morskiej pn. „Pod banderą Ustki” w skład, którego  wchodzą następujące osoby:  1)    Anna Haftkiewicz               - Miejskie Przedszkole Nr 3 2)    Anna Poturaj                       - Szkoła Podstawowa Nr 2 3)    Zbigniew Piłat                     - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych 4)    Aldona Staszewska-Klimek - Dom Kultury  5)    Leszek Kasperowicz            - Centrum Sportów Wodnych OPTY Ustka 6)    Eugeniusz Ginter                 -  żeglarz regatowy 7)    Zenon Jasik                          -  Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego 8)    Dariusz Kloskowski             -  Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej 9)    Jarosław Domałążek            -  Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 10)  Eliza Mordal                         -  Wydział  Promocji i Komunikacji Społecznej. 11)  Piotr Wszółkowski               -  przedstawiciel Burmistrza, Wydział Spraw Społecznych,                                                           Oświaty, Kultury i Sportu.   KWIECIEŃ -projekty uchwał   1) w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok. (60.3 KB) załącznik do zmian w budżecie (28 KB) 2) w sprawie emisji obligacji (67.1 KB) 3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego. (68.8 KB) 4) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania pn. "Przebnudowa drogi powiatowej nr 1202 G w ciągu ul. Wczasowej w Ustce". (116.8 KB) 5) w sprawie zaliczenia ul. Wiejskiej i ul. Kolorowej do kategorii dróg gminnych. (1.3 MB) 6) w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie G.M. Ustka. (71.5 KB) 7) w sprawie aktualizacji "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Ustka na lata 2015-2030". (65.3 KB) zobacz plan zaopatrzenia w ciepło (5.7 MB) zobacz załącznik nr 1 (24.8 MB) zobacz załącznik nr 2 (3.9 MB) zobacz załącznik nr 3 (260.1 KB) zobacz załącznik nr 4 (641.2 KB) 8) w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/369/2014 Rady Miasta Ustka z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Ustka  Nr XVI/151/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie  Statutu Uzdrowiska Ustka. (61.4 KB) 9) w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/327/2013 Rady Miasta Ustka z dnia 26 września 2013r. w sprawie  przystąpienia do realizacji zadania "Kompleksowe uzbrojenie i zagospodarowanie Podstrefy SSSE"Ustka" oraz przyległych terenów inwestycyjnych", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (112.8 KB). 10) w sprawie zasad nadawania i pozbawiania wyróżnień oraz odznaczeń Miasta Ustka. (81.2 KB) 11) w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/350/2010 Rady Miasta Ustka z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagradzenia wynikających ze stosunku pracy...... (91.7 KB)   Ostatnie przetargi . INFORMACJA O WYBORZE OFETRY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Zakup i dostawa pomostów pływających wraz z wyposażeniem do Portu UstkaData utworzenia: 2015-04-02  więcej 2. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy południowej obwodnicy miasta UstkaData utworzenia: 2015-03-26  więcej 3. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup, dostawa i montaż przenośnych kontenerów w ilości 5-ciu sztuk wraz z wyposażeniem, z przeznaczeniem na zaplecze socjalne na terenie Portu UstkaData utworzenia: 2015-03-24 4. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup i dostawa łodzi inspekcyjnej typu RIB, przyczepy podłodziowej wraz z wyposażeniem dla potrzeb Portu Morskiego UstkaData utworzenia: 2015-03-24  3.  Specyfikacja techniczna łodzi inspekcyjnej typu RIB: 1)  długość: od 5,0 do 5,5 m – zgodnie ze świadectwem klasy łodzi; 2)  liczba niezależnych komór wypornościowych – min 5; 3)  szerokość całkowita: od 2,2 m do 2,4 m – zgodnie ze świadectwem klasy łodzi; 4)  ładowność: min 800 kg, min. 9 osób – zgodnie ze świadectwem klasy łodzi; 5)  masa łodzi bez silnika i wyposażenia: do 350 kg;  6)  powierzchna pokładu przeciwpoślizgowa i samoodpływowa;  7)  kadłub wyposażony w ucho dziobowe i 2 ucha rufowe oraz zawiesia umożliwiające wodowanie przy użyciu  urządzeń dźwigowych; 8)  tuba ochronna wykonana z tkaniny gumowej; 9)  tuba wyposażona w zewnętrzną linkę burtową;  10) tuba wzmocniona na zewnątrz odbojnicą ochronną; 11) kolor tuby szary/siwy;   12) konsola środkowa Jockej 2-osobowy z owiewką w kolorze niebieskim;  13) zbiornik paliwa min. 70 l wbudowany w konsolę jockej;  14) rufowy maszt ze stali nierdzewnej ze światłami nawigacyjnymi i reflektorem dalekosiężnym obrotowym oraz koszami na koła ratunkowe;  15) akumulator,  instalacja  elektryczna,  odbiorników,  panel  elektryczny,  sygnał  dźwiękowy,  pompa  zęzowa elektryczna; 16) wskaźnik poziomu paliwa, obrotomierz, wskaźnik trymu;    17) instalacja elektryczna, paliwowa i sterowania silnika, manetka i kierownica;  18) silnik spalinowy czterosuwowy zaburtowy, o mocy od 70 do 80 kM z elektronicznym wtryskiem paliwa;  --------------------------------------------------------------------------------------------------- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup i dostawa pojazdu wielofunkcyjnego z narzędziami na potrzeby Portu Morskiego w Ustce  1.  Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawy pojazdu wielofunkcyjnego z dodatkowymi narzędziami (zamiatarka śmieci z odkurzaczem, pług odśnieżny, posypywarka soli i piasku, szczotka do śniegu i piasku), z przeznaczeniem na potrzeby Portu Morskiego w Ustce. 2.  Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne: 2.1.  Pojazd wielofunkcyjny: nie będący prototypem, pochodzący z produkcji seryjnej i nie  robiony pod potrzeby tego zamówienia:  a)  fabrycznie nowy – rok produkcji 2014 lub 2015, b)  długość pojazdu ze szczotkami max 5000 mm, c)  szerokość pojazdu max 1400 mm, d)  wysokość pojazdu max 2400 mm, e)  rozstaw osi max 2200 mm, f)  prędkość robocza max nie więcej niż 25 km/h, g)  prędkość przejazdowa max nie więcej niż 25 km/h, h)  pojemność zbiornika paliwa min 40 l, i)  ciężar całkowity max DMC 3500 kg, j)  koła/opony,  pojedyncze  (felgi  +  opony wielosezonowe)  15/16  cali,  lub  letnie  z  dodatkowym  komplet  opon zimowych, k)  koło zapasowe pełnowymiarowe, l)  pojemność silnika 1900-2500 cm³, moc min. 50 kW (min EURO 5), chłodzony cieczą, m) rodzaj paliwa ON, n)  układ jezdny dwuosiowy, przegubowy, amortyzowany, lub wszystkie koła skrętne, o)  napęd na wszystkie koła, utrzymanie stałych obrotów w trybie roboczym, p)  hamulec postojowy, q)  radioodbiornik, r)  kierownica umieszczona centralnie lub po prawej stronie,  wymagany  osprzęt  (narzędzia):  pług,  posypywarka  piasku/soli,  zamiatarka  z  odkurzaczem,  szczotka  do śniegu/śmieci muszą być kompatybilne z dostarczonym pojazdem wielofunkcyjnym i gotowe do użytkowania wraz z nim w zależności od potrzeb Zamawiającego. s)  kamera  z  możliwością  obserwacji  w  warunkach  ograniczonego  oświetlenia,  zamontowana  w  tylnej  części maszyny,  ułatwiająca  manewr  cofania  wraz  z  panelem  LCD,  umożliwiającym  obserwację  w  każdych 1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wynajem pojazdów przemysłowych i transportowych wraz z kierowcą w 2015 rokuData utworzenia: 2015-04-15  więcej 2. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa i montaż systemu inteligentnej platformy telewizji przemysłowej CCTV IP, systemu kontroli dostępu KD oraz zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem SMS na terenie Portu UstkaData utworzenia: 2015-04-13  warunkach oświetleniowych, 

Wniosek o utworzenie zespolonego centralnego Rejestru Umów i porozumień na stronie BIP

Wniosek Smerfa Marudy o centralny Rejestr Umów w Ustce przyjęty i załatwiony pozytywnie w jeden dzień. Ustka 25 marzec 2015   Artur Mazur Ustka www.pomorze-srodkowe.pl   Burmistrz Miasta Ustka Jacek Graczyk Przewodniczący Rady Miasta Ustka Grzegorz Koski Radni Rady Miasta Ustka                                                                                                                                 WNIOSEK   Wnoszę , proszę o :   utworzenie zespolonego centralnego Rejestru Umów i porozumień na stronie BIP, zamiast istniejących do tej pory 10 wydziałowych, z ujętymi wszystkimi wydatkami, tak jak w Słupsku i Szczecinie  Ułatwi to mieszkańcom Ustki kontrolę wydawanych publicznych pieniędzy. Proszę porównać rejestry z tych miast , a naszym marnym usteckim.   http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_50899.asp   http://bip.um.slupsk.pl/rejestr_umow/?_ru_2014_=2 ustecki   http://bip.um.ustka.pl/#Y2xpY2tNZW51R2V0Q29udGVudHMoNDc3LDEsMCk=   Wysyłałem już w tej sprawie prywatne zapytanie do burmistrza Graczyka, niestety bez żadnej odpowiedzi. Nadmieniam, że już istniejący rejestr przyczynił się do ujawnienia nadużyć w klubie „Opty” , które prawdopodobnie polegały również  na wyłudzeniu publicznych pieniędzy i poświadczenia nieprawdy przez zarząd klubu i niektórych usteckich urzędników. Sprawa zapewne trafi do prokuratury. Sprawa opisana na forum GP24 i www.pomorze-srodkowe.pl .   Wnoszę również o udostępnienie adresów mailowych wszystkich radnych na stronie BIP urzędu, ułatwi to mieszkańcom kontakt ze swoimi radnymi.   Pozdrawiam Artur Mazur                                    

Informacja o pracy Burmistrza Ustki styczeń-marzec 2015

Ze strony www.ustka.pl Szanowni Mieszkańcy, zamieszczamy kolejne sprawozdanie Burmistrza Miasta Ustka Jacka Graczyka z jego pracy w okresie od 17 lutego do 17 marca br. Przypominamy, że tego typu informacje będziemy publikować w każdym miesiącu.      I N F O R M A C J A o pracy Burmistrza Miasta na sesję w marcu 2015 r. Szanowni Państwo ! W okresie między sesjami uczestniczyłem w spotkaniach i przyjmowałem interesantów  oraz przedstawicieli różnych instytucji i organizacji. Szczegółową informację zamieszczam poniżej: 17.02.2015 r. – wziąłem udział w spotkaniu zespołu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska, na którym omówiono przygotowania do realizacji tematów zgłoszonych w lipcu 2014 r. oraz wybrano nowych przedstawicieli. 18.02.2015 r. - spotkałem się z prezesem firmy MORPOL  oraz przedstawicielami spółki Wodociągi Ustka. Omówiłem zasady współpracy między tymi firmami pod kątem przeanalizowania możliwości zwiększenia ilości ścieków przyjmowanych przez oczyszczalnię od firmy MORPOL. 18.02.2015 r. - wziąłem udział w kolejnym spotkaniu Obywatelskiego Klubu Dyskusyjnego, które odbyło się w Domu Kultury. 21.02.2015 r. - wziąłem udział w spotkaniu założycielskim Usteckiej Orkiestry Dętej zorganizowanym przez stowarzyszenie Qrzayka. 21.02.2015 r. - uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczym usteckiego Koła Miejskiego Polskiego Związku Wędkarskiego. 23.02.2015 r. - spotkałem się z prezesem oraz członkami Towarzystwa Przyjaciół Ustki. Omówiłem zasady współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Darłowa. 24.02.2015 r. - spotkałem się z Panem Jarosławem Wilkosem, Nadleśnicznym Nadleśnictwa Ustka. Omówiłem zasady współpracy oraz koncepcji zamiany gruntów leśnych położonych wzdłuż ulicy Westerplatte, które są własnością Skarbu Państwa na grunty leśne położone przy złożach borowiny, które są własnością miasta. 25.02.2015 r. - spotkałem się z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki EMPEC Panem Tomaszem Kościuczukiem. Omówiłem główne tematy do realizacji  w planie pracy spółki na 2015 r. i na dalsze lata tj: - rozbudowa sieci ciepłowniczej na dalsze obszary miasta w celu ograniczenia niskiej emisji, -  relokacja kotłowni, wskazanie docelowej lokalizacji. 25.02.2015 r. - spotkałem się z Dyrektorami Szkoły Podstawowej nr 2, Gimnazjum, Przedszkola nr 1 i Przedszkola nr 2. Omówiłem najważniejsze tematy związane                             z funkcjonowaniem tych placówek oświatowych oraz zasady współpracy. 25.02.2015 r. - spotkałem się z Zarządem i członkami Miejskiego Klubu Sportowego Jantar. Zapoznałem się z aktualną działalnością klubu oraz planami rozwoju w oparciu o koncepcję modernizacji bazy szkoleniowej zlokalizowanej w obiektach miejskich. 26.02.2015 r. - spotkałem się z Zarządem i przedstawicielami Usteckiego Forum Turystycznego, omówiliśmy najistotniejsze problemy, z którymi borykają się członkowie stowarzyszenia. Przedstawiłem plany rozwiązania tych tematów między innymi: - budowa progów podwodnych wzdłuż plaży wschodniej, - modernizacja ulicy Wczasowej. 27.02.2015 r. - spotkałem się z przedstawicielami firmy NAVIMOR oraz ARiMR. Omówiliśmy tematy budowy basenu rybackiego oraz budowy ulicy Westerplatte – II etap pod kątem terminów realizacji i rozliczeń środków unijnych. 27.02.2015 r. - spotkałem się z przedstawicielami Urzędu Morskiego, firmy Energopol oraz Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych. Omówiliśmy koncepcję transportu kamieni niezbędnych do budowy progów podwodnych - z terenu bocznicy kolejowej na plażę wschodnią. 04.03.2015 r. - spotkałem się z Dyrektorami Przedszkola nr 3, Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Żłobka. Zapoznałem się z najważniejszymi problemami związanymi z funkcjonowaniem tych placówek oświatowych oraz omówiliśmy zasady współpracy. 05.03.2015 r. - spotkałem się z przedstawicielami firmy, która ma koncesję na budowę farm wiatrowych na morzu w okolicach Ustki. Otrzymałem parametry techniczne, które powinien spełniać port ustecki, aby mógł być portem, z którego będzie prowadzona obsługa tych farm. Planowany termin realizacji tej budowy to lata 2020-2021.  05.03.2015 r. - spotkałem się prezesem UTBS Panem Edwardem Rokoszem. Omówiliśmy temat realizacji rewitalizacji budynków w starej dzielnicy miasta oraz planami budowy budynku socjalnego przy ulicy Wiejskiej i budynku komunalnego przy ul. Polnej.

Ratuszowe wieści - Marzec 2015

  HydroNaval Sp. z o. o. Usługi serwisowe kładki otwieranym nad kanałem portowym w Ustce 137 760,00 Krzysztof Szpot Dofinansowanie nagrania płyty zespołu One Moment pt. "Zocha" oraz koncert zespołu w sezonie letnim na promenadzie nadmorskiej 5.350,00 Feliks Karnicki Współpraca w zakresie promocji wraz z wydzierżawieniem terenu na promenadzie (Soczysta Ustka) 3.075,00 Zakład Utrzymania Dróg i Transportu Kozłowski Odnowienie i wykonanie nowego oznakowania poziomego 29 446,20 EL KO Instalacje Elektryczne Rafał Kowalski Serwis i konserwacja fontann 29 999,99 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o .o. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Ustka w 2015 r. 1 827 172,62 Zakład Usług Inżynierskich TRAFIC Konserwacja, utrzymanie oraz wymiana i montaż oznakowania pionowego 182 393,01 REK" Jerzy Jurkiewicz, ul. Chobolańska 57, 71-023 Szczecin Dzierżawa mechanizmu zegarowego, znajdującego się na wieży Urzędu Miasta Ustka 3.291,48 zł     M a r z e c  – planowana tematyka na Komisje i na Sesję Rady Miasta Ustka( tematyka wynika z planów pracy) Komisja  Polityki Społecznej – planowana na 18 marca br.1. Działalność instytucji kultury.2. Edukacja morska - podejmowane działania, współpraca z delegatem miasta do Związku Miast Morskich.3. Zaakceptowanie wprowadzenia w Ustce projektu "Koperta życia".4. Analiza Uchwały Nr V/39/2017 z 1 marca 2007r. w sprawie zasad używania symboli miasta.5. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miasta.6. Sprawy różne. Komisja Rewizyjna Kontrola realizacji ustaw śmieciowych w zakresie:- organizacji PSZOK,- ewidencji odpadów,- kontroli deklaracji opłat za wywóz nieczystości. Komisja Budżetowo – Gospodarcza – planowana na 10 i 19 marca br.   10 marca przedmiotem  posiedzenia będzie:     1. Informacja na temat inwestycji – budynek wieży przeładunkowej tzw. „Żurawik” i podjęcie decyzji o ewentualnym dalszym działaniu.2. Informacja o realizacji wniosku Komisji Uzdrowiskowej  w sprawie zbadania możliwości  częściowego współfinansowania kosztów odwiertu złóż solanki z wpływów z tytułu opłaty uzdrowiskowej.19 marca przedmiotem posiedzenia będzie:                                            1. Informacja o realizacji inwestycji UTBS.2. Informacja o stanie zasobów komunalnych oraz realizacji planu remontów.3. Opiniowanie projektów uchwał oraz rozpatrzenie wniosków z wydz. GN i GP.4. Informacja Burmistrza na temat realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.5. Informacja na temat realizacji ustawy o odpadach komunalnych z obiektówzamieszkałych i niezamieszkałych.6. Analiza polityki mieszkaniowej miasta – czynsze komunalne.7. Informacja o stopniu zaawansowania inwestycji miejskich.8. Informacja o składanych wnioskach o pozyskanie środków zewnętrznych.9. Sprawy bieżące. Komisja Uzdrowiskowa – planowana na 20 marca br.1. Zaopiniowanie zmiany uchwały w sprawie sezonowego planu zagospodarowania Promenady Nadmorskiej. Sesja - planowana na 26 marca br.1. Sprawozdania z prac komisji stałych za 2014r.2. Sprawozdanie z funkcjonowania ustawy śmieciowej w mieście Ustka w II półroczu 2014r.3. Informacja Burmistrza na temat realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.4. Informacja w sprawie pozyskiwania środków zewnętrznych.5. Informacja o realizacji inwestycji UTBS.6. Informacja o stanie mieszkaniowych zasobów komunalnych oraz realizacji planów remontów.7. Informacja na temat funkcjonowania Zarządu Portu Morskiego w Ustce.8. Informacja na temat realizacji inwestycji w porcie zachodnim.9. Informacja na temat realizacji inwestycji na plaży wschodniej.

Ratuszowe wieści - Luty 2015

Ratuszowe wieści - Luty 2015

Informacje nowe, będą wstawiane na górze. Wychodzą kolejne niedbalstwa Olecha i Kurowskiego Remont portu zagrożony, Navimor oficjalnie mówi , że przy tych cenach remont jest nieopłacalny, dali na przetargu za niską cenę i robią bokami. Dodatkowo , nie zdążą z remontem do końca okresu rozliczeniowego z Unią , na pewno z ul. Westerplatte II a może i z basenem rybackim, czyli za drogę 4,5 mln Ustka może będzie musiała zapłacić z własnej kasy, a w najgorszym przypadku jeszcze 13 mln za basen rybackiTo katastrofa finansowa dla Ustki, to samo dotyczy remontu żurawika za 700 000 zł . Info z dzisiejszej sesji. Pozdrowienia dla lemingów popierających , głosujących na Olecha i Kurowskiego. Informacja o planowanej pracy Rady Miasta w lutym 2015r. Na dzień 18 lutego -godz. 8.30 (sala 101) planowane jest posiedzenie Komisji PolitykiSpołecznej. Zgodnie z planem pracy Komisja rozpatrzy.l. Informację o funkcjonowaniu Lokalnej Organizacji Turystycznej i realizacji "Karnetu Wakacyjnego"Z. Informację o realizacji opłaty uzdrowiskowej.3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.4. Zaopiniuje wnioski W sprawie nagród dla wyróżniających się sportowców i artystów.5. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta za II półrocze Z014 r.6. Informację dotyczącą realizacji wniosków Komisji Rady Miasta za IV kwartał 2014 roku.7. Zaopiniuje projekty uchwał Rady Miasta.8. Sprawy różne. Na dzień 19 lutego -godz. 8.30 ( sala 101) planowane jest posiedzenie Komisji Budźetowo -Gospodarczej. Zgodnie z planem pracy Komisja rozpatrzy.1. Informację o realizacji miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.Z. Informację o realizacji wniosków Komisji oraz Rady za IV kw 2014 r.3. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady za II półrocze 2014 r.4. Zaopiniuje projekty uchwał oraz wnioski z wydz. GN i GP.5. Dokona analizy realizacji poboru opłaty uzdrowiskowej za Z014 r.6. Sprawy bieżące. Na dzień 20 lutego -godz. 8.50 ( sala 204) planowane jest posiedzenie Komisji UzdrowiskowejKomisja zaopiniuje następujące sprawy.1. Zaopiniowanie projektu MPZP pn. „Centrum l A".Z. Sprawy bieżące. Na dzień 26 lutego -godz. 8.30 ( sala 101) planowana jest Sesja Rady Miasta Ustka. Zgodniez planem pracy Rada rozpatrzy=l. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta za II półrocze 20 l4r.2. Informację o realizacji wniosków Komisji stałych i Rady za IV kwartał 2014r.3. Informację delegatów reprezentujących miasto w stowarzyszeniach i związkach samorządowycho pracy tych organizacji.4. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemówalkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za 2014r.5. Informację o dokumentach strategicznych miasta.a) jakie zagadnienia dotyczące Ustki uzgodnione są w strategii Miejskiego Obszaru FunkcjonalnegoSłupska,b) informacja o konieczności zaktualizowania ( które iwjakim zakresie) dokumentów strategicznychUstki w związku z nowym okresem programowania UE.6. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2014r.7. Informacja o funkcjonowaniu Lokalnej Organizacji Turystycznej i realizacji „Karnetu wakacyjnego"8. Informacja dotycząca realizacji opłaty uzdrowiskowej za Z0l4r. Zarządzenia Burmistrza 2015 (od 1 do 100) 1. Zarządzenie Nr 0050.GN.18.2015 - zm.Z.0050.GN.188.2014 w spr. zbycia nieruchom. przy ul.Słowiańskiej 33Data utworzenia: 2015-02-04  więcej 2. Zarządzenie Nr 0050.GN.17.2015 - niewykonanie prawa pierwokupu (ul.Storczykowa 3)Data utworzenia: 2015-02-04  więcej 3. Zarządzenie Nr 0050.GN.16.2015 - dzierżawa terenu przy Promenadzie - cz.dz.nr 15.12 o pow. 198m2Data utworzenia: 2015-02-04  więcej 4. Zarządzenie Nr 0050.GN.15.2015 - dzierżawa terenów przy ul.Wczasowej (obiekty gastronomiczne)Data utworzenia: 2015-02-04  więcej 5. Zarządzenie Nr 0050.IKiOŚ.14.2015 - zm.Z.0050.IKiOŚ.8.2015 w spr. pow.Komisji - naprawy cząstkoweData utworzenia: 2015-02-04  więcej 6. Zarządzenie Nr 0050.GN.13.2015 - zbycie nieruchomości zabudo. przy ul.Marynarki Polskiej 85DData utworzenia: 2015-02-04  więcej 7. Zarządzenie Nr 0050.GN.12.2015 - zamiany nieruchomości przy ul.PortowejData utworzenia: 2015-02-04  więcej 8. Zarządzenie Nr 0050.GN.11.2015 - zm.Z.0050.GN.25.2009 w spr.dzierżawy (cz.dz.15/12 na Promenadzie)Data utworzenia: 2015-02-03  więcej 9. Zarządzenie Nr 0050.IKiOŚ.10.2015 - zm.Z.0050.IKiOS.4.2015 w spr. pow. komisji - przebudowa ul.KlonowejData utworzenia: 2015-02-03 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wykonanie remontu nawierzchni ulic na terenie miasta Ustka w 2015 roku     Ogłoszenie o zamówieniu BZP 15492-2015 z 22.01.2015 r. (19.1 KB) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (218 KB) Zał. 1 - Formularz oferty (116.8 KB) Zał. 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału (102.6 KB) Zał. 3 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (101 KB) Zał. 4 - Wzór umowy (155.6 KB) Zał. 5 - Wykaz robót (104.9 KB) Zał. 6 - Wykaz osób (107 KB) Zał. 7 - Wykaz narzędzi (105.2 KB) Zał. 8 - Informacja w zakresie grupy kapitałowej (104.4 KB) Zał. 9 - Specyfikaja techniczna wykonania i odbioru (150.6 KB) Zał. 10 - Przedmiar robót (245.6 KB)    

Organizacji sezonu letniego 2015 - relacja z konsultacji .

Organizacji sezonu letniego 2015 - relacja z konsultacji .

Dwugodzinna relacja filmowa. Więcej zdjęć na www.facebook.com/pomorzesrodkowe W trakcie spotkania wielokrotnie wypowiadano niepochlebne opinie, na temat naczelnika usteckiej promocji Jacka Cegły. Relacja filmowa jutro, Filmy z poprzednich lat: Burmistrz Miasta Ustka Jacek Graczyk zaprasza wszystkich Mieszkańców na otwarte konsultacje dotyczące organizacji sezonu letniego, kalendarza imprez i planowanych działań promocyjnych w roku 2015. Spotkanie odbywa się dziś (wtorek), 3 lutego o godz. 18, w sali nr 101, w Urzędzie Miasta Ustka, przy ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 3. Serdecznie zapraszamy. Przeczytaj - Projekt kalendarza imprez i działań promocyjnych na sezon 2015.

Relacje z sesji Rady miasta Ustka styczeń 2015

Relacje z sesji Rady miasta Ustka styczeń 2015

Tegoroczne dochody zaplanowano na prawie 67 mln zł, a wydatki na ok. 65,5 mln zł. To oznacza to, że deficyt nie wzrośnie, a prawie półtora miliona nadwyżki miasto przeznaczy na spłatę wcześniejszych kredytów i wykup obligacji. Burmistrz Ustki Jacek Graczyk zapowiedział na ostatniej sesji, że zrobi wszystko , aby Wodociągi Ustka wycofały   się z dodatkowej opłaty abonamentowej, wprowadzonej w 2014 roku Zapowiedział również, że w najbliższym czasie podjęta zostanie decyzja o zwiększeniu z 5 do 7 składu  rady nadzorczej spółki Wodociągi Ustka. Obecnie miasto Ustka ma dwóch przedstawicieli, gmina wiejska Ustka ma jednego przedstawiciela w osobie wójta Anny Spbczuk-Jodłowskiej ( wynagrodzenie ok. 12 000 zł )  Kolejni dwaj członkowie rady to pracownicy spółki Wodociągi Ustka.  Ustka kamery – Miasto jest większościowym udziałowcem, ale nie ma większości głosów w radzie nadzorczej. To rodzi niebezpieczeństwo związane z podejmowaniem decyzji w spółce. Przewodniczący  Rady Powiatu Jana Olech oświadczył na sesji, że powiat nie przejmie ulicy Zubrzyckiego i walącego się mostu. Stare falochrony zostaną wyburzone i zbudowane nowe, są trzy warianty , projekty zagospodarowania tego terenu.. http://ziemia-ustecka.pl/ustka/... . 6 lutego o godz. 17 w sali Urzędu Miasta Ustka odbędzie się spotkanie organizowane przez Urząd Morski w Słupsku Relacja filmowa.

Bieżące plany i działania usteckiego Ratusza

Bieżące plany i działania usteckiego Ratusza

8. WNIOSKI DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO: Odpowiadając na zawiadomienie Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie przystąpienia do sporządzenia nowego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego oraz sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitarnego Trójmiasta, stanowiącego część planu zagospodarowania przestrzennego województwa, Gmina Miasto Ustka złożyła do planu województwa pomorskiego następujące wnioski: 1) Przebudowa wejścia do portu morskiego poprzez wydłużenie falochronu wschodniego oraz wydłużenie i przesunięcie falochronu zachodniego w kierunku zachodnim.2) Lokalizacja terminala promowego o  formule pasażersko-samochodowej w związku z wnioskiem dotyczącym przebudowy wejścia do portu morskiego.Lokalizacja funkcji terminalu promowego musi przewidzieć parametry dla jednostek promowych obsługujących ruch na wodach Bałtyku (z krajami skandynawskimi).3) Budowa drogi dojazdowej do portu morskiego, stanowiącej przedłużenie planowanego łącznika (ul. Słupska – ul. Darłowska), poprzez ul. Zubrzyckiego oraz funkcje drogowe wyznaczone w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. Uroczysko (1.KD-Z, 2.1.KD-L, 11.KD-D) – celem obsługi funkcji gospodarczych portu, w tym terminala promowego.4) Budowa lądowiska dla helikopterów w granicach portu morskiego dla obsługi m.in. funkcji ratownictwa morskiego, transportu sanitarnego, funkcji turystycznych.5) Wyznaczenie korytarza komunikacyjnego dla budowy drogi szybkiego ruchu, na odcinku Ustka – Słupsk – Bytów – Chojnice – Człuchów – Bydgoszcz, aktywizującej gospodarczo tereny zachodniej ściany województwa pomorskiego i portu morskiego w Ustce.6) Budowa Zintegrowanego Węzła Komunikacyjnego w centrum miasta Ustka na terenach okołokolejowych (przy ul. Portowej).7) Budowa łącznika komunikacyjnego pomiędzy drogami: drogą krajową nr 21 i drogą wojewódzką 203 w dwóch wariantach określonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustka, komunikującego obszary położone na terenie gminy Ustka i miasta Ustka.8) Rewitalizacja linii kolejowej 405 na odcinku Szczecinek – Ustka (port) wraz z jej elektryfikacją na odcinku Szczecinek – Słupsk.9) Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Słupsk – Gdynia Chylonia poprzez budowę linii dwutorowej, komunikującej tereny subregionu słupskiego ze stolicą województwa pomorskiego.10) Wyznaczenie lokalizacji dla potrzeb budowy regionalnego portu lotniczego, obsługującego ruch pasażerski i przewozy cargo, celem ożywienia turystyczno-gospodarczego zachodniej części woj. pomorskiego.11) Budowa portu jachtowego przy basenie rybackim lub alternatywnie w okolicy trzeciego mola. kamery Ustka              2. NOWY DOM KULTURY: Zostanie sporządzone zagospodarowanie fragmentu terenu Placu Wolności, które będzie ilustrować lokalizację przyszłego Domu Kultury z planowanym usytuowaniem obiektu kubaturowego od strony ul. Piłsudskiego w miejscu obecnego terenu zielonego i  placu parkingowego. Przygotowane materiały zostaną zaprezentowane Mieszkańcom na specjalnie zorganizowanym w tym celu spotkaniu, o terminie którego powiadomimy osobną informacją na stronie internetowej. W dniu 23.01.2015r. odbyło się spotkanie ws. lokalizacji nowego Domu Kultury. Naczelnik Wydziału GP przekazał Naczelnikowi RIE opracowane mapy ze wskazaniem dwóch wariantów jego lokalizacji w okolicy Placu Wolności (jeden z wykorzystaniem terenu gazowni, a drugi w całości na terenie Gminy Miasto Ustka). Mapa z wykorzystaniem terenu gazowni i mapa bez wykorzystania terenu gazowni. 3. ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE DOTYCZĄCE WYJAZDU Z UL. WALKI MŁODYCH: W marcu 2015 roku Mieszkańcom Osiedla Walki Młodych przedstawione zostaną warianty rozwiązań komunikacyjnych, dotyczących wyjazdu z ul. Walki Młodych do ul. Wilczej lub ulicą Nową do ul. Zubrzyckiego wraz z rozwiązaniami problemu parkowania w tym rejonie miasta. 4. ZMIANA GRANIC UZDROWISKA: Aktualnie prowadzone są rozmowy z władzami innych miast uzdrowiskowych, których obszar uzdrowiskowy stanowi tylko fragment terenu całego miasta. Ich doświadczenie w tym temacie jest nam potrzebne dla przeprowadzenia podobnej procedury w Ustce, która obecnie w całości jest objęta strefami ochrony uzdrowiskowej. Wyłączenie części obszaru miasta z uzdrowiska ma na celu gospodarcze uaktywnienie zachodniej strony Ustki  i tym samym uzyskanie większych wpływów finansowych do budżetu miejskiego. Od strony prawnej tematem zajmuje się Radca Prawny. W dniu 26.01.2015r. odbyło się spotkanie w sprawie zmiany granic uzdrowiska. W obecności Burmistrza Miasta Ustka Jacka Graczyka i P. Tomasza Ołdytowskiego (specjalisty od uzdrowisk i autora operatu uzdrowiskowego) ustalono, że podjęte zostaną rozmowy z Gminą Ustka ws. określenia działań zmierzających do ograniczenia od strony zachodniej strefy C uzdrowiska.

Zaproszenie na konsultacje społeczne w lutym 2015

Zaproszenie na konsultacje społeczne w lutym 2015

 kamery Ustka Burmistrz Miasta Ustka Jacek Graczyk zaprasza wszystkich Mieszkańców na otwarte konsultacje, które odbędą się w lutym. Ratusz zaplanował łącznie trzy spotkania. Liczymy na Państwa obecność.   3 lutego o godz. 18 w sali narad Urzędu Miasta Ustka przy ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 3 odbędzie się spotkanie dotyczące organizacji sezonu letniego, kalendarza imprez i planowanych działań promocyjnych. Zobacz proponowany plan pracy  4 lutego o godz. 17 w sali narad Urzędu Miasta Ustka przy ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 3 odbędzie się spotkanie dotyczące remontu ulicy Darłowskiej, podczas którego będzie można zapoznać się z dokumentacją techniczną inwestycji. Zapoznaj się z projektem przebudowy drogi nr 203 (projekt w trakcie realizacji) Załącznik 1 Załącznik 2 6 lutego o godz. 17 w sali narad Urzędu Miasta Ustka przy ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 3 odbędzie się spotkanie dotyczące realizowanej przez Urząd Morski w Słupsku inwestycji polegającej na budowie modułów siedliskowych (tzw. sztucznej rafy). Dyskusja dotyczyć będzie harmonogramu prac i ewentualnych utrudnień na plaży.  Filmy i zdjęcia dotyczące budowanej rafy w linkach poniżej (konsultacje z 2010 r ) Sztuczna rafa na plaży w Ustce Sztuczna rafa w Ustce - konsultacje społeczne.    Ustka kamery

 • Maj 2015 - przegląd Ratuszowy

  poniedziałek, 18, maj 2015 18:52
 • Ratuszowe wieści - kwiecień 2015

  środa, 15, kwiecień 2015 20:04
 • Wniosek o utworzenie zespolonego...

  środa, 25, marzec 2015 11:31
 • Informacja o pracy Burmistrza Ustki...

  poniedziałek, 23, marzec 2015 08:27
 • Ratuszowe wieści - Marzec 2015

  piątek, 06, marzec 2015 14:37
 • Ratuszowe wieści - Luty 2015

  środa, 04, luty 2015 21:24
 • Organizacji sezonu letniego 2015 -...

  wtorek, 03, luty 2015 15:21
 • Relacje z sesji Rady miasta Ustka...

  sobota, 31, styczeń 2015 10:01
 • Bieżące plany i działania usteckiego...

  środa, 28, styczeń 2015 21:18
 • Zaproszenie na konsultacje społeczne w...

  poniedziałek, 26, styczeń 2015 23:08

Zestawienie wszystkich umów opublikowanych do  23 sierpnia 2014.

 


WYDZIAŁOWY REJESTR UMÓW I POROZUMIEŃ
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
2014

L.p.

Numer
umowy/
porozumienia 

Data zawarcia
umowy/
porozumienia

Nazwa podmiotu, z którym Gmina
Miasto Ustka zawarła umowę/
porozumienie  

Przedmiot umowy/porozumienia

Wartość umowy/
porozumienia
(PLN brutto)

Okres zawarcia
umowy/
porozumienia
1 PR.272.1.2014 13.01.2014 AG Media Arkadiusz Gryko zamieszczanie przez miasto materiałów o charakterze promocyjnym i informacyjnym na łamach wydawnictw należących do AG Media 12.300,00 styczeń 2014-grudzień 2014
2 PR.272.2.2014 16.01.2014 Hubert Bierndagrski dokumentowanie fotograficzne spotkań i przedsięwzięć z udziałem Burmistrza, wydarzeń promocyjnych oraz inwestycji realizowanych przez UM 7.200,00 styczeń2014-grudzień 2014
3 PR.272.3.2014 15.01.2014 eKONTAKT, Paweł Jarzębiński serwis wirtualnuch panoram 1.230,00 styczeń 2014-grudzień 2015
4 PR.272.4.2014 17.01.2014 RAMZES, Adrian Radomski zamieszczanie reklam Miasta na autobusach 15.498,00 styczeń 2014-czerwiec 2014
5 PR.272.5.2014 16.01.2014 PHU Eden Walerian kasperski usługi restauracyjne 22.000,00 styczeń 2014-grudzień 2014
6 PR.272.6.2014 27.01.2014 Zakład Poligraficzny GRAWIPOL usługi projektowania i drukowania materiałów promocyjno-informacyjnych Miasta 22.792,00 styczeń 2014-grudzień 2014
7 PR.272.7.2014 17.03.2014 Grupa RMF Sp. z o.o. wzajemne świadczenia reklamowe 30.000,00 marzec 2014-grudzień 2016
8 PR.272.8.2014 18.03.2014 Marcin Kurek vel Kotaluk występ zespołu Kobranocka podczas imprezy Lech Fire Festiwal 13.200,00 12 lipiec 2014
9 PR.272.9.2014 23.03.2014 Studio Siedem S.C. dostawa materiałów promocyjnych dla Gminy Miasto Ustka w 2014r. 11.961,75 marzec 2014-kwiecień 2014
10 PR.272.10.2014 31.03.2014 Arkadiusz Gryko AG Media organizacja koncertu pn. "Wakacyjne granie" 17.945,00 marzec 2014-lipiec 2014
11 PR.272.11.2014 10.04.2014 Lokalna Organizacja Turystyczna "Ustka i Ziemia Słupska" świadczenie usług całorocznej Informacji Turystycznej na rzecz miasta Ustka 478.998,80 maj 2014-grudzień 2017
12 PR.272.12.2014 11.04.2014 Jerzy Kryszak autorski program kabaretowy 8.200,00 26 lipiec 2014
13 PR.272.13.2014 18.04.2014 Tourtrend Sp. z o.o. współorganizacja imprezy "Turniej Miasta Ustka-Darłowo o PucharDoliny Charlotty" oraz promocja Miasta Ustka podczas imprezy "Gianst Live 2014" Eliminacje Mistrzostw Świata Strongman w Amfiteatrze Doliny Charlotty 31.816,48 kwiecień 2014 - 3 maj 2014
14 PR.272.14.2014 29.04.2014 Stanisław Juszczak Wykonanie unikatowej ławeczki medialnej i ekspozytora RMF FM w całości z profili zamkniętych i płaskowników spawanych i łączonych śrubami 49.500,00 kwiecień 2014- 30 czerwca 2014
15 PR.272.15.2014 02.05.2014 Krzysztof Skrzypek Wydzierżawienie przez Miasto terenu na ul. Promenada Nadmorska z przeznaczeniem na przeprowadzenie akcji promocyjnej firmy "Ziaja" 21.000,00 28 czerwiec 2014 - 31 sierpień 2014
16 PR.272.16.2014 02.05.2014 Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o. Promocja firmy "Ziaja" w zamian za sfinansowanie nabycia na rzecz Gminy telewizora LED, dwóch laptopów oraz aparatu cyfrowego jako głównych nagród w programie "Karnetu Wakacyjnego" 7.500,00 maj 2014 - 15 sierpień 2014
17 PR.272.17.2014 05.05.2014 Polskie Radio SA Przeprowadzenie audycji na żywo w dniu 9 sierpnia 2014 w godz. 9.00-12.58 w paśmie "Lata z radiem" w Pierwszym Programie Polskiego Radia oraz wspólnej organizacji imprezy plenerowej Lato z Radiem 2014 120.000,00 9 sierpień 2014
18 PR.272.18.2014 07.05.2014 FH GROM K.Woźniak Usługa pirotechniczna w trakcie Lech Fire Festiwal 20.000,00 12 lipiec 2014
19 PR.272.19.2014 07.05.2014 Surex Firma Rodzinna Ryszard Suzdalewicz Usługa pirotechniczna w trakcie Lech Fire Festiwal 20.000,00 12 lipiec 2014
20 PR.272.20.2014 23.05.2014 Maciej Kozakiewicz Nagłośnienie i oświetlenie imprez organizaowanych przez miasto (moc do 30 KW) 21.000,00

23 maja - grudzień 2014

21 PR.272.21.2014 28.05.2014 piotr Rak Organizacja imprezy pn. "Nbar on the beach Ustka" 6.000,00 19 lipca 2014
22 PR.272.22.2014 29.05.2014 Romualdald Rojewski, Roy House Koncert zespołu dr. Misio podczas Festiwalu Sztucznych Ogni w dniu 12 licpa 2014r. 9.840,00 12 lipca 2014
23 PR.272.23.2014 09.06.2014 Remigiusz Jakiełajtis Dzierżawa terenu na ul. Promenada Nadmorska z przeznaczeniem na zorganizowanie akcji promocyjnej firmy "Soraya" 8.000,00 27 czerwca - 31 sierpnia 2014
24 PR.272.24.2014 09.06.2014 Remigiusz Jakiełajtis Promocja firmy "Soraya" w zamian za sfinansowanie na rzecz Gminy telewizora LCD, jako nagrody dla osób pobierających opłate uzdrowiskową na terenie Miasta Ustka 3.000,00 czerwiec - 15 sierpnia 2014
25 PR.272.25.2014 11.06.2014 Jarosław Madejski Koncert muzyczny TRIO ARTE podczas Dni Morza w dniu 28 czerwca 2014r. 1.410,00 28 czerwca 2014
26 PR.272.26.2014 12.06.2014 Magdalena Połczyńska Nagłośnienie i oświetlenie imprez (moc pow. 30 KW) 18.000,00 lipiec-sierpień 2014
27 PR.272.27.2014 13.06.2014 Agencja Ochrony Mienia i Osób Komandor Ochrona imprez w sezonie letnim 2014 15.173,28 czerwiec-sierpień 2014
28 PR.272.28.2014 29.05.2014 TVN Media Sp. z o.o. Emisja cyklicznych audycji pt. "Prognoza pogody" w TVN 24 24.203,82 01 czerwca - 15 czerwca 2014
29 PR.272.29.2014 01.07.2014 Wacław Chudy Port-Film Kino na leżakach - pokazy filmowe 2.460,00 lipiec, sieprpień 2014
30 PR.272.30.2014 04.07.2014 Artur Grabarczyk Koncert zespołu Parafraza podczas Lech Fire Festiwal 3.505,00 12 lipca 2014
31 PR.272.31.2014 08.07.2014 Mieczysław Wasilewski Obsługa elektryczna imprez w sezonie letnim 2014 5.700,00 lipiec, sierpień 2014
32 PR.272.32.2014 25.07.2014 Profispot Sp. z o.o. Organizacja Beach Soccer Finałów w Piłce Nożnej Plażowej 55.000,00 30 lipca-3 sierpnia 2014
33 PR.272.33.2014 01.08.2014 Unicorn Impresariat

Organizacja Syrenalia Święto Ustki w dniu 15 sierpnia 2014

31.560,00 1 sierpnia-15 sierpnia 2014

WYDZIAŁOWY REJESTR UMÓW I POROZUMIEŃ
Wydział Rozwoju Lokalnego i Integracji Europejskiej
2014

 

L.p.

Numer
umowy/
porozumienia 

Data zawarcia
umowy/
porozumienia

Nazwa podmiotu, z którym Gmina
Miasto Ustka zawarła umowę/
porozumienie  

Przedmiot umowy/porozumienia

Wartość umowy/
porozumienia
(PLN brutto)

Okres zawarcia
umowy/
porozumienia
1. RIE/1/2014 05.02.2014 INFOS Systemy Komputerowe dostawa sprzętu komputerowego - projekt od Partnerstwa do kooperacji 8671,50 14.02.2014r.
2. RIE/1a/2014 12.02.2014 Anna Panasiuk tłumaczenie w zakresie języka niemieckiego 2700,00 31.05.2014r.
3. RIE/2/2014 03.03.2014 Łukasz Waszak przeprowadzenie 72h seminariów szkoleniowych - projekt od Partnerstwa do kooperacji 17280,00 31.12.2014r.
4. RIE/3/2014 20.02.2014 Joanna Koza rekrutacja do Grup Roboczych - projekt od Partnerstwa do kooperacji 2900,00 15.07.2014r.
5. RIE/4/2014 04.03.2014 Dorota Szcześniak - Abramiec przygotowanie materiału szkoleniowego i prowadzenie 3 paneli  - projekt od Partnerstwa do kooperacji 5700,00 31.03.2014r.
6. RIE/5/2014 05.03.2014 NOT wynajem sali, seminarium we Wrocławiu - projekt od Partnerstwa do kooperacji 2361,60 31.12.2014r.
7. RIE/6/2014 05.03.2014 Polskie Smaki catering, seminarium we Wrocławiu - projekt od Partnerstwa do kooperacji 2130,97 31.12.2014r.
8. RIE/7/2014 25.02.2014 Powiat Słupski, Gmina Ustka, Gmina Kępice realizacja zadania pn. "Organizacja kąpielisk na terenie powiatu słupskiego" 91024,06 do III kw. 2014r.
9. RIE/8/2014 17.03.2014 Przedsiębiorstwo Morze wynajem dwóch sal konferencyjnych- projekt "Od partnerstwa do Kooperacji" 4935,00 17.03.2014r.-13.06.2014r.
10. RIE/9/2014 28.03.2014 Gmina Sztutowo dotacja celowa dla Gminy Sztutowo w związku z realizacją projektu Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure, na pokrycie wkładu własnego zadań wspólnych. 1 872,78 23.08.2014
11. RIE/10/2014 28.04.2014 PHU Eden, Hotel Rejs Usługa noclegowa dla uczestników kongresu - w ramach projektu "Od partnerstwa do kooperacji" 3 400,00 28.04.2014r.-13.06.2014r.
12. RIE/11/2014 28.04.2014 Przedsiębiorstwo Morze Usługa noclegowa dla uczestników kongresu - w ramach projektu "Od partnerstwa do kooperacji" 16 660,27 28.04.2014r.-13.06.2014r.
13. RIE/12/2014 28.04.2014 Hotel Lubicz Sp. ZO.O. Usługa noclegowa dla uczestników kongresu - w ramach projektu "Od partnerstwa do kooperacji" 1 305,00 28.04.2014r.-13.06.2014r.
14. RIE/13/2014 28.04.2014 Przedsiębiorstwo Turystyczno-Usługowe Kinga Usługa noclegowa dla uczestników kongresu - w ramach projektu "Od partnerstwa do kooperacji" 4 330,00 28.04.2014r.-13.06.2014r.
15. RIE/14/2014 27.05.2014 Ingrosso Sp. z o.o. Wykonanie i dostawa koszulek reklamowych dla zawodników i uczestników III Burztynowych regat - w ramach projektu "Baltic Amber Coast. Development of crossborder are through building up and modernization of tourism infrastructure. 1 795,80 22.05.2014 - 01.06.2014
16. RIE/15/2014 22.05.2014 Zbigniew Wejcman Osoba prowadząca II Kongres Współpracy Lokalnej w Ustce, w dniach 12 - 13 czerwca 2014 roku. 1500,00 12.06.2014 - 13.06.2014
17. RIE/16/2014 22.05.2014 Zdzisław Górecki P.H.U. Dagmor Zakwaterowanie uczestników i zawodników III Bursztynowych Regat z Jantarnego (Obwód Kaliningradzki Federaji Rosyjskiej), w ramach projektu "Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure". 970,00 20.06.2014 - 22.06.2014
18. RIE/17/2014 30.05.2014  EDEN CATERING Kamil Żywiecka Usługa cateringowa na potrzeby dwudniowego II Kongresu Współpracy Loklanej w Ustce realizowanego w dniach 12-13 czerwca 2014 r. w ramach Projektu PI "Od Partnerstwa do kooperacji" dla 170 uczestników 18 543,60 12.06.2014 - 13.06.2014 
19. RIE/18/2014 03.06.2014 Jarosław Domałążek Nadzór części sportowej imprezy pn. III Bursztynowe Regaty realizowanych w ramach projektu "Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure". 4 840,00 21.06.2014
20. RIE/19/2014 09.06.2014 EDEN CATERING Kamila Żywiecka Świadczenie usługi przygotowania i wydawania posiłków w plenerze dla zawodników i uczestników III Bursztynowych Regat realizowanych w ramach projektu "Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure".  8 088,77 21.06.2014
21. Aneks nr 1 do umowy nr RIE/16/2014 05.06.2014 Zdzisław Górecki P.H.U. Dagmor Zakwaterowanie uczestników i zawodników III Bursztynowych Regat z Jantarnego (Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej), w ramach projektu "Baltic Amber Coast. Development of crossborder are through building up and modernization of tourism infrastructure" - zmiana rezerwacji 1 280,00 20.06.2014 - 22.06.2014
22. RIE/20/2014 04.06.2014 Marek Olechnowicz Prelegent podczas dwudniowego II Kongresu Współpracy Loklanej w Ustce realizowanego w dniach 12-13 czerwca 2014 r. w ramach Projektu PI "Od Partnerstwa do kooperacji" 800,00 12.06.2014 - 13.06.2014
23. RIE/21/2014 04.06.2014 TIS - Tomasz Schimanek Prelegent podczas dwudniowego II Kongresu Współpracy Loklanej w Ustce realizowanego w dniach 12-13 czerwca 2014 r. w ramach Projektu PI "Od Partnerstwa do kooperacji" 800,00 12.06.2014 - 13.06.2014
24. RIE/22/2014 04.06.2014 Jan Jakub Wygnański Prelegent podczas dwudniowego II Kongresu Współpracy Loklanej w Ustce realizowanego w dniach 12-13 czerwca 2014 r. w ramach Projektu PI "Od Partnerstwa do kooperacji" 800,00 12.06.2014 - 13.06.2014
25. RIE/23/2014 09.06.2014 Jarosław Domałążek Usługa transportu i najmu (czarter) 32 łódek typu Optimist wraz z wyposażeniem podczas III Bursztynowych Regat realizowanych w ramach projektu "Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure".

nie więcej niż

9 600,00 zł

21.06.2014
26. RIE/24/2014 09.06.2014 Marek Rogala Wykonanie występu muzycznego przez zespół handszpaki oraz obsługa konferansjerska podczas III Bursztynowych Regat realizowanych w ramach projektu "Baltic amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure". 8 800,00 21.06.2014
27. RIE/25/2014 12.06.2014 TCM - Trainings, Consulting, Managment - Łukasz Waszak Panelista oraz osoba prowadząca warsztaty podczas dwudniowego II Kongresu Współpracy Loklanej w Ustce realizowanego w dniach 12-13 czerwca 2014 r. w ramach Projektu PI "Od Partnerstwa do kooperacji" 1500,00 zł 12.06.2014 - 13.06.2014
28. RIE/26/2014 12.06.2014 Antoni Sobolewski Moderator podczas dwudniowego II Kongresu Współpracy Loklanej w Ustce realizowanego w dniach 12-13 czerwca 2014 r. w ramach Projektu PI "Od Partnerstwa do kooperacji" 900,00 zł 12.06.2014 - 13.06.2014
29. RIE/27/2014 12.06.2014 TIS - Tomasz Schimanek Panelista podczas dwudniowego II Kongresu Współpracy Loklanej w Ustce realizowanego w dniach 12-13 czerwca 2014 r. w ramach Projektu PI "Od Partnerstwa do kooperacji" 649,97 zł 12.06.2014 - 13.06.2014
30. RIE/28/2014 12.06.2014 Arkadiusz Peisert Pannelista podczas dwudniowego II Kongresu Współpracy Lokalnej w Ustce realizowanego w dniach 12-13 czerwcz 2014 r. w ramach Projektu PI "Od Partnerstwa do kooperacji" 750,00 zł 12.06.2014 - 13.06.2014
31. RIE/29/2014 12.06.2014 Monika Michniewicz Moderator podczas dwudniowego II Kongresu Współpracy Loklanej w Ustce realizowanego w dniach 12-13 czerwca 2014 r. w ramach Projektu PI "Od Partnerstwa do kooperacji" 900,00 zł 12.06.2014 - 13.06.2014
32. RIE/30/2014 12.06.2014 Marta Makuch Moderator podczas dwudniowego II Kongresu Współpracy Loklanej w Ustce realizowanego w dniach 12-13 czerwca 2014 r. w ramach Projektu PI "Od Partnerstwa do kooperacji" 900,00 zł 12.06.2014 - 13.06.2014
33. RIE/31/2014 12.06.2014 Robert Kaźmierczak Panelista oraz osoba prowadząca warsztaty podczas dwudniowego II Kongresu Współpracy Loklanej w Ustce realizowanego w dniach 12-13 czerwca 2014 r. w ramach Projektu PI "Od Partnerstwa do kooperacji" 1500,00 zł 12.06.2014 - 13.06.2014
34. RIE/32/2014 12.06.2014 Carpe Diem Łukasz Domagała Panelista oraz osoba prowadząca warsztaty podczas dwudniowego II Kongresu Współpracy Loklanej w Ustce realizowanego w dniach 12-13 czerwca 2014 r. w ramach Projektu PI "Od Partnerstwa do kooperacji" 1500,00 zł 12.06.2014 - 13.06.2014
35. RIE/33/2014 12.06.2014 Pracownia Dedala, Marcin Dadel Osoba prowadząca warsztaty podczas dwudniowego II Kongresu Współpracy Loklanej w Ustce realizowanego w dniach 12-13 czerwca 2014 r. w ramach Projektu PI "Od Partnerstwa do kooperacji" 750,00 zł 12.06.2014 - 13.06.2014 
36. RIE/34/2014 13.06.2014 Hanna Winiarz Usługa w zakresie tłumaczenia ustnego z j. polskiego na j. rosyjski i z j. rosyjskiego na j. polski podczas "III Bursztynowych regat" organizowanych w rmach projektu "Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and moderniztion of tourism infrastructure" 1 200,00 21.06.2014
37. RIE/35/2014 01.07.2014 Anna Panasiuk tłumaczenie w zakesie języka niemieckiego

nie więcej niż

2 000,00

01.07.2014 - 31.08.2014
38. RIE/36/2014 31.07.2014 Hotel "Morze" Zakwaterowania 4 osób oficjalnej delegacji z Kappeln w dniach 14-16.08.2014 roku, w związku z Obchodami Święta Wojska Polskiego i Święta Ustki 2 880,00 zł 14-17.08.2014
39. RIE/37/2014 23.07.2014 Lokalna Organizacja Turystyczna Ustka i Ziemia Słupska" Umowa użyczenia Infomaty wewnętrznego do Centrum Informacji Turystycznej - 23.07.2014 - 30.11.2017
40. RIE/38/2014 06.08.2014 Hubert Bierndgarski Organizacja wystawy fotograficznej pn. "Poławiacze bursztynu" w ramach projektu Baltic Amber Coast. Development of crossborder are through building up and modernization of tourism infrastructure. 4 000,00 zł 23.08.2014 
41. RIE/39/2014 06.08.2014 Radosław Kubik Organizacja programu artystycznego teatru Kubika podczas imprezy "Bursztynowe Ust(k)a - Quest" w ramach projektu Baltic Amber COast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure. 5 000,00 zł 23.08.2014
42. RIE/40/2014 11.08.2014 Romuald Rojewski Wykonanie przez zespół Formacja Nieżywych Schabów koncertu podczas imprezy "Bursztynowe Ust(k)a - Quest" organizaownej w ramach projektu "Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure" 23 000,00 zł 23.08.2014
43. RIE/41/2014 11.08.2014 Romuald Rojewski Wynajem techniki estradowej w tym: nagłośnienia, oświetlenia, obsługi technicznej oraz montażu, demontażu i transportu w związku z występem zespołu Formacja Nieżywych Schabów podczas imprezy "Bursztynowe Ust(k) - Quest" organizowanej w ramach projektu "Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure". 8 000,00 zł 23.08.2014
44. RIE/42/2014 12.08.2014 Jolanta Szefler Bezadresowy kolportaż ulotek, na terenie Miasta Ustka promujących imprezę "Bursztynowa Ust(k)a - Quest" oraz broszur promujących projekt Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure. 1 000,00 zł 18-23.08.2014
45. RIE/43/2014 13.08.2014 Marcin Barnowski Opracowanie koncepcji oraz kompleksowego przeprowadzenia gry miejskiej w ramach imprezy "Bursztynowa Ust(k)a - Quest" oraz zakup akcesoriów i gadżetów niezbędnych do gry, zakup 25 nagród dla zwycięzców, przygotowanie oraz wydruk ulotek i plakatów w ramach realizacji projektu Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure. 35 000,00 zł 23.08.2014
46. RIE/44/2014 13.08.2014 Narcyz Kalski Przeprowadzenie pokazu oraz warsztatu obróbki bursztynu podczas imprezy "Bursztynowa Ust(k)a - Quest" w ramach realizacji projektu Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure. 5 000,00 zł 23.08.2014

 

WYDZIAŁOWY REJESTR UMÓW I POROZUMIEŃ
Wydział Obsługi Informatycznej
2014

L.p.

Numer
umowy/
porozumienia 

Data zawarcia
umowy/
porozumienia

Nazwa podmiotu, z którym Gmina
Miasto Ustka zawarła umowę/
porozumienie  

Przedmiot umowy/porozumienia

Wartość umowy/
porozumienia
(PLN brutto)

Okres zawarcia
umowy/
porozumienia
1 INFO/2/2014 2014-01-14

COMSERWIS Spółka Jawna D. Mierzwa
&P. Koski

świadczenie usługi wsparcia technicznego dla systemów informatycznych 15.498,00 01.01.2014-31.12.2014
2 MK/BIP/19/2014 2014-03-27 MADKOM SA udostępnienie systemu do prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej wraz z dzirżawą serwera 2.309,20

13.04.2014-
12.04.2015

3 MK/EZD/33/2014 2014-03-27 MADKOM SA modernizacja i konserwacja systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami 7.592,84 13.04.2014-
12.04.2015
4 MK/BR/3/2014 2014-03-27 MADKOM SA dzierżawa i utrzymanie systemu SIDAS BROKER 2.460,00 13.04.2014-
12.04.2015
5 - 2014-03-27 MADKOM SA umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych w systemie EZD SIDAS - 13.04.2014-
12.04.2015
6 INFO/3/2014 2014-06-16 LOGONET Sp. z o.o. umowa na zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej Miasta Ustka 13.554,60 16.06.2014-
31.08.2016
7 185/2014/1 2014-07-14 InterArena umowa o świadczenie usług internetowych 2.757,00

14.07.2014-
13.07.2015

8 INFO/4/2014 2014-07-15 ZINK SERWIS Sp. z o.o. umowa na świadczenie usług streamingowych obrazu z kamer 4.000,00

15.07.2014-
31.12.2014

9 225/G300/2014 2014-07-24 Polkomtel Sp. z o.o. umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus 2.426,60 24.07.2014-
23.07.2016
10 INFO/5/2014 2014-08-05 Fundacja POLKOM Audit Consulting Group umowa na wykonanie "Audytu Bezpieczeństwa Informacji" 6.027,00 05-08.2014-
31.08.2014

WYDZIAŁOWY REJESTR UMÓW I POROZUMIEŃ
Wydział Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Organizacyjnych

2014 rok

L.p.

Numer
umowy/
porozumienia 

Data zawarcia
umowy/
porozumienia

Nazwa podmiotu, z którym Gmina
Miasto Ustka zawarła umowę/
porozumienie  

Przedmiot umowy/porozumienia

Wartość umowy/
porozumienia
(PLN brutto)

Okres zawarcia
umowy/
porozumienia
1 SOA.272.1.2014 02.01.2014

RUCH SA
00-958 Warszawa, ul. Wronia 23

Dostawa dzienników, czasopism i wydawnictw 3.074,29 zł 02.01.2014 - 31.12.2014
2 SOA.272.2.2014 02.01.2014 P.H.U.P. "ROLMASZ" Sp. z o.o.
76-200 Słupsk, ul. Grunwaldzka 1
Zakup paliwa do samochodów służbowych (benzyna bezołowiowa, olej napędowy) 10.000,00 zł 02.01.2014 - 31.12.2014
3 SOA.272.3.2014 07.01.2014 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne "PILAWA" Eugeniusz Pilawa
78-100 Kołobrzeg, ul. Tęczowa 1
Konserwacja platformy schodowej V64, numer fabryczny 06803 4.132,80 zł 07.01.2014 - 31.12.2014
4 SOA.272.4.2014 07.01.2014 ELSER Witold Muchnicki
76-200 Słupsk, ul. Marii Konopnickiej 18/2
Nadzór techniczny, przegląd i konserwacja systemu alarmowego włamania i napadu na obiektach:
1) budynek Urzędu Miasta Ustka
2) budynek Straży Miejskiej w Ustce
3) obiekt Centrum Pomocy Dzieciom w Ustce przy ul. Wróblewskiego 7
10.184,40 zł 07.01.2014 - 31.12.2014
5 SOA.272.5.2014 07.01.2014 Zakład Usług Teleradiomechaniki "TELZAL" Lech Orlikowski, Zbigniew Zeniuk, Andrzej Szewczyk
76-200 Słupsk, ul. mjr. H. Sucharskiego 81

Konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej centrali telefonicznej zainstalowanej w siedzibie Urzędu Miasta Ustka

7.675,20 zł 07.01.2014 - 31.12.2014
6 SOA.272.6.2014 07.01.2014 Zakład Konsultingowo-Szkoleniowy "Ochrona Pracy" Bronisław Parzy
76-200 Słupsk, ul. Szczecińska 64/109
Świadczenie usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej 8.856,00 zł 07.01.2014 - 31.12.2014
7 SOA.272.7.2014 28.01.2014 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Centrum Kształcenia Ustawicznego "MERCURY" Krzysztof Pukaczewski
62-100 Wągrowiec, ul. Osiedle Wschód 1G/3
Wykonanie auditu certyfikacyjnego Systemu Zarządzania Jakością, określającego stopień spełniania wymagań normy PN EN ISO 9001:2009 i wystawienie certyfikatu potwierdzającego działanie systemu zarządzania jakością 3.690,00 zł 28.01.2014 - 31.01.2014
8 SOA.272.8.2014 30.01.2014 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Centrum Kształcenia Ustawicznego "MERCURY" Krzysztof Pukaczewski
62-100 Wągrowiec, ul. Osiedle Wschód 1G/3
Przeprowadzenie szkolenia z zakresie planowania i zarządzania ryzykiem 700,00 zł 30.01.2014 - 31.01.2014
9 SOA.272.9.2014 04.02.2014 PRAXIS ŁÓDŹ Pilecka i Petlak Spółka jawna
90-516 Łódź, ul. Wólczańska 66
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu informatycznego 35.301,00 zł 04.02.2014 - 31.12.2014
10 SOA.272.10.2014 04.02.2014 Hurtownia OPTIM Piotr Krupka
77-200 Miastko, Osiedle Niepodległości 22
Dostawa materiałów biurowych, papierniczych i piśmienniczych dla potrzeb Urzędu Miasta Ustka 21.181,08 zł 04.02.2014 - 31.12.2014
11 SOA.272.11.2014 12.02.2014 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe PLUS Zbigniew, Krystyna Mróz Sp. j. 76-200 Słupsk, Pl. Broniewskiego 3 Dostawa oraz rozładunek środków czystości i artykułów toaletowych do Urzędu Miasta Ustka oraz Centrum Pomocy Dzieciom 19.000,00 zł 12.02.2014 - 31.12.2014
12 SOA.272.12.2014 24.02.2014 AG Logistic Arkadiusz Gołębiewski 76-200 Słupsk, ul. Koszalińska 7/5 Opracowanie dokumentacji budowlanej dotyczącej wykonania izolacji przeciwwodnej pionowej ścian fundamentowych budynku Urzędu Miasta Ustka 4.500 zł 24.02.2014 - 30.04.2014
13 SOA.272.13.2014 12.03.2014 Falck Medycyna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - Centrum Medyczne Falck Ustka, 76-270 Ustka, ul. Kopernika 18 Profilaktyczna opieka medyczna nad pracownikami Urzędu Miasta Ustka 6.960 zł 01.04.2014 - 31.03.2015
14 SOA.272.14.2014 12.03.2014 Kancelaria Radcy Prawnego Robert Krupa - Biuro Zamówień Publicznych, 76-270 Ustka, ul. Storczykowa 1 Usługi doradztwa prawnego w zakresie przygotowywanego i przeprowadzenia realizowanych przez Gminę Miasto Ustka postępowań przetargowych 12.300 zł

12.03.2014 -         do czasu przeprowadzenia postępowań i zawarcia umów

15 SOA.272.15.2014 02.04.2014 AG Logistic Arkadiusz Gołębiewski 76-200 Słupsk, ul. Koszalińska 7/5 Okresowy przegląd budynków Urzędu Miasta Ustka i Straży Miejskiej w Ustce przy ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3. 1.500 zł 02.04.2014 - 30.04.2014

WYDZIAŁOWY REJESTR UMÓW I POROZUMIEŃ
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
2014

L.p.

Numer
umowy/
porozumienia 

Data zawarcia
umowy/
porozumienia

Nazwa podmiotu, z którym Gmina
Miasto Ustka zawarła umowę/
porozumienie  

Przedmiot umowy/porozumienia

Wartość umowy/
porozumienia
(PLN brutto)

Okres zawarcia
umowy/
porozumienia
1 GN.272.1.2014 14.01.2014 Agora SA Warszawa usługi publikacji ogłoszeń prasowych na 2014 r. do 14.000 zł do 31.12.2014
2. GN.272.2.2014 27.01.2014 SGK PROJEKT Sylwia Gerbatowska-Konon,Słupsk usługi wycen nieruchomości do 25.550 zł do 31.12.2014
3. GN.272.3.2014 29.01.2014 Pracownia Usług Geodezyjnych "GEOMETRA" Stanisław Berliński,Ustka usługi geodezyjne do 25.699,84 do 31.12.2014
4. GN.6641.1.2014 10.01.2014 "GeoVertex" Usługi Geodezyjne Artur Karpowicz,Słupsk okazanie granic nieruchomości 984 zł do 10.02.2014
5. GN.6812.5.2014 12.02.2014 SGK PROJEKT Sylwia Gerbatowska-Konon,Słupsk wycena rynkowej stawki czynszu dzierżawnego 180 zł do 19.02.2014
6 GN.6811.1.2014 30.04.2014 SGK PROJEKT Sylwia Gerbatowska-Konon,Ustka wykonanie rzutu lokalu mieszkalnego 120 zł do 14.05.2014

 

WYDZIAŁOWY REJESTR UMÓW I POROZUMIEŃ
Samodzielne Stanowisko ds. Obronności i Obrony Cywilnej
2014

L.p.

Numer
umowy/
porozumienia 

Data zawarcia
umowy/
porozumienia

Nazwa podmiotu, z którym Gmina
Miasto Ustka zawarła umowę/
porozumienie  

Przedmiot umowy/porozumienia

Wartość umowy/
porozumienia
(PLN brutto)

Okres zawarcia
umowy/
porozumienia

1.
1.OC.2014 8.04.2014 r. Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Realizacja dodatkowych zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta Ustka.

24.900 zł 1.06.2014 r. - 30.09.2014 r.
2.
2.OC.2014
26.05.2014 r. Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku Realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta Ustka. 7.000 zł 1.06.2014 r.- 31.10.2014 r.

 

WYDZIAŁOWY REJESTR UMÓW I POROZUMIEŃ
Wydział Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska
2014

L.p.

Numer
umowy/
porozumienia 

Data zawarcia
umowy/
porozumienia

Nazwa podmiotu, z którym Gmina
Miasto Ustka zawarła umowę/
porozumienie  

Przedmiot umowy/porozumienia

Wartość umowy/
porozumienia
(PLN brutto)

Okres zawarcia
umowy/
porozumienia
1 1 02.01.2014 EL-KO demontaż choinek i iluminacji świątecznych 27 921,00 02.01.2014 - 31.01.2014
2

2

24.02.2014 INVESTIM zakup ławek 28 843,50 24.02.2014 - 30.05.2014

3

3 17.01.2014 EL-KO konserwacja fontanny 28 290,00 17.01.2014 - 30.10.2014
4 4 29.01.2014 Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Budowlane Studnicki dokumentacja przebudowy obiektu mostowego 43 050,00 29.01.2014 - 15.09.2014
5 5 23.01.2014 EL-KO usługi elektryczne 60 000,00 23.01.2014 - 31.12.2014
6 6 28.01.2014 ZGK Sp. z o. o. odbiór odpadów komunalnych 1 919 070,25 1.02.2014 - 31.12.2014
7 7 3.02.2014 TRAFIC oznakowanie pionowe 186 812,40 03.02.2014 - 31.12.2014
8 8 31.01.2014 SM KORAB dzierżawa pojemników na odpady 39 764,56 01.02.2014 - 31.12.2014
9 9 31.01.2012 SM ŁOSOŚ dzierżawa pojemników 4 619,89 01.02.2014 - 31.12.2014
10 10 05.02.2014 Zakład Usług Inwestycyjnych Rafał Konon dokumentacja budowlana kolektora przy ul. Zaruskiego 15 000,00 5.02.2014 - 23.05.2014
11 11 12.02.2014 KRĘŻEL Sp. z o.o. budowa ulicy Morskiej i Harcerskiej 889 682,33 15.03.2014 - 15.06.2014
12 12 07.02.2014 Przychodnia Weterynaryjna Małych Zwierząt opieka weterynaryjna 20 000,00 07-02.2014 - 31.12.2014
13 13 31.01.2014 W. M. "Ustka - Kościuszki 2" dzierżawa pojemników na odpady 594,00 01.02.2014 - 31.12.2014
14 14 31.01.2014 W. M. "Ustka - Darłowska 6A" dzierżawa pojemników na odpady 297,00 01.02.2014 - 31.12.2014
15 15 31.01.2014 W. M. "Ustka - Darłowska 9" dzierżawa pojemników na odpady 297,00 01.02.2014 - 31.12.2014
16 16 31.01.2014 W. M. "Ustka - XX-lecia 5" dzierżawa pojemników na odpady 594,00 01.02.2014 - 31.12.2014
17 17 31.01.2014 W. M. "Ustka - Kopernika 14" dzierżawa pojemników na odpady 1 188,00 01.02.2014 - 31.12.2014
18 18 31.01.2014 W. M. "Ustka - XX-lecia 1" dzierżawa pojemników na odpady 594,00 01.02.2014 - 31.12.2014
19 19 31.01.2014 W. M. "Ustka - Darłowska 6B" dzierżawa pojemników na odpady 297,00 01.02.2014 - 31.12.2014
20 20 31.01.2014 W. M. "Ustka - Jana z Kolna 3" dzierżawa pojemników na odpady 594,00 01.02.2014 - 31.12.2014
21 21 24.02.2014 MS Biuro Projektowe Marek Sroka projekt ulicy Klonowej 14 946,96 24.02.2014 - 31.07.2014
22 22 18.02.2014 W. M. "Ustka - Kopernika 14" dzierżawa pojemników na odpady 1 319,90 01.03.2014 - 31.12.2014
23 23 21.02.2014 Green Key aktualizacja aglomeracji Ustka 15 300,00 21.02.2014 - 19.05.2014
24 24 06.03.2014 Biuro Usług Projektowych, Projektowych, Handlowych i Budowlanych EMPE projekt zagospodarowania terenu pod plac zabaw przy Placu Wolności 1 230,00 06.03.2014 -14. 03.2014
25 25 03.03.2014 Z.R.D. FRAGES Remont chodników i regulacja krawężników 27 000,00 03.03.2014 - 10.06.2014
26 26 07.03.2014 Zakład Utrzymania Dróg i Transportu Józef Kozłowski oznakowanie poziome ulic i placów 27 761,10 16.04.2014 - 25.09.2014
27 27 10.03.2014 HIGHWAY Sp. z o. o. dokumentacja budowlana przebudowy ul. Sprzymierzeńców 39 360,00 10.03.2014 - 14.08.2014
28 28 14.03.2014 TERRA dostawa wież kwiatowych 29 472,77 14.03.2014 - 30.05.2014
29 29 28.02.2014 Polskie Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt Sp. z o. o. znakowanie psów z terenu Gminy Miasto Ustka oraz utworzenie zbioru Gminy Miasto Ustka 10 000,00 28.02.2014 - 19.12.2014
30 30 12.03.2014 Zakład Usługowo - Produkcyjny SKWER wynajem ciągnika wraz z kierowcą 36 592,50 12.03.2014 - 31.12.2014
31 31 12.03.2014 Zakład Usług Inżynierskich TRAFIC wynajem podnośnika z kierowcą 16 143,75 12.03.2014 - 31.12.2014
32 32 12.03.2014 Zakład Robót Drogowych FRAGES wynajem równiarki z kierowcą 24 907,50 12.03.2014 - 31.12.2014
33 33 12.03.2014 Zakład Usługowo - Produkcyjny SKWER wynajem koparko-ładowarki z kierowcą 32 933,25 12.03.2014 - 31.12.2014
34 34 14.03.2014 ENERGA- OPERATOR S. A. usunięcie kolizji z istniejącą siecią elektroenergetyczną   14.03.2014 - 31.12.2015
35 450/2014/D/81 05.02.2014 ENERGA- OPERATOR S. A. usługa dystrybucji - ul. Storczykowa   01.01.2014 - czas nieokreślony
36 444/2014/D/81 05.02.2014 ENERGA- OPERATOR S. A. usługa dystrybucji - ul. Wczasowa i Rybacka   01.01.2014 - czas nieokreślony
37 472/2014/D/81 05.02.2014 ENERGA- OPERATOR S. A. usługa dystrybucji - ul. Rzemieślnicza   01.01.2014 - czas nieokreślony
38 470/2014/D/81 05.02.2014 ENERGA- OPERATOR S. A. usługa dystrybucji - ul. Wiejska   01.01.2014 - czas nieokreślony
39 472/2014/D/81 05.02.2014 ENERGA- OPERATOR S. A. usługa dystrybucji - ul. Marynarki Polskiej   01.01.2014 - czas nieokreślony
40 473/2014/D/81 05.02.2014 ENERGA- OPERATOR S. A. usługa dystrybucji - ul. Grunwaldzka 22   01.01.2014 - czas nieokreślony
41 447/2014/D/81 05.02.2014 ENERGA- OPERATOR S. A. usługa dystrybucji - ul. Wczasowa - Trakt Solidarności   01.01.2014 - czas nieokreślony
42 565/2014/D/81 05.02.2014 ENERGA- OPERATOR S. A. usługa dystrybucji - ul. Limanowskiego - Kamera   01.01.2014 - czas nieokreślony
43 561/2014/D/81 05.02.2014 ENERGA- OPERATOR S. A. usługa dystrybucji - ul. Limanowskiego - Boisko na plaży   01.01.2014 - czas nieokreślony
44 564/2014/D/81 05.02.2014 ENERGA- OPERATOR S. A. usługa dystrybucji - ul. Limanowskiego - Estraga   01.01.2014 - czas nieokreślony
45 558/2014/D/81 05.02.2014 ENERGA- OPERATOR S. A. usługa dystrybucji - ul. Narutowicz   01.01.2014 - czas nieokreślony
46 554/2014/D/81 05.02.2014 ENERGA- OPERATOR S. A. usługa dystrybucji - ul. Limanowskiego - Zasilenie estrady   01.01.2014 - czas nieokreślony
47 449/2014/D/81 05.02.2014 ENERGA- OPERATOR S. A. usługa dystrybucji - ul. Wilcza   01.01.2014 - czas nieokreślony
48 451/2014/D/81 05.02.2014 ENERGA- OPERATOR S. A. usługa dystrybucji - ul. Polna   01.01.2014 - czas nieokreślony
49 471/2014/D/81 05.02.2014 ENERGA- OPERATOR S. A. usługa dystrybucji - ul. Banacha   01.01.2014 - czas nieokreślony
50 475/2014/D/81 05.02.2014 ENERGA- OPERATOR S. A. usługa dystrybucji - ul. Chopina   01.01.2014 - czas nieokreślony
51 466/2014/D/81 05.02.2014 ENERGA- OPERATOR S. A. usługa dystrybucji - ul. Dunina   01.01.2014 - czas nieokreślony
52 465/2014/D/81 05.02.2014 ENERGA- OPERATOR S. A. usługa dystrybucji - ul. Nad Słupią   01.01.2014 - czas nieokreślony
53 440/2014/D/81 05.02.2014 ENERGA- OPERATOR S. A. usługa dystrybucji - ul. Krokusowa   01.01.2014 - czas nieokreślony
54 462/2014/D/81 05.02.2014 ENERGA- OPERATOR S. A. usługa dystrybucji - ul. Żeromskiego   01.01.2014 - czas nieokreślony
55 557/2014/D/81 05.02.2014 ENERGA- OPERATOR S. A. usługa dystrybucji - ul. Kosynierów - Fontanna   01.01.2014 - czas nieokreślony
56 448/2014/D/81 05.02.2014 ENERGA- OPERATOR S. A. usługa dystrybucji - ul. 9-go Marca   01.01.2014 - czas nieokreślony
57 441/2014/D/81 05.02.2014 ENERGA- OPERATOR S. A. usługa dystrybucji - ul. Kosynierów   01.01.2014 - czas nieokreślony
58 559/2014/D/81 05.02.2014 ENERGA- OPERATOR S. A. usługa dystrybucji - ul. Promenada Nadmorska - Punkt handlowy   01.01.2014 - czas nieokreślony
59 7077/2014/D/25/WO 05.02.2014 ENERGA- OPERATOR S. A. usługa dystrybucji - Urząd Miasta   01.01.2014 - czas nieokreślony
60 562/2014/D/81 05.02.2014 ENERGA- OPERATOR S. A. usługa dystrybucji - Pomieszczenie gospodarcze   01.01.2014 - czas nieokreślony
61 563/2014/D/81 01.01.2014 ENERGA- OPERATOR S. A. usługa dystrybucji -Pomieszczenie socjalne   01.01.2014 - czas nieokreślony
62 560/2014/D/81 05.02.2014 ENERGA- OPERATOR S. A. usługa dystrybucji - ul. Promenada Nadmorska - Punkt handlowy   01.01.2014 - czas nieokreślony
63 467/2014/D/81 24.02.2014 ENERGA- OPERATOR S. A. usługa dystrybucji - ul. Westerplatte   01.01.2014 - czas nieokreślony
64 464/2014/D/81 24.02.2014 ENERGA- OPERATOR S. A. usługa dystrybucji - ul. Zubrzyckiego - Sygnalizacja   01.01.2014 - czas nieokreślony
65 445/2014/D/81 24.02.2014 ENERGA- OPERATOR S. A. usługa dystrybucji - ul. Grunwaldzka - Sygnalizacja   01.01.2014 - czas nieokreślony
66 442/2014/D/81 24.02.2014 ENERGA- OPERATOR S. A. usługa dystrybucji - ul. Krasickiego   01.01.2014 - czas nieokreślony
67 443/2014/D/81 24.02.2014 ENERGA- OPERATOR S. A. usługa dystrybucji - ul. Krokusowa   01.01.2014 - czas nieokreślony
68 835/2014/D/81 03.03.2014 ENERGA- OPERATOR S. A. usługa dystrybucji - ul. Westerplatte   01.01.2014 - czas nieokreślony
69 69 15.03.2014 W. A. M. dzierżawa pojemników na odpady 4 236,60 15.03.2014 - 31.12.2014
70 70 02.04.2014 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EGIDA Sp. z o. o. naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznej   02.04.2014 - 31.12.2014
71 71 05.05.2014 Małe Formy Budowlane, Czesław Raczko - Gdynia dostawa i montaż wiaty przystankowej 15 990,00 05.05.2014 - 15.06.2014
72 72 23.04.2014 P. R. I.-D. Krężel Sp. z o. o. budowa ogrodzonego placu zabaw 42 952,42 23.04.2014 - 2605.2014
73 73 10.04.2014 Green Key raport z realizacji programu ochrony środowiska 3 000,00 10.04.2014 - 30.04.2014
74 74 10.04.2014 Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych ELSAMCO wykonanie dokumaentacji budowlanej oświatlenia parkowego ciągu pieszo- rowerowego 5 166,00

10.04.2014 - 15.04. 2014

75 1359/2014/D/81 23.04.2014 ENERGA - OPERATOR S. A. usługa dystrybucji - ul. Westerplatte - Bunkier   01.01.2014 - czas nieokreślony
76 1314/2014/D/81 23.04.2014 ENERGA - OPERATOR S. A. usługa dystrybucji - ul. Kościelniaka   01.01.2014 - czas nieokreślony
77 77 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Słowiańska 8" dzierżawa pojemników na odpady 180,90 01.03.2014 - 31.12.2014
78 78 07.05.2014 P.R.I.D. Krężel Sp. z o. o. przebudowa ul. Sprzymierzeńców w Ustce - I etap 434 157,20 07.05.2014 - 30.06.2014
79 79          
80 80 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Słowiańska 35A" dzierżawa pojemników na odpady 200,50 01.03.2014 - 31.12.2014
81 81 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Słowiańska 17A" dzierżawa pojemników na odpady 74,00 01.03.2014 - 31.12.2014
82 82 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Sprzymierzeńców 18" dzierżawa pojemników na odpady 307,50 01.03.2014 - 31.12.2014
83 83 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Słowiańska 31" dzierżawa pojemników na odpady 307,50 01.03.2014 - 31.12.2014
84 84 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Słowiańska 37" dzierżawa pojemników na odpady 307,50 01.03.2014 - 31.12.2014
85 85 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Słowiańska 5" dzierżawa pojemników na odpady 148,10 01.03.2014 - 31.12.2014
86 86 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Słowiańska 7" dzierżawa pojemników na odpady 307,50 01.03.2014 - 31.12.2014
87 87 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Słowiańska 15" dzierżawa pojemników na odpady 307,50 01.03.2014 - 31.12.2014
88 88 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Słowiańska 23" dzierżawa pojemników na odpady 615,00 01.03.2014 - 31.12.2014
89 89 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Słowiańska 25" dzierżawa pojemników na odpady 615,00 01.03.2014 - 31.12.2014
90 90 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Słowiańska 19 i 19A" dzierżawa pojemników na odpady 269,10 01.03.2014 - 31.12.2014
91 91 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Sprzymierzeńców 8" dzierżawa pojemników na odpady 276,80 01.03.2014 - 31.12.2014
92 92 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Beniowskiego 13" dzierżawa pojemników na odpady 200,50 01.03.2014 - 31.12.2014
93 93 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Walki Młodych 6" dzierżawa pojemników na odpady 473,10 01.03.2014 - 31.12.2014
94 94 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Walki Młodych 5" dzierżawa pojemników na odpady 525,60 01.03.2014 - 31.12.2014
95 95 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Walki Młodych 4" dzierżawa pojemników na odpady 354,90 01.03.2014 - 31.12.2014
96 96 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Walki Młodych 2" dzierżawa pojemników na odpady 354,90 01.03.2014 - 31.12.2014
97 97 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Wyszyńskiego 4" dzierżawa pojemników na odpady 307,50 01.03.2014 - 31.12.2014
98 98 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Kosynierów 10A" dzierżawa pojemników na odpady 71,50 01.03.2014 - 31.12.2014
99 99 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Kosynierów 10" dzierżawa pojemników na odpady 178,70 01.03.2014 - 31.12.2014
100 100 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Sprzymierzeńców 16" dzierżawa pojemników na odpady 143,00 01.03.2014 - 31.12.2014
101 101 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Sprzymierzeńców 14" dzierżawa pojemników na odpady 143,00 01.03.2014 - 31.12.2014
102 102 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Kilińskiego 2" dzierżawa pojemników na odpady 107,30 01.03.2014 - 31.12.2014
103 103 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Kosynierów 12" dzierżawa pojemników na odpady 107,30 01.03.2014 - 31.12.2014
104 104 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Grunwaldzka 6" dzierżawa pojemników na odpady 927,10 01.03.2014 - 31.12.2014
105 105 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "XX-lecia 7" dzierżawa pojemników na odpady 927,10 01.03.2014 - 31.12.2014
106 106 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "XX-lecia 3" dzierżawa pojemników na odpady 927,10 01.03.2014 - 31.12.2014
107 107 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Darłowska 8" dzierżawa pojemników na odpady 39,50 01.03.2014 - 31.12.2014
108 108 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Walki Młodych 8" dzierżawa pojemników na odpady 473,10 01.03.2014 - 31.12.2014
109 109 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Żeromskiego 11" dzierżawa pojemników na odpady 307,50 01.03.2014 - 31.12.2014
110 110 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Portowa 2" dzierżawa pojemników na odpady 615,00 01.03.2014 - 31.12.2014
111 111 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Kopernika 12" dzierżawa pojemników na odpady 444,20 01.03.2014 - 31.12.2014
112 112 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Kosynierów 3" dzierżawa pojemników na odpady 148,10 01.03.2014 - 31.12.2014
113 113 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Beniowskiego 4" dzierżawa pojemników na odpady 307,50 01.03.2014 - 31.12.2014
114 114 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Żeromskiego 6" dzierżawa pojemników na odpady 370,20 01.03.2014 - 31.12.2014
115 115 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Żeromskiego 4" dzierżawa pojemników na odpady 296,20 01.03.2014 - 31.12.2014
116 116 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Zaruskiego 5" dzierżawa pojemników na odpady 209,70 01.03.2014 - 31.12.2014
117 117 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Zaruskiego 3" dzierżawa pojemników na odpady 335,40 01.03.2014 - 31.12.2014
118 118 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Zaruskiego 2" dzierżawa pojemników na odpady 377,40 01.03.2014 - 31.12.2014
119 119 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Na Wydmie 9" dzierżawa pojemników na odpady 421,40 01.03.2014 - 31.12.2014
120 120 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Na Wydmie 7" dzierżawa pojemników na odpady 421,40 01.03.2014 - 31.12.2014
121 121 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Na Wydmie 6" dzierżawa pojemników na odpady 421,40 01.03.2014 - 31.12.2014
122 122 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Na Wydmie 4" dzierżawa pojemników na odpady 421,40 01.03.2014 - 31.12.2014
123 123 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Na Wydmie 2" dzierżawa pojemników na odpady 421,40 01.03.2014 - 31.12.2014
124 124 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Dąbrowszczaków 10" dzierżawa pojemników na odpady 1 048,60 01.03.2014 - 31.12.2014
125 125 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Dąbrowszczaków 9" dzierżawa pojemników na odpady 1 048,60 01.03.2014 - 31.12.2014
126 126 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Dąbrowszczaków 8" dzierżawa pojemników na odpady 1 048,60 01.03.2014 - 31.12.2014
127 127 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Dąbrowszczaków 6" dzierżawa pojemników na odpady 1 048,60 01.03.2014 - 31.12.2014
128 128 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Dąbrowszczaków 4" dzierżawa pojemników na odpady 1048,60 01.03.2014 - 31.12.2014
129 129 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Na Wydmie 1" dzierżawa pojemników na odpady 421,40 01.03.2014 - 31.12.2014
130 130 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Dąbrowszczaków 12" dzierżawa pojemników na odpady 943,70 01.03.2014 - 31.12.2014
131 132 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Zielona 5" dzierżawa pojemników na odpady 348,80 01.03.2014 - 31.12.2014
132 132 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Zielona 3" dzierżawa pojemników na odpady 348,80 01.03.2014 - 31.12.2014
133 133 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Zielona 1" dzierżawa pojemników na odpady 498,30 01.03.2014 - 31.12.2014
134 134 28.02.2014 UTBS dzierżawa pojemników na odpady 4695,30 01.03.2014 - 31.12.2014
135 145 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Kilińskiego 10" dzierżawa pojemników na odpady 296,20 01.03.2014 - 31.12.2014
136 136 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Kilińskiego 12" dzierżawa pojemników na odpady 307,50 01.03.2014 - 31.12.2014
137 137 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Kopernika 7" dzierżawa pojemników na odpady 307,50 01.03.2014 - 31.12.2014
138 138 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Kosynierów 2" dzierżawa pojemników na odpady 370,20 01.03.2014 - 31.12.2014
139 139 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Darłowska 57" dzierżawa pojemników na odpady 307,50 01.03.2014 - 31.12.2014
140 140 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Grunwaldzka 21" dzierżawa pojemników na odpady 307,50 01.03.2014 - 31.12.2014
141 141 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Jana z Kolna 2" dzierżawa pojemników na odpady 307,50 01.03.2014 - 31.12.2014
142 142 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Kilińskiego 6" dzierżawa pojemników na odpady 307,50 01.03.2014 - 31.12.2014
143 143 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Piłsudskiego 1" dzierżawa pojemników na odpady 455,60 01.03.2014 - 31.12.2014
144 144 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Marynarki Polskiej 62" dzierżawa pojemników na odpady 256,20 01.03.2014 - 31.12.2014
145 145 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "11-go Listopada 1" dzierżawa pojemników na odpady 148,10 01.03.2014 - 31.12.2014
146 146 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "11-go Listopada 3" dzierżawa pojemników na odpady 148,10 01.03.2014 - 31.12.2014
147 147 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Beniowskiego 2" dzierżawa pojemników na odpady 307,50 01.03.2014 - 31.12.2014
148 148 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Grunwaldzka 31" dzierżawa pojemników na odpady 296,20 01.03.2014 - 31.12.2014
149 149 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Słowiańska 1" dzierżawa pojemników na odpady 370,20 01.03.2014 - 31.12.2014
150 150 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Słowiańska 4" dzierżawa pojemników na odpady 239,10 01.03.2014 - 31.12.2014
151 151 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Rybacka 5" dzierżawa pojemników na odpady 905,40 01.03.2014 - 31.12.2014
152 152 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Rybacka 3" dzierżawa pojemników na odpady 905,40 01.03.2014 - 31.12.2014
153 153 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Polna 1" dzierżawa pojemników na odpady 307,50 01.03.2014 - 31.12.2014
154 154 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Plac Wolności 8" dzierżawa pojemników na odpady 962,40 01.03.2014 - 31.12.2014
155 155 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Plac Dąbrowskiego 4-5" dzierżawa pojemników na odpady 740,30 01.03.2014 - 31.12.2014
156 156 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Plac Dąbrowskiego 2-3" dzierżawa pojemników na odpady 455,60 01.03.2014 - 31.12.2014
157 157 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Piłsudskiego 3" dzierżawa pojemników na odpady 381,50 01.03.2014 - 31.12.2014
158 158 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Kosynierów 4" dzierżawa pojemników na odpady 148,10 01.03.2014 - 31.12.2014
159 159 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Kosynierów 6" dzierżawa pojemników na odpady 74,00 01.03.2014 - 31.12.2014
160 160 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Marynarki Polskiej 75" dzierżawa pojemników na odpady 307,50 01.03.2014 - 31.12.2014
161 161 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Marynarki Polskiej 77" dzierżawa pojemników na odpady 307,50 01.03.2014 - 31.12.2014
162 162 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Marynarki Polskiej 80" dzierżawa pojemników na odpady 307,50 01.03.2014 - 31.12.2014
163 163 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Mickiewicza 6" dzierżawa pojemników na odpady 307,50 01.03.2014 - 31.12.2014
164 164 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Mickiewicza 10" dzierżawa pojemników na odpady 307,50 01.03.2014 - 31.12.2014
165 165 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Kopernika 2" dzierżawa pojemników na odpady 518,20 01.03.2014 - 31.12.2014
166 166 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Plac Wolności 6" dzierżawa pojemników na odpady 307,50 01.03.2014 - 31.12.2014
167 167 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Słowiańska 2" dzierżawa pojemników na odpady 307,50 01.03.2014 - 31.12.2014
168 168 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Marynarki Polskiej 67" dzierżawa pojemników na odpady 148,10 01.03.2014 - 31.12.2014
169 169 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Mickiewicza 3" dzierżawa pojemników na odpady 148,10 01.03.2014 - 31.12.2014
170 170 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Polna 8" dzierżawa pojemników na odpady 148,10 01.03.2014 - 31.12.2014
171 171 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Marynarki Polskiej 87" dzierżawa pojemników na odpady 222,10 01.03.2014 - 31.12.2014
172 172 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Słowiańska 3" dzierżawa pojemników na odpady 222,10 01.03.2014 - 31.12.2014
173 173 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Marynarki Polskiej 11" dzierżawa pojemników na odpady 307,50 01.03.2014 - 31.12.2014
174 174 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Marynarki Polskiej 55" dzierżawa pojemników na odpady 307,50 01.03.2014 - 31.12.2014
175 175 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Marynarki Polskiej 14" dzierżawa pojemników na odpady 615,00 01.03.2014 - 31.12.2014
176 176 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Marynarki Polskiej 31" dzierżawa pojemników na odpady 615,00 01.03.2014 - 31.12.2014
177 177 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Marynarki Polskiej 43" dzierżawa pojemników na odpady 615,00 01.03.2014 - 31.12.2014
178 178 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Marynarki Polskiej 57" dzierżawa pojemników na odpady 615,00 01.03.2014 - 31.12.2014
179 179 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Marynarki Polskiej 46" dzierżawa pojemników na odpady 74,00 01.03.2014 - 31.12.2014
180 180 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Marynarki Polskiej 58" dzierżawa pojemników na odpady 74,00 01.03.2014 - 31.12.2014
181 181 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Marynarki Polskiej 52" dzierżawa pojemników na odpady 148,10 01.03.2014 - 31.12.2014
182 182 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Marynarki Polskiej 56" dzierżawa pojemników na odpady 222,10 01.03.2014 - 31.12.2014
183 183 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Sprzymierzeńców 29" dzierżawa pojemników na odpady 139,70 01.03.2014 - 31.12.2014
184 184 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Darłowska 7" dzierżawa pojemników na odpady 193,60 01.03.2014 - 31.12.2014
185 185 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Darłowska 5" dzierżawa pojemników na odpady 387,30 01.03.2014 - 31.12.2014
186 186 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Grunwaldzka 9" dzierżawa pojemników na odpady 104,90 01.03.2014 - 31.12.2014
187 187 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Kościuszki 5" dzierżawa pojemników na odpady 444,20 01.03.2014 - 31.12.2014
188 188 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Mała 4" dzierżawa pojemników na odpady 102,50 01.03.2014 - 31.12.2014
189 189 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Marynarki Polskiej 63" dzierżawa pojemników na odpady 136,70 01.03.2014 - 31.12.2014
190 190 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Mała 5" dzierżawa pojemników na odpady 34,20 01.03.2014 - 31.12.2014
191 191 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Marynarki Polskiej 65" dzierżawa pojemników na odpady 335,40 01.03.2014 - 31.12.2014
192 192 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Kopernika 17" dzierżawa pojemników na odpady 1192,20 01.03.2014 - 31.12.2014
193 193 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Kopernika 11" dzierżawa pojemników na odpady 583,80 01.03.2014 - 31.12.2014
194 194 28.02.2014 UTBS dzierżawa pojemników na odpady 7881,20 01.03.2014 - 31.12.2014
195 195 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Kopernika 13" dzierżawa pojemników na odpady 311,10 01.03.2014 - 31.12.2014
196 196 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Kosznierw 20" dzierżawa pojemników na odpady 279,60 01.03.2014 - 31.12.2014
197 197 28.02.2014 Wspólnota Mieszkaniowa "Kopernika 13" dzierżawa pojemników na odpady 304,40 01.03.2014 - 31.12.2014
198

198

22.05.2014 Usługi Ogólnobudowlane SANTO Leszek Środa Remont kaplicy na cmentarzu komunalnym w Ustce 88 483,96 22.05.2014 - 31.07.2014
199

199

20.05.2014 Zakład Usług Transportowo Asenizacyjnych Zbigniew Purowski Czyszczenie i remont kanalizacji deszczowej 80 176,50 20.05.2014 - 30.12.2014
200

200

27.05.2014 RZI w Słupsku Nadzór inwestorski ul. Sprzymierzeńców - I etap 3 490,00 27.05.2014 - 30.06.2014
201

201

28.05.2014 Usługowy Zakład Instalatorstwa Elektrycznego - K. Ostrowski Wykonanie oświetlenia dojścia do plaż 58 917,05 28.05.2014 - 10.07.2014
202

202

05.06.2014

Konsorcjum Lider - Projekt Parking Sp. z o. o. Partner - Parking Control Sp. z o. o.

Kompleksowa obsługa S. P. P. 341 118,00 05.06,2014- 10.09.2016
203

203

06.06.2014 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EGIDA Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Krótkiej 43 000,00 06.06.2014- 19.06.2014
204

204

05.06.2014 LBL Sp. z o. o. Wykonanie iluminacji kładki 96 500,00 05.06.2014- 30.06.2014
205

205

13.06.2014 Navimor Invest S. A. Gdańsk Budowa i przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz zinfrastrukturą na terenie portu Ustka 4 529 864,15 13.06.2014- 28.05.2015
206

206

13.06.2014 Navimor Invest S. A. Gdańsk Budowa basenu rybackiego w porcie Ustka wraz z infrastrukturą komunalną 12 658 528,68 13.06.2014- 28.05.2015
207

207

13.06.2014 EL-KO Rafał Kowalski Montaż projektorów w Parku Uzdrowiskowym 9 960,29 13.06.2014-30.06.2014

208

208 16.06.2014 Z.U.I Rafał Konon Nadzór inwestorski prz przebudowie sieci kanalizacji deszczowej ul. Beniowskiego 4 000,00 16.06.2014-

209

209 17.06.2014 Z.U.I. Rafał Konon Opracowanie dokumentacji budowlanej odwodnienia cmentarza komunalnego w Zimowiskach 10 000,00 17.06.2014-15.12.2014
210 210 18.06.2014 Pomorska Grupa Konsultingowa Sporządzenie dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia przetargu na zakup energii elektrycznej 3 567,00 18.06.2014-31.07.2014
211 211 23.06.2014 Krzysztof Batug Zakład Usług Ogólnobudowlanych Nadzór inwestorski oświetlenia ścieżki ul. Kościelniaka 1 500,60 23.06.2014-10.07.2014

UMÓW I POROZUMIEŃ
Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu
2014

L.p.

Numer
umowy/
porozumienia 

Data zawarcia
umowy/
porozumienia

Nazwa podmiotu, z którym Gmina
Miasto Ustka zawarła umowę/
porozumienie  

Przedmiot umowy/porozumienia

Wartość umowy/
porozumienia
(PLN brutto)

Okres zawarcia
umowy/
porozumienia

I.

SOKS I

 

 

 

 

 

1.

SOKS

Nr 4424.1.2014

02.01.2014 r.

Rodzic dziecka niepełnosprawnego

zwrot kosztów przejazdu  dziecka niepełnosprawnego wraz z opiekunem do Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Słupsku

max. wartość 1.400,-

02.01.2014 r. -31.12.2014 r.

2.

SOKS

Nr 4424.2.2014

02.01.2014 r.

Rodzic dziecka niepełnosprawnego

zwrot kosztów przejazdu  dziecka niepełnosprawnego wraz z opiekunem do Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Słupsku

max. wartość 1.400,-

02.01.2014 r. -31.12.2014 r.

3

SOKS

Nr 4424.3.2014

02.01.2014 r.

Rodzic dziecka niepełnosprawnego

zwrot kosztów przejazdu  dziecka niepełnosprawnego wraz z opiekunem do Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Słupsku

max. wartość 1.400,-

02.01.2014 r. -31.12.2014 r.

4

SOKS

Nr 4424.4.2014

02.01.2014 r.

Rodzic dziecka niepełnosprawnego

zwrot kosztów przejazdu  dziecka niepełnosprawnego wraz z opiekunem do Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Słupsku

max. wartość 1.400,-

02.01.2014 r. -31.12.2014 r.

5

SOKS

    Nr 4424.5.2014

02.01.2014 r.

 

Rodzic dziecka niepełnosprawnego

zwrot kosztów przejazdu  dziecka niepełnosprawnego wraz z opiekunem do Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Słupsku

max. wartość 840,-

02.01.2014 -30.06.2014 r.

 

6.

 

 

 

SOKS

Nr 4424.6.2014

02.01.2014 r.

 

Rodzic dziecka niepełnosprawnego

zwrot kosztów przejazdu  dziecka niepełnosprawnego wraz z opiekunem do Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Słupsku

max. wartość 1.400,-

02.01.2014 r. -31.12.2014 r.

7.

SOKS

Nr 4424.7.2014

02.01.2014 r.

Rodzic dziecka niepełnosprawnego

zwrot kosztów przejazdu  dziecka niepełnosprawnego wraz z opiekunem do Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Słupsku

max. wartość 1.400,-

02.01.2014 r. -31.12.2014 r.

8.

POROZUMIENIE NR 1/PN/2014

02.01.2014 r.

Gmina Słupsk

Opłata za dziecko, z terenu miasta Ustka, które jest objęte opieka i wychowaniem przedszkolnym w przedszkolu wpisanym do ewidencji szkół i placówek niepublicz. Prowadzonej przez Gminę Słupsk

max. wartość 3.223,52,-

02.01.2014 r. -31.08.2014 r.

9.

SOKS

Nr 524.1.2014

03.01.2014 r.

 

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta,

Koło Słupskie

 

Organizacja i prowadzenie noclegowni miejskiej w Ustce w 2014r.                                 

max. wartość zam. 100.000,-

Umowa  od dnia popisania  do dnia 31.12.2014 r.

10.

SOKS

Nr 524.3.2014

03.01.2014 r.

Lokalna Organizacja Turystyczna „Ustka i Ziemia Słupska”

Prowadzenie informacji turystycznej

max. wartość zam. 18.000,-

Umowa od dnia popisania  do dnia 31.03.2014 r.

11.

SOKS

Nr 524.5.2014

07.01.2014 r.

 

Polski Związek Wędkarski,         Zarząd Okręgowy, Koło Moczykij w Ustce

 

Organizacja imprez z zakresu wędkarstwa rekreacyjnego dla dzieci                   i młodzieży.

max. wartość zam. 3.200,-

Umowa  od dnia popisania  do dnia 30.11.2014 r.

12.

SOKS

 Nr 524.2.2014

07.01.2014 r.

Centrum Charytatywno-Społeczne „Caritas” Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego im. bł. Ks. kmdra Władysława Miegonia w Ustce

Akademia Inicjatyw Społecznych – II Edycja

 max. wartość zam. 25.483,-

Umowa  od dnia popisania  do dnia 31.12.2014 r.

13.

 

          SOKS

     Nr 426.1.2014

07.01.2014 r.

 

Przedsiębiorstwo Turystyczno-Usługowe „KINGA”

Najem pomieszczeń basenu.

 

 

              max. wart. zam.  51.996,-

 

 

 

 

Umowa od dnia popisania   do dnia 17.12.2014 r.

14.

 

SOKS

Nr 524.13.2014

10.01.2014 r.

 

Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Sztuki Alernatywney y Niezależney

„Qurzayka”

Utworzenie Usteckiej Orkiestry Dętej

max. wart. zam.  10.000,-

Umowa od dnia popisania  do dnia 31.12.2014 r.                      

15.

SOKS

Nr 524.12.2014

10.01.2014 r.

Towarzystwo Przyjaciół Ustki

Wspieranie regionalnego muzealnictwa

 

               max. wart. zam. 18.000,-

 

Umowa od dnia popisania  do dnia 31.12.2014 r.

16.

SOKS

Nr 524.8.2014

10.01.2014 r.

 

Stowarzyszenie Sympatyków Piłki Ręcznej „Szczypiorniak-Ustka”

Szkolenie sportowe dziewcząt z zakresu gry w piłkę ręczną                                

 

max. wart.zam. 15.000,-

Umowa od dnia popisania  do dnia 31.12.2014 r.

17.

SOKS

Nr 524.10.2014

13.01.2014 r.

Ustecki Szkolny Związek Sportowy

 

Przygotowanie i przeprowadzenie Miejskiej Olimpiady Młodzieży          w Ustce

 

 

                   max. wart.zam.20.000,-

Umowa od dnia popisania  do dnia 31.12.2014 r.                        

18.

SOKS

Nr 524.7.2014

13.01.2014 r.

 

Lekkoatletyczny Klub Sportowy ”Jantar”

 

Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki.                   

 

                  max. wart.  zam.25.000,-

Umowa od dnia popisania  do dnia 31.12.2014 r.                         

19.

SOKS

Nr 524.4.2014.

13.01.2014 r.

 

Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe „Ustka”

 

Organizacja imprez turystyczno- rekreacyjnych dla mieszkańców miasta, wypoczywających w Ustce turystów  i kuracjuszy

                 max. wart. zam. 16.800,-

Umowa od dnia popisania  do dnia 31.12.2014 r.                    

20.

SOKS

Nr 423.8.2014.

14.01.2014 r.

 

stypendysta

Stypendium sportowe

                  max. wart. zam. 1.300,-

Umowa od dnia popisania  do dnia 30.11.2014 r.

21.

SOKS

Nr 423.7.2014

14.01.2014 r.

stypendysta

jw.

                  max. wart. zam. 1.300,-

Umowa od dnia popisania  do dnia 30.11.2014 r.

22.

SOKS

Nr 423.6.2014

14.01.2014 r.

stypendysta

jw.

                   max. wart. zam. 2.000,-

Umowa od dnia popisania  do dnia 30.11.2014 r.

 

II.

SOKS

Nr 423.5.2014

14.01.2014 r.

stypendysta

jw.

                   max. wart. zam.1.300,-

Umowa od dnia popisania do dnia 30.11.2014 r.

23.

SOKS

Nr 423.4.2014

14.01.2014 r.

stypendysta

jw.

  max wart. zam. 2.000,-

Umowa od dnia popisania do dnia 30.11.2014 r.

24.

SOKS

Nr 423.3.2014

14.01.2014 r.

stypendysta

 

jw.

    max wart. zam. 2.300,-

Umowa od dnia popisania  do dnia 30.11.2014 r.

25.

SOKS

Nr 423.2.2014

14.01.2014 r.

stypendysta

 

jw.

      max. wart. zam. 3.800,-

Umowa od dnia popisania do dnia 30.11.2014 r.

26.

SOKS

Nr 423.1.2014

14.01.2014 r.

stypendysta

 

jw.

      max. wart. zam. 6.000,-

Umowa od dnia popisania do dnia 30.11.2014 r.

27.

SOKS

Nr 524.9.2014

14.01.2014 r.

Jacht Klub „Opty”

Ustka

 

Szkolenie dzieci i młodzieży w żeglarstwie sportowym

       max wart. zam. 13.000,-

Umowa od dnia popisania do dnia 31.12.2014 r.

28.

SOKS

Nr 524.11.2014.

14.01.2014 r.

Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

 

Kolorowa Akademia Trzeciego Wieku 6

        max wart. zam. 34.517,-

Umowa od dnia popisania do dnia 31.12.2014 r.

29.

SOKS

Nr 524.6.2014.

16.01.2014 r.

Miejski Klub  Sportowy „Jantar" Ustka                      

 

Szkolenie dzieci młodzieży w piłce nożnej.

       max wart. zam. 77.000,-

Umowa od dnia popisania do dnia 30.10.2014 r.

30.

SOKS II

 

 

 

 

 

31.

SOKS.02.8135.2014

07.01.2014 r.

Danuta Binkowska Gabinet Psychoterapii I Uzależnień

ul. Grunwaldzka 63 Ustka

 

Umowa na świadczenie usług terapeutycznych -CPD                                 

     max. wartość zam. 4.160 zł

Umowa  od dnia popisania  do dnia 31.12.2014 r.

32.

SOKS.03.8135.2014

07.01.2014 r.

Grażyna Chowaniec Gabinet Psychoterapeutyczny Wodnica 66 76- 270 Ustka

Umowa na świadczenie usług terapeutycznych -CPD   i Vita Activa                               

    max. wartość zam. 10.400 zł 

Umowa   od dnia popisania   do dnia 31.12.2014 r.

33.

SOKS .04.8141.2014

13.01.2014 r.

Biblioteka Miejska              w Ustce ul Kopernika 22

Umowa na zajęcia dla dzieci/młodzieży-organiz. czasu wolnego 2014 rok                    Umowa od dnia popisania         do dnia 31.12.2014 r.

  max. wartość zam. 12.000 zł

Umowa  od dnia popisania   do dnia 31.12.2014 r.

34.

SOKS .05.8141.2014

13.01.2014 r.

Dom Kultury                      w Ustce ul. Kosynierów 19

Umowa na zajęcia dla dzieci/młodzieży-organiz. czasu wolnego 2014 rok                    Umowa od dnia popisania         do dnia 31.12.2014 r.

max. wartość zam. 12.000 zł

Umowa od dnia popisania  do dnia 31.12.2014 r.

35.

 

    SOKS.06.8141.2014

13.01.2014 r.

 

   Gimnazjum w  Ustce        ul. Wróblewskiego 7

Umowa na zajęcia dla dzieci/młodzieży-organiz. czasu wolnego pozalekcyjne zajęcia socjoterapeutyczne/świetlico-we i sportowe w dni nauki szkolnej

 

                max wart. zam. 37 832 zł

 

 

Umowa od dnia popisania do dnia 31.12.2014 r.

36.

 

 

SOKS.07.8141.2014

13.01.2014 r.

 

Szkoła Podstawowa Nr 1

w Ustce

ul .Darłowska 18

Umowa na zajęcia  dla dzieci/młodzieży-organiz. czasu wolnego pozalekcyjne zajęcia socjoterapeutyczne/świetlico-we i sportowe w dni nauki szkolnej

max wart. zam. 39.365 zł

Umowa od dnia popisania  do dnia 31.12.2014 r.                  

37.

SOKS.08.8141.2014

13.01.2014 r.

Szkoła Podstawowa Nr 2     w  Ustce ul. Jagiellońska 1

Umowa na zajęcia                         dla dzieci/młodzieży-organiz. czasu wolnego pozalekcyjne zajęcia socjoterapeutyczne/świetlico-we i sportowe w dni nauki szkolnej

 

 

 

               max wart. zam.  31.950 zł

 

 

Umowa od dnia popisania do dnia 31.12.2014 r.

38.

SOKS.09.8140.2014

13.01.2014 r.

Gminna Spółdzielnia              „ Samopomoc Chłopska ”,

ul. Plac Wolności 9 -Ustka

Umowa na zakup i dostawę pieczywa-   do CPD           

max. wart. zam. 4.000 zł

Umowa od dnia popisania  do dnia 31.12.2014 r.

39.

SOKS.11.8140.2014

13.01.2014 r.

Centrum Pomocy Psychologicznej „OPOKA” Iwona Paul Bierkowo 113/9 76-206 Słupsk

Umowa- na świadczenie usług  psycholog. w CPD           

 

               max wart. zam. 8.000 zł

 

Umowa od dnia popisania  do dnia 31.12.2014 r. b/z m-ca lipca i sierpnia 2014 r.

40.

SOKS.12.8135.2014

13.01.2014 r.

Jarosław Kaczmarek     Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska                              przy ul. Dąbrowszczaków 4/36 w Ustce

 

Umowa- na badanie psychiatr. i wydawanie opinii w zakresie uzależnienia...                     

                 max. wart. zam. 5500 zł

 

Umowa od dnia popisania  do dnia 31.12.2014 r.                        

41.

SOKS.17.8135.2014

13.01.2014 r.

SZAŁEK ROBERT

62-600 Koło ,

ul. 3-go Maja 106,

Umowa na świadczenie usług terapeutycznych -CPD  program eduk. -koryg. dla spr. przemocy                                

                  max. wart. zam. 3200 zł

 

Umowa od dnia popisania  do dnia

31.12.2014 r.                           b/z m-ca lipca i sierpnia 2014 r.

42.

SOKS.18.8135.2014

13.01.2014 r.

SZAŁEK ROBERT                    62-600 Koło                

ul. 3-go Maja 106,

Umowa- na badanie psycholog. i wydawanie opinii w zakresie uzależnienia

                    max. wart. zam. 5500 zł

 

Umowa od dnia popisania do dnia 31.12.2014 r.                       

43.

SOKS.19.8140.2014

20.01.2014 r.

 

Gabriela Sulima Usługi Gastronomiczne Stołówka szkolona ul. Jagiellońska 1 Ustka

Umowa- na świadczenie usług  gastronomicznych. dla  dzieci z CPD            w 2014roku-ferie zimowe półkolonie letnie, wigilia

             max. wart. zam. 13.000 zł                                                                                                     

Umowa od dnia popisania do dnia 31.12.2014 r.                       

 

 

 

 

44.

SOKS/92/2012

28.12.2012 r.

KPMZ.pl Załucki Pliś Partnerzy Adwokaci Radcowie Prawni SPÓŁKA Partnerska  Rzeszów ul. Armii Krajowej 7

Umowa na świadczenie usług    w Vita Activa                

max. wart. zam. 738,00 zł

brutto miesięcznie *2 lata         

łącznie

17.212 zł

 

Umowa od dnia popisania do dnia 31.12.2014 r.

 

45.

SOKS.21.8141.2014

20.01.2014 r.

Lekkoatletycznym  Klubem Sportowym „Jantar”  - Ustka                      ul. Bursztynowa 12

Umowa na zajęcia dla dzieci/młodzieży- w ramach konkursu pn. „Organizowanie czasu wolnego jako alternatywna forma spędzania czasu wśród dzieci i młodzieży ze środowisk szczególnie zagrożonych patologiami, rozwijanie i pobudzanie zainteresowań w celu eliminacji sytuacji sprzyjającym uzależnieniom, propagowanie zdrowego stylu życia. Animacja zajęć popołudniowych w 2014 roku”

max. wart. zam. 15.000 zł

 

Umowa od dnia popisania  do dnia 31.12.2014 r.                          

46.

SOKS.22.8141.2014

20.01.2014 r.

Stowarzyszenie   Turystyczno – Sportowe „Ustka”                            ul. Grunwaldzka 35 Ustka

j/w

max. wart. zam. 15.000 zł

 

Umowa od dnia popisania do dnia 31.12.2014 r.                         

47.

SOKS.23.8141.2014

20.01.2014 r.

Stowarzyszeniem  Sympatyków Piłki Ręcznej „Szczypiorniak -  Ustka"            

ul. Dąbrowszczaków 9/36 Ustka

 

j/w

max. wart. zam. 25.000 zł

 

Umowa od dnia popisania  do dnia 31.12.2014 r.                         

48.

SOKS.24.8141.2014

27.01.2014 r.

Caritas Parafii NMP Gwiazdy Morza w Ustce   ul .Armii Krajowej 2 Ustka

 

j/w

 

max. wart. zam.7.500 zł

 

Umowa od dnia popisania do dnia 31.12.2014 r.                        

49.

SOKS.25.8141.2014

27.01.2014 r.

Jacht Klubem „OPTY” Ustka

ul. Westerplatte 19 B Ustka

 

j/w

 

max. wart. zam. 15.000 zł

 

Umowa od dnia popisania do dnia 31.12.2014 r.                        

50.

SOKS.26.8141.2014

27.01.2014 r.

Ustecki  Szkolny  Związek  Sportowym      ul. Jagiellońska 1 Ustka

j/w

max. wart. zam. 45.000 zł

Umowa od dnia popisania  do dnia 31.12.2014 r.                        

51.

SOKS.27.8141.2014

24.02.2014 r.

Miejski Klub  Sportowy

     „Jantar” Ustka                 

 ul. Sportowa 17 Ustka

 

j/w

max wart. zam. 39.500 zł

 

Umowa od dnia popisania do dnia 31.12.2014 r.                        

 

WYDZIAŁOWY REJESTR UMÓW I POROZUMIEŃ
Wydział Gospodarki Przestrzennej
2014 rok

L.p.

Numer
umowy/
porozumienia 

Data zawarcia
umowy/
porozumienia

Nazwa podmiotu, z którym Gmina
Miasto Ustka zawarła umowę/
porozumienie  

Przedmiot umowy/porozumienia

Wartość umowy/
porozumienia
(PLN brutto)

Okres zawarcia
umowy/
porozumienia
1. GP/1/2014 08.01.2014r.

Przedsiębiorstwo Projektowo-Realizacyjne "DOM" Sp. z o.o.

reprezentowane przez Prezesa Zarządu Marię Kiełb-Stańczuk

ul. Kościuszki 34G, 83-200 Starogard Gdański 

Opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 6.150,00 zł 08.01.2014r. - 30.04.2014r.
2. GP/2/2014 17.03.2014r.

Przedsiębiorstwo Projektowo-Realizacyjne "DOM" Sp. z o.o.

reprezentowane przez Prezesa Zarządu Marię Kiełb-Stańczuk

ul. Kościuszki 34G, 83-200 Starogard Gdański 

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "WESTERPLATTE A" 9.840,00 zł 17.03.2014r. - 30.09.2015r.
3. GP/3/2014 22.05.2014r.

Przedsiębiorstwo Projektowo-Realizacyjne "DOM" Sp. z o.o.

reprezentowane przez Prezesa Zarządu Marię Kiełb-Stańczuk

ul. Kościuszki 34G, 83-200 Starogard Gdański

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "CENTRUM 3A" 28.830,00 zł 22.05.2014r. - 31.12.2016r.